Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
23.04.2021

Заступник начальника відділу

6 700 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Днепр

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра (бажано за фахом економічного спрямування)

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, втому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій

- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

- вміння систематизувати великий масив інформації;

- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

Знання законодавства:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

Знання законодавства у сфері:

Податкового кодексу України;

Закону України «Про інформацію»;

Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету».

 

Посадові обов'язки

Координація діяльності структурних підрозділів ГУ ДПС для реалізації усіх етапів бюджетного процесу, визначених Бюджетним кодексом України (у межах компетенції відділу.

Аналіз надходжень податків, зборів, платежів, визначених Податковим кодексом України, Законом України ’Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування’.

Моніторинг показників та тенденцій економічного і соціального розвитку України та економіки регіону для оцінки відповідності надходжень.

Визначення очікуваних надходжень платежів до бюджету та інших доходів державних фондів, що закріплені за ДПС, у розрізі платежів з урахуванням тенденцій надходжень та розвитку економіки.

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану надходження доходів і зборів,закріплених за ДПС; для участі керівництва ГУ ДПС в апаратних та інших нарадах, що проводяться місцевими органами влади, з питань порядку денного; підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на засідання Колегії, наради з керівниками територіальних органів, апаратні наради (наради у режимі відеоконференцзв’язку).

Підготовка проєкту наказу та доведення індикативних показників доходів бюджетів, єдиного внеску та за основними напрямами діяльності структурних підрозділів; визначення та моніторинг індикативних показників доходів бюджетів та єдиного внеску на відповідний період за напрямами діяльності структурних підрозділів; організація взаємодії структурних підрозділів при визначенні індикативних показників доходів; моніторинг виконання доходів бюджетів у розрізі платежів та формування щоденних інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву ГУ ДПС.

Координація роботи, організація та забезпечення виконання завдань спрямованих на забезпечення виконання ГУ ДПС завдань, визначених законами України, указами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами, розпорядчими документами ДПС та ГУ ДПС.

Взаємодія у межах компетенції із структурними підрозділами ГУ ДПС та іншими територіальними органами ДПС.

Організація взаємодії з відповідними територіальними органами ЦОВВ, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування.

Організаційне забезпечення розробки за дорученням керівництва ГУ ДПС планів заходів за напрямами роботи, а також планів спільних заходів з територіальними органами ЦОВВ, органами місцевого самоврядування, іншими організаціями тощо.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6700,00 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-04-23