Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
17.04.2021

Директор департаменту культури та туризму облдержадміністрації

12 000 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Кропивницкий

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - Вища

Ступінь вищої освіти - Не нижче магістра

Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою - Вільно

 

Вимоги до компетентності

Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

Уміння встановлювати чіткі, реальні, досяжні групові чи індивідуальні цілі та пріоритети;

уміння визначати орієнтири для досягнення групових чи індивідуальних цілей.

Концептуальне та інноваційне мислення

Здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи;

здатність здійснювати гендерний аналіз в процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень.

Ведення ділових переговорів

Уміння підготувати взаємовигідні варіанти співпраці/вирішення питання;

уміння визначати інтереси сторін, аналіз їх сильних та слабких позицій;

уміння побудови аргументації та контраргументації.

Командна робота та взаємодія

Розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією.

Знання законодавства у сфері

1) Закон України ’Про культуру’;

2) Закон України ’Про охорону культурної спадщини’;

3) Закон України ’Про музеї та музейну справу’;

6) Закон України ’Про туризм’;

7) Закон України ’Про бібліотеки і бібліотечну справу’;

8) Закон України ’Про театри і театральну справу’;

9) Закон України ’Про позашкільну освіту’.

Знання сфери культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини

Знання системи щодо відтворення історичного середовища міст і сіл, відродження осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел, нематеріальної культурної спадщини.

Знання системи створення сприятливих організаційно-економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності на території Кіровоградської області, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі.

 

Посадові обов'язки

Проведення аналізу в межах повноважень стану та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку області у галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини та вжиття заходів до усунення недоліків.

Участь у:

підготовці пропозицій до проєктів програм економічного, соціального та культурного розвитку області;

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєктів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.

Здійснення контролю стану роботи органів місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сферах культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини.

Здійснення відповідно до законодавства координації діяльності бібліотек, а також контролю за діяльністю бібліотек, що перебувають у комунальній власності, збереженням ними бібліотечного фонду, об’єднання бібліотек в єдину бібліотечно-інформаційну систему.

Здійснення координації діяльності театрів.

Сприяння збереженню та розвитку культурної інфраструктури села, культурно-дозвільної діяльності в сільській місцевості, традиційної культури регіонів, розвитку сучасної інфраструктури музейної справи та музейної мережі на території області, розвитку спеціалізованої мистецької освіти, організації та проведенню інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування дітей та молоді щодо формування інформаційно-цифрової компетентності, зокрема безпечної поведінки в онлайн-просторі, популяризації традицій духовно-культурної самобутності українського народу, української мови, героїки боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність України, шанобливого ставлення до пам’яті жертв окупаційних режимів в Україні, протидії антиукраїнським проявам;

Надання суб’єктам туристичної діяльності методичної, консультаційної та іншої допомоги.

Здійснення контролю за діяльністю музеїв.

Порушення перед власником музейних предметів та музейних колекцій питання щодо поліпшення умов їх зберігання.

Здійснення координації та контролю за виготовленням облікової документації на нерухомі об’єкти культурної спадщини.

Здійснення інших передбачених законом повноважень.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 12000 грн.,

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України ’Про державну службу’,

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 ’Питання оплати праці працівників державних органів’ (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-04-23