Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
27.01.2021

Заступник керівника Бухгалтерської служби Конституційного Суду України – завідувач відділу бухгалтерського обліку та звітності – заступник головного бухгалтера

26 634 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:

вища освіта, за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань „Економіка та підприємництво“, найменування спеціальності „Фінанси і кредит“, „Бухгалтерський облік“, „Економіка підприємства“;

Досвід роботи:

на посадах державної служби категорій „Б“ чи „В“ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері фінансового забезпечення бюджетних установ;

Володіння державною мовою:

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

Уміння працювати з комп’ютером:

– впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Ліга Закон, ІС-ПРО, E-Kazna, АС «Є-Звітність»,);

– вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

– вільне користування законодавчою базою ЛІГА, ЗАКОН та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

Необхідні ділові якості:

– аналітичні здібності;

– діалогове спілкування (письмове і усне);

– навички управління;

– навички контролю,

– вміння розподіляти роботу;

– виваженість;

– здатність концентруватись на деталях;

– стресостійкість;

– вміння вести перемовини;

– вимогливість;

– оперативність;

– вміння визначати пріоритети;

– вміння аргументовано доводити власну точку зору;

– стратегічне мислення;

– уміння працювати в команді.

Необхідні особистісні якості:

– надійність;

– ініціативність;

– тактовність;

– емоційна стабільність;

– комунікабельність;

– повага до інших;

– відповідальність;

– неупередженість.

Знання законодавства:

Знання:

– Конституції України;

– Закону України „Про державну службу“;

– Закону України „Про запобігання корупції“;

– Бюджетного кодексу України;

– Податкового кодексу України;

– Кодексу законів про працю України;

– Законів України „Про Конституційний Суд України“, „Про судоустрій і суддів», „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“, „Про відкритість використання публічних коштів“;

– Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 зі змінами; Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 12.03.2012 р. № 333 зі змінами; граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 зі змінами; Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 28 лютого 2000 р. № 419 зі змінами;

– наказів Міністерства фінансів України: „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами“ від 24.12.2012 р. № 1407 зі змінами; „Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування“ від 24.01.2012 р. № 44 зі змінами; „Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі“; „Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету“ від 28.01.2002 р. № 57 зі змінами;

– Положення про Секретаріат Конституційного Суду України, затвердженого Постановою Конституційного Суду України від 11 квітня 2019 року № 13-п/2019;

– Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 158;

– Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 р. № 50.

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:

Знання:

– національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

– податкового законодавства;

– особливостей обліку та складання звітності в бюджетних установах;

– принципів контролю ефективності та законності використання бюджетних коштів.

 

Посадові обов'язки

– здійснення керівництва відділом, організація, координація, забезпечення та персональна відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ;

– забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Конституційного Суду України відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні“, НП(С)БО в державному секторі та інших нормативно-правових актів;

– забезпечення оприлюднення звітності Конституційного Суду України на веб-сайті Конституційного Суду України та єдиному веб-порталі використання публічних коштів;

– складання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій, розрахунок земельного податку;

– здійснення контролю за своєчасним поданням звітності до органів статистики, податкової інспекції, фондів відповідно до чинного законодавства України;

– перевірка меморіальних ордерів та складання книги „Журнал - головна“;

– формування картки аналітичного обліку касових і фактичних видатків;

– забезпечення ведення обліку руху коштів спеціального фонду;

– забезпечення ведення розрахунків із підзвітними особами;

– забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України, а також при здійсненні платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

– здійснення контролю за своєчасною сплатою податків, зборів;

– здійснення контролю за розрахунками з працівниками Конституційного Суду України, установами, організаціями, аналізу змін дебіторської і кредиторської заборгованості, надання пропозицій керівництву щодо заходів зі стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості;

– надання пропозицій керівництву щодо заходів забезпечення збереження майна й активів Конституційного Суду України, належної організації приймання і відпуску товарно-матеріальних цінностей відповідальними особами, керівниками структурних підрозділів Секретаріату;

– участь у проведенні інвентаризацій матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу і забезпечення своєчасного відображення їх результатів в обліку;

– здійснення розподілу обов’язків між працівниками відділу;

– забезпечення підготовки посадових інструкцій працівників відділу;

– здійснення аналізу проведеної відділом роботи та прийняття рішень щодо усунення недоліків і вдосконалення роботи;

– сприяння підвищення кваліфікації працівників відділу;

– здійснення моніторингу нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та бюджетного законодавства;

– підготовка проектів розпоряджень, листів та інших документів у межах повноважень відділу;

– забезпечення передачі документів підрозділу до Архіву Конституційного Суду України;

– виконання інших доручень керівника Бухгалтерської служби Конституційного Суду України.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

 

Умови оплати праці

– посадовий оклад – 26 633,75 грн

– надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу“.

 

Термін подачі заявок: 2021-01-28