Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
06.03.2021

Заступник начальника фінансово-господарського відділу (заступник головного бухгалтера)

5 950 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Луцк

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта, магістр економічного спрямування

 

Вимоги до компетентності

Наявність досвіду роботи на посадах державної служби категорій „Б” чи „В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування не менше одного року. Навики роботи з бухгалтерськими програмами.

 

Посадові обов'язки

Забезпечення виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів МСП та здійснює контроль за їх реалізацією. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Надає адміністративні послуги. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ та захист персональних даних.

Бере участь у розроблені проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів рішень та пропозицій щодо виконання доручень поставлених керівництвом вищого рівня.. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад. Розглядає в установленому порядку законодавством звернення громадян.

Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ; забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна. Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок. Погоджує кандидатури працівників управління, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Підписує звітність та документи, які є підставою для: перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів); проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; проведення інших господарських операцій. Здійснює контроль за: відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою; складенням звітності; цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна. Дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна управління; правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди; відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням; станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості управління та бюджетних установ, які їй підпорядковані; додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів; розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу; усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами управління, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства. Організація та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника на засадах об’єктивності та неупередженості відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Контракт укладається на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Граничний строк перебування на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

 

Умови оплати праці

- Посадовий оклад;

- Надбавка за вислугу років;

- Надбавка за ранг державного службовця;

- Премія (у разі встановлення).

 

Термін подачі заявок: 2021-03-09