Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
23.04.2021

Заступник начальника управління - начальник відділу аудиту, контролю та моніторингу

9 250 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Днепр

Кваліфікаційні вимоги

ступінь вищої освіти фінансового, економічного, юридичного спрямування не нижче магістра

та післядипломна освіта у сфері “державне управління” або “публічне адміністрування”,

досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років,

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

Лідерство

Делегування завдань

Якісне виконання поставлених завдань

Управління конфліктами

Доброчесність

Знання законодавства

Знання законодавства у сфері (внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю)

Знання системи внутрішнього контролю

 

Посадові обов'язки

Заступник начальника управління – начальник відділу аудиту, контролю та моніторингу управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації організовує та

контролює:

складання та ведення бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту, своєчасне її оновлення;

відбір об’єктів аудиту, за визначеними ризиковими сферами в діяльності облдержадміністрації;

підготовку пропозицій голові облдержадміністрації щодо включення тем внутрішнього аудиту до планів діяльності з внутрішнього аудиту за визначеними ризиковими сферами в діяльності облдержадміністрації після консультацій з керівництвом облдержадміністрації та посадовими особами облдержадміністрації, які безпосередньо відповідають за функції, процеси та операції, що охоплюються внутрішнім аудитом;

формування піврічних планів діяльності з внутрішнього аудиту, внесенні змін до них, а також забезпечення своєчасного направлення їх до Міністерства фінансів України у встановлені законодавством терміни;

підготовку програми проведення внутрішнього аудиту;

підготовку для голови облдержадміністрації проектів аудиторських звітів, висновків та рекомендацій за результатами їх проведення;

підготовку проекту Звіту про результати діяльності управління відповідно до стандартів внутрішнього аудиту;

своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу у складі управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу у складі управління, а також готує за ними проекти відповідних рішень;

проведення аналізу проектів наказів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, на предмет їх законності та доцільності;

підвищення кваліфікації працівників управління згідно з затвердженим планом, у тому числі в семінарах, нарадах, навчаннях, які організовуються Міністерством фінансів України;

проведення самооцінки працівниками відділу у складі управління, відповідно до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Дніпропетровській обласній державній адміністрації;

підготовку інформації для засобів масової інформації з питань, що належать до повноважень відділу.

Забезпечує:

подання на затвердження начальнику управління Положення про відділ;

подання на затвердження посадових інструкцій працівників відділу з розподілом їх обов’язків;

дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

планування, організацію та проведення на належному рівні внутрішнього аудиту;

підготовку та своєчасне подання звіту про результати діяльності управління або зведеного звіту про результати діяльності управління відповідно до вимог законодавства та стандартів внутрішнього аудиту;

проведення моніторингу виконання заходів реагування на рекомендації, надані за результатами внутрішнього аудиту;

щотижневе складання плану та звіту діяльності відділу;

здійснення заходів щодо врахування рекомендацій, наданих Мінфіном за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту.

Здійснює:

виконання покладених на відділ у складі управління завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та закріплених за відділом у складі управління показників;

дотримання працівниками відділу у складі управління законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, правил внутрішнього трудового розпорядку;

підвищення своєї кваліфікації шляхом самоосвіти (вивчення відповідних нормативно-правових актів у сфері бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, міжнародного досвіду в цій сфері), а також участі у навчаннях, семінарах, що організовуються Міністерством фінансів України;

вжиття необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу у складі управління;

подання пропозицій начальнику управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу у складі управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

недопущення розголошення інформації, яка стала йому відома під час виконання покладених на управління завдань, крім випадків, передбачених законодавством;

невідкладне інформування начальника управління, у разі виявлення фактів, які свідчать про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживанням службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, та які мають ознаки злочину, або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту, під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту;

уникнення та не допущення виникнення конфлікту інтересів відповідно до законодавства;

інформування начальника управління та Міністерства фінансів України щодо виникнення обставин, які перешкоджають виконанню своїх обов’язків, втручання у його діяльність посадових осіб облдержадміністрації та інших.

Взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, іншими державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Умови оплати праці

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-04-23