Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
26.01.2021

Провідний державний фінансовий інспектор відділу контролю у сфері будівництва Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області;

5 100 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Економіка та підприємництво», «Управління та адміністрування» або «Архітектура та будівництво», вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1) Здійснення якісного державного фінансового контролю у сфері будівництва, зокрема щодо фінансових та матеріальних ресурсів, що спрямовані та/або використовуються на капітальне будівництво (створення нових, а також розширення, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, технічне переоснащення діючих підприємств установ та організацій, об’єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проєктних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об’єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання, що не входить до кошторису об’єктів)) та поточний ремонт, правильністю, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в об’єктів контролю, внесення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень, вжиття заходів для забезпечення повної їх реалізації.

2) Здійснення підготовки до проведення заходів державного фінансового контролю, а саме: ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчення його фінансового стану; прийняття участі у підготовці програми проведення заходу державного фінансового контролю або самостійна підготовка її проєкту, участь у проведенні заходів державного фінансового контролю та перевірка окремих його питань.

3) За дорученням керівництва Управління проведення та/або залучення до проведення інших заходів державного фінансового контролю.

4) Участь в узагальненні результатів заходів державного фінансового контролю, підготовка та подання на розгляд начальника Відділу проєктів вимог керівникам та іншим службовим особам підконтрольних установ щодо усунення виявлених порушень законодавства.

5) Здійснення своєчасної підготовки матеріалів заходів державного фінансового контролю для направлення відповідному органу виконавчої влади, місцевого самоврядування та органу управління, а у випадках, передбачених законодавством – правоохоронному органу; внесення пропозицій в установленому порядку щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, накладення адміністративних стягнень на осіб, винних у порушенні законодавства; за результатами проведеного інспектування підготовка проєктів обґрунтованих вимог щодо усунення виявлених порушень за результатами проведених державних фінансових аудитів підготовка проєктів обґрунтованих пропозицій щодо визначення шляхів удосконалення управління державним та комунальним майном, іншими активами держави, покращення результативних показників діяльності суб’єктів господарювання, виявлення джерел і резервів підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання, забезпечення правильності ведення бухгалтерського обліку, складання достовірної фінансової звітності, організації дієвого внутрішнього контролю.

6) Здійснення контролю за усуненням порушень і недоліків фінансової дисципліни та бухгалтерського обліку, виявлених під час заходів державного фінансового контролю; за впровадженням пропозицій, наданих за результатами проведених державних фінансових аудитів.

7) Проведення та оформлення результатів заходів державного фінансового контролю; реєстрація актів ревізій, аудиторських звітів та оформлення матеріалів за закінченими заходами державного фінансового контролю згідно з установленим порядком.

8) Участь у складанні звітності про роботу Відділу; у розробці методичних та інструктивних документів щодо проведення державного фінансового аудиту або інших заходів державного фінансового контролю; у розгляді листів, заяв, скарг громадян, підприємств, установ та організацій про факти порушення законодавства з фінансових питань та внесення відповідних пропозицій за результатами такого розгляду, участь у підготовці інформації для засобів масової інформації про результати проведеної роботи.

9) Здійснення роботи з документами відповідно законодавства. Забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Виконання доручень начальника Відділу, Управління в межах повноважень.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5 100 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно

до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-01-28