Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
26.01.2021

Головний спеціаліст відділу економіки та договірних відносин Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві

10 800 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища ступінь не нижче бакалавра або молодшого бакалавра.

Досвід роботи - не потребує.

Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

1) розробляє в межах компетенції проекти Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державного бюджету України на відповідний рік, проекти державних і галузевих програм у сфері будівництва, що належать до компетенції Відділу;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань економіки та організації будівництва, що належать до компетенції Відділу; індексів балансової вартості об’єктів житлового фонду; погодженні нормативно-правових актів, що надійшли від інших центральних органів виконавчої влади;

3) здійснює моніторинг вартості будівництва та тенденцій розвитку будівельної галузі, аналіз вартісних показників будівництва в розрізі складових, підготовку поточних і прогнозних вартісних показників;

4) здійснює аналіз показників, що характеризують будівельну діяльність, підготовку пропозицій щодо заходів державного регулювання й розвитку будівельної діяльності;

5) здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення статистичної звітності у будівництві з питань, що відносяться до компетенції Управління;

6) затверджує індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду;

7) визначає галузеві особливості формування собівартості продукції у будівництві та забезпечує розроблення відповідних методичних рекомендацій;

8) проводить методологічну роботу щодо розмежування функцій між учасниками інвестиційної діяльності у будівництві, у тому числі щодо порядку здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єктів;

9) розробляє в межах компетенції пропозиції щодо вдосконалення законодавчої та нормативної бази стосовно державного фінансування капітальних вкладень і договірних відносин у будівництві;

10) здійснює реєстрацію саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, вносить відомості про них до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності;

11) здійснює контроль за діяльністю саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності.

12) готує пропозиції стосовно делегування саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності повноважень щодо проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, визначення офіційного видання, в якому публікуються такі рішення;

13) забезпечує організацію розроблення кваліфікаційних характеристик професій працівників у будівництві, кваліфікаційних вимог до виконавців робіт, повязаних зі створенням об’єктів архітектури;

14) здійснює формування Повідомлення про включення до Реєстру атестованих осіб інженерів-консультантів, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах з сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та наповнення його актуальною інформацією;

15) розміщує на офіційному вебсайті Мінрегіону Повідомлення про включення до Реєстру атестованих осіб інженерів-консультантів;

16) розробляє в межах компетенції нормативні документи з організації, нормування й оплати праці у будівництві;

17) готує пропозиції до Генеральної та Галузевої угод та в межах компетенції забезпечує реалізацію положень цих угод, взаємодіє з галузевою профспілкою;

18) готує пропозиції щодо удосконалення договірних взаємовідносин суб’єктів підрядної діяльності у будівництві та організовує розроблення відповідного нормативно-методичного забезпечення;

19) готує пропозиції щодо науково-дослідних та проектних робіт, координує наукові дослідження у сфері будівництва з питань, що належать до компетенції Відділу;

20) надає роз’яснення з питань застосування нормативних актів щодо взаємовідносин між учасниками будівництва;

21) готує матеріали з питань діяльності Відділу для розгляду на засіданнях колегії, Науково-технічної ради Мінрегіону;

22) організовує діяльність секції з питань економіки та договірних відносин Науково-технічної ради Мінрегіону;

23) за дорученням керівництва Мінрегіону розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, запити на інформацію, що належать до компетенції Відділу;

24) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

25) забезпечує виконання державних цільових та інших програм у сфері будівництва, що належать до компетенції Управління;

26) забезпечує цифрову трансформацію в межах компетенції Відділу;

27) виконує інші функції, що випливають з покладених на Управління завдань.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600,00 грн.,

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу),

надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів»,

інші виплати, премії – у разі встановлення

 

Термін подачі заявок: 2021-01-28