Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Провідний юрист (leading lawyer)

TruePlay.io
4 недели назад
24 февраля 2023
Другие страныул. Варшава (Польща)

Один із наших пов’язаних проектів, оператор онлайн-ігор на Кюрасао («Проект»), шукає провідного юриста, який відповідатиме за вирішення всіх юридичних питань, пов’язаних із Проектом.

One of our related projects, an online gambling operator based in Curacao (the “Project”), is looking for a leading lawyer, who will be responsible for handling all legal matters related to the Project.

Responsibilities of the role will include:

 • Legal research of alternative jurisdictions/regulations for the Projects, as well as implementation of the structure(-s) approved by the Project(-s) for implementation purposes;

 • Providing full legal support to various legal entities of the Projects, as well as related to and/or affiliated with the Projects (registered in Curacao, Cyprus, Bulgaria, Moldova, Ukraine etc.);

 • Legal support of KYC procedures with game providers, PSPs, AEMIs, banks and other similar entities;

 • Reviewing, drafting and assisting with the negotiation of various contracts, including contributing to the development of contract templates, negotiation guidelines, signing procedures, contract databases etc.;

 • Advising on and handling various intellectual property matters, including IP-related disputes and litigation (if any);

 • Liaising and working with various departments of the Projects (Finance, Marketing, IT); ensuring that key terms of concluded contracts are communicated to all personnel responsible for the performance and administration of those contracts; 

 • Managing relationships with external law firms, providers of corporate services to ensure they provide high quality services at reasonable cost.

Skills / experience:

 • Excellent academic credentials in law from top law school/university;

 • 5+ yearsof PQE, including at least 2+ years of experience in providing legal support to online gambling, fintech and/or IT projects;

 • Good knowledge and understanding of international corporate & commercial laws, banking laws & regulations etc;

 • Proven experience in providing high caliber legal support;

 • Fluent English (including legal drafting).

The type of person we are looking for:

 • Proactive, energetic & motivated; able to work in a fast-moving environment;

 • Able to take initiative and work autonomously;

 • Enjoys drafting and negotiating contracts;

 • Practical and business-oriented;

 • Personable and approachable.

What we could offer:

 • Reasonable salary & relocation package;

 • Reimbursement of all business expenses during business trips;

 • Comfortable office space.

  Провідний юрист
  Обов'язки:
 • Юридичне дослідження альтернативних юрисдикцій для Проектів
 • Надання повного юридичного супроводу різних юридичних осіб Проектів, а також пов’язаних та/або афілійованих з Проектами (зареєстрованих на Кюрасао, Кіпрі, Болгарії, Молдові, Україні тощо);
 • Юридичний супровід процедур KYC з постачальниками ігор, PSP, AEMI, банками та іншими подібними організаціями;
 • Огляд, складання та допомога в переговорах щодо різних контрактів, включаючи участь у розробці шаблонів контрактів, інструкцій для переговорів, процедур підписання, баз даних контрактів тощо;
 • Консультування та розгляд різноманітних питань інтелектуальної власності, включаючи суперечки та судові процеси, пов’язані з інтелектуальною власністю (за наявності);
 • Взаємодія та робота з різними відділами Проекту (Фінанси, Маркетинг, ІТ); забезпечення того, щоб ключові умови укладених контрактів були доведені до відома всього персоналу, відповідального за виконання та адміністрування цих контрактів;
 • Управління відносинами із зовнішніми юридичними фірмами, постачальниками корпоративних послуг, щоб гарантувати, що вони надають високоякісні послуги за розумною ціною

Навички / досвід:

 • Вища освіта 
 • 5+ років PQE, у тому числі принаймні 2+ роки досвіду в наданні юридичної підтримки онлайн-гемблінгу, фінтех та/або ІТ-проектів;
 • Добре знання та розуміння міжнародного корпоративного та комерційного законодавства, банківського законодавства та правил тощо;
 • Перевірений досвід надання висококваліфікованої юридичної підтримки;
 • Вільне володіння англійською мовою (включаючи юридичне оформлення).

Кандидат, якого ми шукаємо:

 • Вільно володіє англійською мовою (включаючи юридичне оформлення).
 • Ініціативний, енергійний та мотивований; вміння працювати в швидкоплинному середовищі;
 • Здатний проявляти ініціативу та працювати самостійно;
 • Має ефективний досвід щодо ведення переговорів та складання контрактів;
 • Практичний та бізнес-орієнтований;

Що ми можемо запропонувати:

 • Конкурентна заробітна плата та релокейт пакет;
 • Відшкодування господарських витрат під час відряджень;
 • Комфортне офісне приміщення.

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: