Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
28.09.2020

Адміністратор територіального сервісного центру № 1244 (на правах відділу, м. Кам’янське) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області (філія ГСЦ МВС)

5 500 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Каменское

Кваліфікаційні вимоги

Вища, ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра, бакалавра

Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

Надає адміністративні послуги у межах компетенції МВС з дотриманням визначеного діючим законодавством порядку та консультації громадянам з питань надання послуг, віднесених до компетенції сервісних центрів МВС; персонально відповідає за ввічливе та коректне ставлення до громадян, недопущення неділових стосунків, порушень антикорупційного законодавства.

Проводить державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів відповідно до вимог діючого законодавства:

- здійснює прийом документів від фізичних та юридичних осіб по реєстрації, перереєстрації та зняттю з обліку транспортних засобів;

- здійснює комплекс заходів, пов’язаних з перевіркою документів, які стали підставою для здійснення реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку, а також оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків;

- вносить інформацію до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі –ТЗ), відповідає за повне та правильне її внесення;

- засвідчує оформлені та укладені в ТСЦ МВС договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортні засоби;

- проводить перевірку за відповідними реєстрами та базами даних;

- контролює правильність сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) з власників транспортних засобів під час реєстрації, перереєстрації, знятті з обліку транспортних засобів у ТСЦ МВС, безпосередньо відповідає за відповідність внесення вартості сплати за послуги, повноту та правильність відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків;

- систематизує відомості щодо проведених реєстраційних операцій для подання податкових декларацій;

- під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів в установленому законом порядку здійснює заходи по установленню відповідності конструкції транспортних засобів обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України;

- проводить огляд транспортних засобів для здійснення процедури їх переобладнання;

- здійснює своєчасну підготовку запитів (електронних запитів), відповідей на запити (електронні запити) територіальних сервісних центрів МВС щодо підтвердження реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортного засобу;

- взаємодіє з фахівцями Експертної служби МВС під час здійснення комплексу заходів із проведення державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів в частині звірки ідентифікаційних номерів складових частин.

Вносить повну, якісну і своєчасну інформацію до відповідних підсистем Єдиного державного реєстру ТЗ про втрачені і викрадені номерні знаки, реєстраційні документи, посвідчення водія; вносить до Єдиного державного реєстру ТЗ інформацію про накладення або зняття встановлених у визначеному законодавством порядку обмежень щодо транспортних засобів або їх власників.

Здійснює прийом громадян з питань екзаменаційної діяльності, з порядку допуску водіїв до керування транспортними засобами, складання іспитів та видачі (обміну) посвідчення водія, з проведення атестації спеціалістів закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів:

- здійснює прийом, перевірку та відпрацювання документів, поданих для отримання (обміну) посвідчення водія (міжнародного посвідчення водія);

- приймає іспити на право керування транспортними засобами категорій, право на керування яких має;

- здійснює видачу та обмін національного й міжнародного посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії, в тому числі які надійшли через Електронний кабінет водія;

- вносить інформацію про «Осіб позбавлених права керувати транспортними засобами» до Єдиного державного реєстру МВС; забезпечує зберігання посвідчення водія у разі позбавлення особи права на керування транспортним засобом та копій документів про позбавлення спеціального права, а також його повернення після закінчення строку позбавлення та успішного складання іспитів

- вносить інформацію до Єдиного державного реєстру МВС, відповідає за повне та правильне її внесення;

- здійснює моніторинг легітимності медичних довідок, що подаються особами до ТСЦ МВС для отримання права на керування транспортними засобами, а саме перевірки наявності реєстрового номера медичної форми в Єдиній державній базі даних медичних оглядів певних категорій осіб в системі охорони здоров’я;

- здійснює моніторинг дотримання закладами порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та вимог законодавства у цій сфері;

- вносить зміни до складу спеціалістів та матеріально-технічної бази закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що не впливають на виконання програм і планів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

- виготовляє посвідчення водія, здійснює облік виданих посвідчень водія

- здійснює своєчасну підготовку запитів (електронних запитів), відповідей на запити (електронні запити) територіальних сервісних центрів МВС щодо підтвердження видачі (обміну) посвідчення водія, а також запитів до установ, які видали документи, що підтверджують необхідний безперервний стаж керування транспортними засобами.

Веде облік надходження, витрачання, наявності номерних знаків, бланків реєстраційних документів та документів водія, інших бланків суворої звітності; складання звітності та веде відповідні журнали обліку.

Веде прийом документів від громадян на отримання довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості, або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України; їх опрацювання і видачу довідок.

Проводить огляд транспортних засобів на відповідність кольорографічних схем, написів та емблем вимогам стандартів з видачею відповідного акту; оформлює та видає дозволи на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) та синього кольору.

Приймає документи від фізичних та юридичних осіб щодо замовлення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, здійснює їх відпрацювання та направлення до ГСЦ МВС; розглядає документи щодо перезакріплення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів та здійснює їх відпрацювання. Вносить інформацію до Єдиного державного реєстру ТЗ, відповідає за повне та правильне її внесення.

Надає громадянам адміністративні та інші послуги у складі мобільного сервісного центру РСЦ ГСЦ МВС.

Виконує доручення та розпорядження керівництва ТСЦ МВС та РСЦ ГСЦ МВС.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн

Надбавки, доплати та премії відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

Термін подачі заявок: 2020-10-01