Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
27.01.2021

Начальник відділу державної служби України

7 050 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Днепр

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. Вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань архівної справи, здійснює контроль за їх реалізацією.

Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо зберігання, ведення обліку документів та створення довідкового апарату до них.

Визначає перспективи роботи відділу, розробляє розділи планів розвитку архівної справи з профільних показників, забезпечує їх виконання.

Здійснює науково-методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових та приватних архівів з питань зберігання документів, обліку та створення системи довідкового апарату до них. Аналізує стан та вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Виносить ці питання на колегії держархіву області та ЕПК.

Організовує роботу щодо виявлення, взяття на облік, забезпечення зберігання особливо цінних документів, унікальних документальних пам’яток, та включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання, взяття на облік профільних документів, або їх копій, які знаходяться за кордоном.

Бере участь в грошовій оцінці документів, що зберігаються у державному архіві та фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування.

Визначає перспективи створення довідкового апарату до документів і використання автоматизованих систем для пошуку інформації.

Організовує роботу стосовно підготовки довідників (путівників, покажчиків, оглядів, каталогів) за документами НАФ.

Організовує роботу з реставрації документів, створення страхових копій та фонду користування документів.

Готує у межах своєї компетенції відповідні проекти наказів, організовує та контролює їх виконання.

Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з відділом формування НАФ та діловодства держархіву області, та з іншими структурними підрозділами архіву з питань, що стосуються діяльності відділу.

Здійснює підготовку нормативно – методичних документів щодо профільних відділу питань.

Є членом колегії держархіву області, науково-методичної ради, експертно-перевірної комісії.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не довше граничного строку перебування особи на посаді, установленого законодавством.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7050 грн., надбавка за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 “Питання оплати праці працівників державних органів? (із змінами); надбавки, виплати, премії відповідно до статей 50, 52 Закону України “Про державну службу”

 

Термін подачі заявок: 2021-01-29