Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
23.09.2020

Заступник начальника відділу організації документування і роботи з документами організаційно-розпорядчого управління

6 700 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Запорожье

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти – не нижче магістра

Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1. Загальне діловодство.

1.1. розробка номенклатури справ;

1.2. ведення обліку документів, забезпечує їх зберігання, оперативний пошук, доставку та надання інформації щодо них;

1.3. удосконалення форм роботи з документами з урахуванням використання оргтехніки та ПК, впровадження переходу до електронного документообігу;

1.4. організація електронної обробки документів, їх тиражування та розсилка;

1.5. вжиття заходів щодо скорочення термінів проходження документів, узагальнення та аналіз даних про хід і результати цієї роботи;

1.6. засвідчення печаткою копій документів у випадках, передбачених відповідними розпорядчими документами;

1.7. надання довідкової інформації (засобами телефонного зв’язку) про надходження і безпосередніх виконавців кореспонденції за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу;

1.8. реєстрація, сканування та розсилка документів вихідної кореспонденції на адресу органів ДПС, а також іншу вихідну кореспонденцію за рішенням керівника ГУ.

2. Здійснення електронного обміну службовими документами.

2.1. направлення кореспонденції, організаційно-розпорядчих документів за підписом керівника на адресу органів ДПС та ведення обліку в відповідних картотеках в автоматизованій системі електронного документообігу;

2.2. направлення власної кореспонденції структурного підрозділу органів ДПС до інших підрозділів у автоматизованій системі електронного документообігу;

2.3. опрацювання вхідної кореспонденції (крім органів ДПС) яка надходить засобами електронної пошти на електронну адресу органів ДПС та облік її перед реєстрацією в автоматизованій системі електронного документообігу;

2.4. відправлення вихідної кореспонденції засобами електронної пошти на електронну адресу ЦОВВ, підприємств, організацій, громадян (крім органів ДПС).

3. Укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів.

3.1. забезпечення дотримання єдиного порядку відбору, обліку, зберігання, використання документів на усіх видах матеріальних носіїв інформації, що створюються структурними підрозділами ГУ, для передачі документів на державне зберігання;

3.2. забезпечення діяльності Експертної комісії з питань роботи з документами;

3.3. контроль за правильністю оформлення та зберігання документів і справ, які підлягають архівному зберіганню, у структурних підрозділах ГУ та відокремлених управлінь;

3.4. погодження зведеної номенклатури справ, перевірка формування документів у справи відповідно до затвердженої номенклатури;

3.5. проведення попередньої експертизи цінності документів, що перебувають на зберіганні, складання та подання на розгляд Експертній комісії проектів: описів справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання; описів справ з особового складу працівників ГУ; актів про вилучення для знищення документів, що не внесені до Національного архівного фонду;

3.6. створення та забезпечення належних умов зберігання та роботи з документами на усіх видах матеріальних носіїв інформації;

3.7. приймання від структурних підрозділів ГУ та зберігання архівних документів на усіх видах матеріальних носіїв інформації та документів з особового складу;

3.8. створення та удосконалення довідкового апарату до архівних документів;

3.9. забезпечення порядку користування архівними документами, видача архівних довідок, копій документів;

3.10. формування документів у справи, підготовка супровідних (описи або акти) документів до передачі на архівне зберігання або знищення.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове (на період відсутності основного працівника, який перебуває у соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6700 гривень.

Надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за інтенсивність праці (Закон України

від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

(із змінами і доповненнями).

За результатами роботи та за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

 

Термін подачі заявок: 2020-09-27