Поиск работы на robota.uaukraine

Інженер АСУ теплових процесів, Thermal Control System Engineer

Huawei Ukraine LLC / Хуавей Україна, ТОВ
4 дня назад
31 мая 2023
Киевул. вулиця Радищева, 10/14.
Гибридная
В офисе/на месте
Полная занятость
Неполная занятость

Київський науково-дослідний центр Huawei запрошує приєднатися до нашої команди інженера автоматизованих систем управління тепловими процесами (консультант)

Обов’язки

 1. Дослідження та розробка алгоритмів керування тепловими процесами в електронних системах (термоконтроль);
 2. Дослідження та розробка алгоритмів керування тепловиділенням та продуктивністю електронного обладнання;
 3. Концептуальне проектування систем керування, організація та здійснення наукових досліджень, пошук нестандартних інноваційних рішень в задачах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій в електроніці;
 4. Розробка та впровадження апаратних та програмних рішень, інтеграція систем.

Вимоги

 1. Магістр / аспірант або кандидат наук в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, комп’ютерних наук;
 2. Поглибленне знання теорії автоматизованого керування, сучасних методів та алгоритмів автоматичного керування, технічних засобів автоматизації, програмування промислових контроллерів;
 3. Хороші навички розробки програмного забезпечення (Python, C++);
 4. Як перевага, досвід впровадження методів машинного навчання;
 5. Як перевага, досвід у проектуванні систем охолодження для електронних продуктів;
 6. Командний гравець з хорошими комунікаційними навичками.

Мовні навички: Англійська — високий рівень володіння (В2+).

----------

Job Details

Position: Thermal Control System Engineer (Consultant)

Location: Kyiv Research Center

Responsibilities

 1. Research and development of control algorithms of thermal processes in electronic systems (thermal control);
 2. Research and development heat generation and performance control algorithms in electronic equipment;
 3. Conceptual design of control systems, organisation and implementation of scientific research, non-standard innovative solutions in automation and computer-integrated technologies in electronics;
 4. Development and implementation of hardware and software solutions, system integration.

Qualifications Required

 • Master / postgraduate or PhD in Automation and Computer-Integrated Technologies, computer science;
 • Advanced knowledge of the theory of automated control, modern methods and algorithms of automatic control, technical automation tools, programming of industrial controllers;
 • Good software development skills (Python, C++);
 • As an advantage, experience in implementation of machine learning methods;
 • As an advantage, experience in design of cooling systems for electronic products;
 • Team player with good communication skills;
 • Language skills: upper intermediate spoken and written English.

About Huawei Technologies Ukraine Huawei is a global leader of ICT solutions. Continuously innovating based on customer needs, we are committed to enhancing customer experiences and creating maximum value for telecom carriers, enterprises, and consumers. Our telecom network equipment, IT products and solutions, and smart devices are used in 170 countries and regions. Huawei is ranked 72th on the Global Fortune 500 in 2018 based on its 2017 revenue.

We invest over 10% of our annual sales revenue into R&D and more than 45% of our 170,000 employees engage in R&D. We have built 23 R&D centers and 36 joint innovation centers with customers.

Huawei Kyiv Research Center is the Ukraine subsidiary of Huawei Technologies Co. Ltd. The R&D Center focuses on the advanced thermal technology for the next generation ICT products.


ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Відправляючи резюме на запропоновану вакансію Ви надаєте явну та добровільну згоду ТОВ «ХУАВЕЙ УКРАЇНА» (надалі — «Володілець») на обробку Ваших персональних даних (надалі — «ПД»), зазначених в такому резюме, з метою належного та об'єктивного оцінювання Вас, як потенційного кандидата на заміщення вакантної посади, контактування з Вами для уточнення інформації, організації особистої співбесіди, внесення Вашого резюме до бази персональних даних «Кандидати» в електронній формі, що розташована за місцем знаходження Володільця: м. Київ, вул. Радищева БЦ «Ірва», блок Ю (відділ персоналу) (надалі — «місцезнаходження ПД»). Обробка ПД здійснюється виключно способами передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» (надалі — «Закон») протягом строку необхідного для досягнення мети обробки. Володілець вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності та захисту Ваших ПД від несанкціонованого розкриття, поширення, видалення, зміни та/або знищення. Ви маєте право пред’явити вмотивовану вимогу Володільцю із запереченням проти обробки, щодо зміни або знищення Ваших ПД, вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших ПД та інші права передбачені ст.8. Закону. Ви маєте право в будь-який момент відкликати згоду на обробку Ваших ПД, шляхом відправлення відповідного повідомлення у довільній формі.

Kutra Dmytro