Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
20.03.2021

Завідувач сектором з питань охорони праці

6 100 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

Освіта -ступінь вищої освіти не нижче магістра

Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1. Управління організацією роботи: чітке бачення цілі; ефективне управління ресурсами; чітке планування реалізації; ефективне формування та управління процесами.

2. Проведення публічних виступів: вміння встановлювати контакт з аудиторією, передавати інформацію та отримувати зворотній зв’язок; здатність чітко, послідовно, структуровано та зрозуміло викладати власну позицію; уміння застосовувати прийоми ораторського мистецтва.

3. Ефективність координації з іншими: здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій; уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій; здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

4. Управління персоналом: делегування та управління результатами; управління мотивацією; наставництво та розвиток талантів; стимулювання командної роботи та співробітництва.

5. Командна робота та взаємодія: розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу); орієнтація на командний результат; готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей; відкритість в обміні інформацією.

6. Аналітичні здібності: здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності; вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

 

Посадові обов'язки

1. Координую діяльність сектором, формує плани роботи підрозділу, звітує перед керівником про виконання покладених завдань.

2. Здійснює моніторинг безпеки та гігієни праці, виробничого середовища на підприємствах, установах та організаціях територіальної одиниці.

3. Забезпечує якісне надання методично-консультативної допомоги суб’єктам господарювання з питань дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Організовує та проводить наради, семінари, конференції з питань охорони праці та інші заходи, спрямовані на створення належних, безпечних і здорових умов праці, поліпшення стану безпеки і гігієни праці та виробничого середовища, мінімізації ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань.

5. Бере участь в установленому порядку у роботі комісій із спеціального розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, відповідно до Положенням про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №337.

6. Проводить аналіз обставин та причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

7. Готує та організовує навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб райдержадміністрації.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6100 грн.

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

 

Термін подачі заявок: 2021-03-22