Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
23.02.2021

Головний спеціаліст - бухгалтер служби у справах дітей Вінницької районної державної адміністрації

5 300 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Винница

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

1.Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів), а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням програмного забезпечення. Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

2.Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну, статистичну, зведену та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством.

3.Складає проект кошторису витрат на утримання служби у справах дітей Вінницької районної державної адміністрації і розрахунки до нього для затвердження.

4. Забезпечує своєчасне проведення розрахунків з працівниками служби у справах дітей Вінницької районної державної адміністрації.

Здійснює нарахування та виплату в строки, передбачені чинним законодавством, заробітної плати працівникам служби у справах дітей Вінницької районної державної адміністрації.

Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

5. Бере участь у проведенні інвентаризації основних засобів, запасів, коштів та майна, що знаходяться на балансі та користуванні служби у справах дітей Вінницької районної державної адміністрації. Також бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій, інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та статей балансу. 6. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

7. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни служби у справах дітей Вінницької районної державної адміністрації.

8.Забезпечує дотримання законодавство про захист персональних даних та здійснює обробку, зберігання та використання персональних даних у відповідності до чинного законодавства.

Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження в установі.

9.Організовує роботу з підготовки пропозицій щодо:

- визначення облікової політики установи, вибору форми бухгалтерського обліку;

- впровадження автоматизованих систем обробки даних бухгалтерського обліку та господарських операцій;

- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

10. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Контракт на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держаних органів», інші виплати передбачені Законом України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-02-26