Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
27.04.2021

Головний спеціаліст четвертого відділу Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги

10 600 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи не потребує

Вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою -

 

Вимоги до компетентності

1. Якісне виконання поставлених завдань - чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2. Командна робота та взаємодія - розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);- орієнтація на командний результат;- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;- відкритість в обміні інформацією

3. Цифрова грамотність - вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

1. Знання законодавства:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2. Знання законодавства у сфері:

Закону України «Про Антимонопольний комітет України»;

Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»

3. Знання системи формування та реалізації конкурентної політики у сфері державної допомоги

Забезпечення роботи Комітету як Уповноваженого органу з питань державної допомоги згідно з вимогами Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», зокрема в частині здійснення моніторингу і контролю, запобігання спотворенню економічної конкуренції

 

Посадові обов'язки

розгляд проектів нормативно-правових актів, які подаються на погодження до Комітету на відповідність вимогам Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», та у разі необхідності, підготовка письмових висновків чи зауважень до них;

розроблення проектів нормативно-правових актів Комітету з питань державної допомоги, та внесення їх в установленому порядку на розгляд Комітету;

здійснення супроводження державної реєстрації Міністерством юстиції України нормативно-правових актів Комітету з питань державної допомоги;

участь у заходах міжнародного співробітництва (в частині, що стосується державної допомоги);

участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також у співробітництві з міжнародними організаціями, державними органами й неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції Відділу;

підготовка інформаційних та довідково-аналітичних матеріалів, необхідних для обміну інформацією з питань державної допомоги в інших державах. Підготовка запитів щодо отримання необхідної інформації від зазначених організацій;

узагальнення та аналіз результатів діяльності Відділу та подання відповідної інформації на розгляд керівництва Комітету; здійснення планування, звітування та відстеження результативності проектів регуляторних актів, розроблених Відділом;

участь в інформаційній та консультаційній підтримці надавачів державної допомоги суб’єктам господарювання;

участь у заходах, спрямованих на підвищення обізнаності суспільства з питань державної допомоги суб’єктам господарювання;

участь у підготовці матеріалів для узагальнення практики діяльності Комітету з питань, що стосуються компетенції Відділу

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 10 600 грн.;

- надбавки, доплати, премії та компенсації (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»);

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-04-27