Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
22.01.2021

Головний спеціаліст (з інформаційних технологій)

6 864 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Беляевка

Кваліфікаційні вимоги

Освіта Вища освіта відповідного професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра

Досвід роботи Не потребує.

Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою Не потребує

 

Вимоги до компетентності

Знання законодавства 1) Конституція України.

2) Закон України ’Про судоустрій і статус суддів’.

3) Закон України «Про державну службу».

4) Закон України «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1)Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс України, КпАП України, Кодекс адміністративного судочинства України та інші кодекси України.

2)Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.

3) Положення про апарат суду.

4)Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

 

Посадові обов'язки

1.Організовує впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій:

-встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу;

-запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу;

- створення локальної комп’ютерної мережі;

-підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу;

-встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу.

2.Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді. Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі. Надає консультативну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення. Надає рекомендації, пропозиції щодо придбання техніки, пристроїв вводу–виводу інформації, витратних матеріалів, за погодженням з керівником апарату займається реалізацією схвалених пропозицій. Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі. Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.

3.Забезпечує провадження і налагодження програмно-технічних засобів для функціонування автоматизованої системи документообігу суду на кожному робочому місці, збереження накопичених даних, запобігання несанкціонованого доступу в Системі сторонніх осіб, несанкціонованої модифікації накопиченої інформації.

4.Здійснює системне та оперативне оприлюднення інформації про діяльність Біляївського районного суду Одеської області та прийняті ним рішення на офіційному WEB-сайті в мережі Інтернет відповідно до вимог чинного законодавства. Організовує роботи із захисту інформації та забезпечувати контроль за станом захищеності WEB-cтopiнки. Запобігає встановленню та використанню стороннього програмного забезпечення та медіа контенту, що безпосередньо не пов’язані з роботою суду. Запобігає встановленню та використанню стороннього програмного забезпечення та медіа контенту, що безпосередньо не пов’язані з роботою суду.

5. Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення. Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні звіти.

6. Забезпечує своєчасне бронювання майданчиків для проведення судових засідань в режимі відеоконференції. Перевіряє цілісність та безпеку електронної інформаційної бази даних суду, а в разі виявлення пошкодження або несанкціонованого доступу до неї, негайно інформує керівника апарату та голову суду. Приймає участь в діяльності інвентаризаційної комісії при проведенні інвентаризацій комп’ютерної та переферійної техніки, програмного забезпечення. Здійснює контроль за працездатністю комп’ютерної та оргтехніки, яка знаходиться на балансі суду, вносить пропозиції керівнику апарату суду про необхідність ремонту, обслуговування, зміни зазначеного обладнання.

7. Здійснює забезпечення застосування електронного цифрового підпису в Біляївському районному суді Одеської області. Забезпечує інформаційний обмін через комп’ютерну мережу, включаючи надання електронних адрес працівникам суду, підтримку поштових скриньок в єдиному поштовому домені; розміщення поштових скриньок на єдиному сервері; антивірусний захист. Здійснює контроль за використанням працівниками суду змінних носіїв інформації.

8.Забезпечує приймання та відправленння офіційної електронної пошти, що надходять на адресу суду, контролює додержання працівниками апарату Інструкції з використання електронної пошти. Забезпечує функціонування автоматизованої системи документообігу в суді. Погоджує з керівником апарату суду питання щодо використання в локальній мережі особистої комп’терної техніки працівників суду. Отримує та відправляє електронну пошту.

9. Організовує створення копій електронної інформації користувачами та забезпечує ведення архіву інформаційних ресурсів суду. Забезпечує регулярну архівацію даних, які зберігаються на серверах, у тому числі, зняття копій бази даних. Здійснює контроль за працездатністю комп’ютерної та оргтехніки, яка знаходиться на балансі суду, вносить пропозиції керівнику апарату суду про необхідність ремонту, обслуговування, зміни зазначеного обладнання.

10. Здійснює координацію побудови та впровадження і подальше супроводження комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи.

Здійснює організаційне забезпечення завдань з побудови і впровадження, керування комплексною системою захисту інформації в інформаційно- телекомунікаційній системі та контроль за її функціонуванням. Організовує та виконує роботи з визначення вимог до захисту інформації, проектування, розроблення і модернізації комплексної системи захисту інформації. При виконанні робіт із захисту інформації в системі керуватись нормативно-правовими актами з питань технічного захисту інформації, Законами України, нормативно-методологічною базою що розроблена в рамках організаційно-технічних рішень, що мають експертні висновки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформаціїї України від 01.10.2013 року №46 (ІТС тип «1» після отримання атестату відповідності Держспецзв’язку та введення даної ІТС в експлуатацію) та від 15.10.2013 року № 471 (кінцевий вузол). Організовує та здійснює забезпечення технічного захисту інформації і контроль за його станом в інформаційно-телекомунікаційній системі.

11Безпосередньо виконує функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій.

12.Забезпечує пожежну безпеку приміщення суду, утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту. Організовує та проводить протипожежні інструктажі, заняття з пожежно-технічного мінімуму, вносить відповідні записи до журналу інструктажів. Своєчасно здійснює перевірку працездатності систем пожежогасіння та обладнання пожежної безпеки (вогнегасників, пожежних рукавів підводу води, комплектації пожежного щита).

13. Виконання інших обов’язків, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції головного спеціаліста (з інформаційних технологій). Виконує інші доручення керівника апарату суду.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове призначення (на період дії карантину та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства)

 

Умови оплати праці

) посадовий оклад – 6 864 грн.;

2) надбавка за вислугу років;

3) надбавка за ранг державного службовця;

4) інші надбавки та доплати, передбачені статями 50, 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-01-29