Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
16.09.2020

Головний спеціаліст відділу правової роботи Юридичного департаменту

10 800 грн.

Нова державна служба України
Государственный сектор
  • Регион:Киев

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища, ступінь не нижче бакалавра у галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» або «Міжнародне право».

Досвід роботи - не потребує.

Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

1) організовує та бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної політики у визначених Положенням про Міністерство розвитку громад та територій України галузях та сферах відповідно до компетенції Відділу;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, належать до компетенції Відділу; Юридичного департаменту, вживає заходів щодо їх погодження та прийняття у встановленому порядку;

3) у межах компетенції перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Міністерства розвитку громад та територій України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів апарату Міністерства розвитку громад та територій України;

4) організовує і проводить інформаційно – роз’яснювальну роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань роботу пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників Відділу, Юридичного департаменту, Міністерства розвитку громад та територій України, державні підприємства;

5) роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Відділу, Юридичного департаменту;

6) за дорученням директора Юридичного департаменту розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, запити на інформацію;

7) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю та державну службу, у разі невиконання або порушення їх вимог подає директору Юридичного департаменту з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

8) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами апарату Міністерства розвитку громад та територій України (далі – структурні підрозділи) аналіз результатів господарської діяльності Міністерства розвитку громад та територій, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

9) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отриманні за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Міністерством розвитку громад та територій України;

10) готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

11) здійснює методичне керівництво правовою роботою у Міністерстві розвитку громад та територій України, на державних підприємствах;

12) веде облік та здійснює систематизацію актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

13) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

14) вживає заходів щодо забезпечення апарату Міністерства та державних підприємств офіційними друкованими виданнями, зокрема, інформаційним бюлетенем «Офіційний вісник України»;

15) перевіряє стан правової роботи у Міністерстві розвитку громад та територій України, на державних підприємствах та подає пропозиції директору Юридичного департаменту щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Міністерства розвитку громад та територій України;

16) вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання нормативно-правових актів Міністерства юстиції України;

17) разом із структурними підрозділами узагальнює практику застосування законодавства у відповідних сферах визначених Положенням, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд директору Юридичного департаменту для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

18) подає у межах своєї компетенції пропозиції директору Юридичного департаменту про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

19) визначає разом із структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах державних підприємств;

20) погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби центрального органу виконавчої влади і державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства розвитку громад та територій України за дорученням директора Юридичного департаменту;

21) організовує і проводить роботу пов’язану з підвищенням правових працівників Відділу Юридичного департаменту, Міністерства розвитку громад та територій України, державних підприємств;

22) здійснює облік виданих довіреностей на ведення правочинів, а також представництва Міністерства розвитку громад та територій України в судах;

23) інформує та надає роз’яснення з питань, віднесених до компетенції Відділу;

24) забезпечує, в межах своїх повноважень, дотримання вимог законодавства про інформацію, захист інформації з обмеженим доступом;

25) забезпечує, в межах своїх повноважень, дотримання вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та інших актів законодавства, правил організації діловодства та архівного зберігання документів, інструкцій, а також регламентів та національних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію;

26) у межах повноважень Юридичного департаменту бере участь у заходах щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

27) у межах повноважень вживає заходів до впровадження та забезпечення цифрової трансформації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації у відповідних сферах визначених Положенням, віднесених до його компетенції.

28) забезпечує виконання інших функцій в межах компетенції Відділу, що випливають із покладених на Юридичний департамент завдань.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600,00 грн.,

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу),

надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (200-500 грн.),

інші виплати, премії – у разі встановлення.

 

Термін подачі заявок: 2020-09-19