Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

company-link
Вакансия закрыта

Досвідчений аудитор, неурядові організації

PwC
1 месяц назад
24 апреля 2023
Киевул. Жилянская, 75

Про PwC

PwC — це потужна мережа з понад 327 000 експертів в 154 країнах, які надають високоякісні аудиторські, консалтингові, податкові та юридичні послуги. Ми працюємо з організаціями з усього світу, щоб зміцнювати рівень довіри у суспільстві та вирішувати важливі проблеми. 

PwC працює на ринку України з 1993 року. Головний офіс фірми знаходиться в Києві, повнофункціональні офіси – у Львові та Дніпрі. 

Працювати з нами - це працювати з командою орієнтованих на досягнення мети ентузіастів, які роблять вагомий позитивний внесок. PwC пропонує доступ до унікальних знань, динамічного робочого середовища та професійного розвитку.

Ми пропонуємо:

 • працевлаштування, конкурентоспроможну заробітну плату та грошові премії за відмінні результати роботи
 • виняткові можливості для професійного та особистого розвитку - АССА, численні внутрішні та зовнішні тренінги, безкоштовні заняття з англійської мови в офісі
 • кар'єрне зростання - можливість кар'єрного росту від інтерна до партнера
 • високопрофесійна, завзята та дружня команда
 • цікаві та амбітні завдання
 • медичне страхування, корпоративний доктор та психолог
 • підтримка співробітників під час війни - повністю віддалена робота, повна зарплатня, премії, повне збереження всіх робочих місць, матеріальна підтримка співробітників та їх сімей.

Кар'єра у практиці послуг зовнішнього аудиту надасть вам можливість надавати комплекс аудиторських послуг і бізнес-консультацій різноманітним клієнтам, у тому числі малим підприємствам, компаніям, які динамічно розвиваються, та великим корпораціям. Наші клієнти – це часто відомі бренди, більшість з яких мають широку міжнародну присутність. Ми орієнтовані на використання новітніх технологій з метою скорочення обсягу тестувань вручну, надаючи вам можливість максимально зосередитись на найбільш цінних напрямках клієнтських послуг і на підвищенні якості корпоративного управління та надійності інформації наших клієнтів.

Ваші обов'язки:

 • участь в аудиторських і консультаційних завданнях для неурядових організацій і міжнародних донорів
 • проведення аналітичних перевірок фінансової інформації та підготовка документації, яка обґрунтовує висновки і рекомендації
 • оцінка результатів діяльності реципієнтів грантів у сфері фінансового управління та звітності
 • аналіз освоєння, перерозподілу та прогнозів бюджету
 • оцінка дотримання вимог донорів у різних напрямках реалізації проекту
 • оцінка облікових та операційних політик і систем внутрішнього контролю 
 • співробітництво з програмним експертом із закупівель у ході виїзної роботи та документарної перевірки
 • використання спеціалізованого програмного забезпечення та аналіз великих масивів даних
 • нарощування галузевих знань, розбудова відносин із клієнтами
 • допомога в коучингу молодших аудиторів
 • взаємодія з клієнтами для обговорення питань виїзної роботи.

Вимоги:

 • диплом за спеціальністю «Економіка / Фінанси / Бухгалтерський облік»
 • мінімум 1-2 роки профільного досвіду роботи в міжнародній або українській аудиторській фірмі ЧИ в неурядовій організації, яка реалізує міжнародні донорські проекти (відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності)
 • професійна кваліфікація (отримана чи на етапі отримання) – ACCA, CPA, CIMA, CFA, ДіпІФР, CIA або будь-яка інша відповідна кваліфікація у сфері аудиту – є перевагою
 • розвинені навички комунікації та ведення переговорів
 • знання англійської мови (мінімум середній рівень)
 • практичний досвід роботи з програмним пакетом Microsoft Office
 • профільні знання та досвід в області проектного управління, суспільної роботи, моніторингу й оцінки, контролю якості, систем постачань, державних закупівель, управління товарами для здоров'я та правозахисної діяльності є перевагою.

Перегляньте нашу Заяву про конфіденційність тут:
Політика в сфері конфіденційності та персональних даних


Experienced Auditor, Non-Governmental Organizations

We offer

 • employment, competitive salary and cash bonuses for excellent performance
 • exceptional opportunities for professional and personal development - ACCA certification is fully paid by the company, numerous in-house and external trainings, free English classes
 • career growth - ‘from intern to partner’ opportunity
 • strong, enthusiastic and friendly team
 • interesting and challenging tasks
 • health and life insurance; corporate doctor; corporate psychologist
 • support of employees during the war - fully remote work, full salary, bonuses, full preservation of all jobs, material support for employees and their families.

A career within External Audit services, will provide you with the opportunity to provide a range of Assurance services and business advice to a variety of clients from small, fast growing clients to large entities. Our clients are often well known brands and many have broad international reach. We focus on using the latest technology to reduce the level of manual testing ensuring you’ll focus on the most valuable areas of client service and on enhancing corporate governance and the reliability of our clients’ information.

You will be responsible for:

 • participation in audit and consultancy engagements for non-governmental organizations (NGOs) and international donors

 • perform analytical reviews of financial information and preparing the documentation supporting conclusions and recommendations

 • assessment of grant recipients performance in the areas of financial management and reporting

 • analysis of budget utilization, reallocations and forecasts

 • assessment of compliance with donors’ requirements in various areas of project implementation

 • assessment of accounting and operating policies and systems of internal control

 • cooperation with programmatic and procurement expert during field work visits and desk reviews

 • utilizing specialized software to process and analyze big data sets

 • development of industry awareness, development of client relationships

 • assisting in coaching junior team members

 • interaction with clients to discuss field work issues.

Knowledge, Skills and Experience:

 • degree in Economics/ Finance/ Accounting

 • minimum 1-2 years of relevant experience within an international or local audit firm OR within a non-governmental organization implementing international donors’ projects (finance, accounting and reporting function)

 • professional qualification (either completed or in progress – ACCA, CPA, CIMA, CFA, DipIFR, CIA or any other relevant to the audit) is an advantage

 • good communication and negotiation skills

 • knowledge of English at least at intermediate level

 • practical experience in Microsoft Office software package

 • any relevant knowledge and experience in the area of project management, social work, monitoring and evaluation, quality assurance, supply chain, public procurement, health products management, human rights advocacy is an additional advantage.

Please see our Privacy Statement here:
Політика в сфері конфіденційності та персональних даних


Катерина Бенесь

vacancy bottom banner

аудит фінансової звітності, бізнес-, податкове та юридичне консультування

от 250 до 500  сотрудников

с 1996 года  на рынке

 • Курсы иностранного языкаКурсы иностранного языка
 • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
 • Регулярный пересмотр зарплатыРегулярный пересмотр зарплаты
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Компенсация обученияКомпенсация обучения

Похожие вакансии по профессиям: