Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
27.01.2021

Начальник відділу ’Центр оформлення документів №3’ Львівського міського Управління

7 050 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Львов

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - Ступінь вищої освіти не нижче магістра

Досвід роботи - Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою - Вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою - Не потребує

 

 

Посадові обов'язки

1. Керівництво та організація роботи відділу:

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України, наказів та інших розпорядчих документів ДМС України, Головного управління;

- забезпечення контролю за станом дотримання вимог нормативних документів з питань охорони праці та пожежної безпеки;

- забезпечення своєчасного проведення інструктажів (первинних, повторних, позапланових та інших) на робочому місці з безпечних методів праці;

- забезпечення правильної організації робочих місць у відповідності з правилами техніки безпеки;

- забезпечення ведення журналу обліку робочого часу та своєчасного надання табелів робочого часу;

- забезпечення своєчасного отримання та розгляду документів, які надходять засобами електронного зв’язку;

- забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань і функцій, покладених на відділ;

- здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку;

- в межах виконання нормативно-правових актів, дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидію дискримінації за ознакою статі і сексуальним домаганням.

- вжиття заходів щодо удосконалення організації роботи відділу.

2. Розроблення положення про відділ, здійснення розподілу обов’язків між працівниками шляхом складання їх посадових інструкцій та своєчасного внесення змін до них.

3. Визначення завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності, проведення професійного навчання та складання і контроль виконання індивідуальних програм підвищення професійного рівня, професійної компетентності підпорядкованих державних службовців.

4. Підготовка відповідних довідок про хід виконання основних завдань по напрямку роботи для розгляду на нарадах.

5. Надання підлеглим організаційно-методичної допомоги під час виконання ними функціональних завдань та обов’язків. Своєчасне ознайомлення та забезпечення доведення до посадових осіб відділу нормативно-правових актів, розпорядчих документів та листів ДМС України, Головного управління, інших вхідних документів.

6. Організація надання консультацій громадянам з питань що належать до компетентності відділу.

7. Забезпечення вимог зберігання документів (архів) та знищення в установленому порядку, які створені в результаті діяльності територіального підрозділу

8. Здійснення оформлення і видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм:

- вперше особі, яка досягла 14-річного віку;

-вперше особі, яка звертається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку;

- особі, яка набула громадянство України;

- у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1974 року;

- у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року у зв’язку:

а) зі зміною інформації внесеної до паспорта (прізвища, імені або по батькові, місця та/або дати народження);

б) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

в) непридатності паспорта для подальшого використання;

г) якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулась в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;

д) наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням).

- у разі обміну паспорта громадянина України у формі картки у зв’язку з:

а) зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені або по батькові, місця та/або дати народження, написання прізвища, імені та/або по батькові латинськими літерами);

б) отримання РНОКПП (за бажанням);

в) відмова від прийняття РНОКПП (за бажанням);

г) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

д) закінчення строку дії паспорта;

е) непридатності паспорта для подальшого використання.

- у разі втрати/викрадення паспорта громадянина України взірця 1994 (1974) року або у формі картки;

- особі, яка повернулась на постійне проживання в Україну.

9. Здійснення оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм:

- особі, яка досягла 16-річного віку;

- особі, яка не досягла 16-річного віку;

- замість втраченого або викраденого паспорта;

- обміну паспорта у разі:

а) зі зміною інформації внесеної до паспорта для виїзду за кордон (прізвища, імені, місця та/або дати народження, написання ПІ латинськими літерами);

б) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;

в) непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання;

г) закінчення строку дії паспорта.

10. Оформлення особі від 14 до 18 років паспорта громадянина України у вигляді картки та одночасної реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків з подальшим внесенням РНОКПП у паспорт «ID+РНОКПП».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкова, за контрактом, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 7050 грн.,

- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами),

- надбавка за вислугу років, інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-01-29