Поиск работы на robota.uaukraine
company-link

Судово-медичний експерт/ Forensic Specialist

Smart Solutions
16 часов назад
12 августа 2022
Полтава
Бесплатное обучение
Бонусы / премии
Медицинская страховка
Курсы иностранного языка

Наш Партнер, міжнародна гуманітарна організація, в пошуку спеціаліста на посаду Судово-медичний експерт.

Обов’язки: 

 • Сприяння реалізації програми судово-медичної експертизи, зокрема шляхом надання судово-медичної експертизи на рівні субделегування.
 • Допомога у визначенні/орієнтації стратегії судово-медичної експертизи делегації, конкретних цілей, плану дій, часових рамок і необхідних ресурсів (включно з бюджетом) у тісній співпраці з Групою криміналістів та персоналом інших відділів відповідно до цілей делегації.
 • Надання технічної експертної підтримки та консультацій з питань, пов’язаних із судово-медичною експертизою, щодо гуманітарної допомоги делегації, пов’язаної з пошуком зниклих безвісти осіб та ідентифікацією тіл, загиблих у результаті конфлікту.
 • Сприяння впровадженню відповідних судово-медичних стандартів, у тому числі тих, що застосовуються до захисту та управління померлими особами, а також процесів пошуку та ідентифікації зниклих безвісти осіб.
 • Підтримка зміцнення потенціалу судово-медичної системи та служб першого реагування в Україні, а також щодо пошуку зниклих безвісти та ідентифікації тіл загиблих у результаті конфлікту.
 • Організація/проведення спеціалізованих тренінгів та семінарів з криміналістичної експертизи, спрямованих на підвищення можливостей зацікавлених сторін у судовій експертизі.
 • Проведення інструктажу для внутрішніх і зовнішніх спеціалістів з питань судової експертизи, що мають відношення до організації, і сприяння інформуванню щодо питань, пов'язаних із судово-медичними діями, збройним конфліктом та іншими гуманітарними обставинами.
 • Завершення всіх дій щодо надання допомоги, спрямованих на покращення судово-медичних засобів та забезпечення безпечного поводження з померлими.

Вимоги до посади:

 • Ступінь післядипломної освіти в галузі медичних, біологічних або судово-медичних наук.
 • Вільне володіння англійською та українською мовами.
 • Досвід судово-медичної роботи не менше 6 років.
 • Внесок у наукові публікації з судово-медичної практики, особливо в галузі гуманітарних розслідувань або розслідувань у сфері прав людини (буде плюсом).
 • Досвід ведення переговорів та зв'язків з громадськістю, зокрема у просуванні впровадження професійних та етичних стандартів.

Умови роботи:

 • Офіційне працевлаштування та конкурентна заробітна плата;
 • Медичне страхування;
 • Курси англійської мови;
 • Можливість працювати та розвиватися в міжнародному робочому середовищі в гуманітарному секторі.
 • Приєднавшись до нашої організації, ви матимете можливість практикувати свою професію в стимулюючому, складному, а часом і складному середовищі, де ваша робота може справді змінити ситуацію.

Шановні кандидати! Чекаємо на ваші резюме до 19.08.2022

Our Partner, an international humanitarian organization, is looking for a specialist for the position of Forensic Specialist.

Responsibilities:

 • Contributing to the implementation of the forensic program, particularly by providing forensic expertise at Subdelegation level.
 • Assisting to define/orient the forensic strategy of the delegation, specific objectives, the plan of action, the timeline and the resources required (budget included) in close cooperation with the Forensic Team and staff from other departments, in line with the delegation's objectives.
 • Providing technical expert support and advice to forensic related issues, in relation to the delegation’s humanitarian response related to the search for missing persons and identification of bodies resulting from the conflict. 
 • Promoting the implementation of relevant forensic standards including those applicable to the protection and management of deceased persons and the search and identification processes of Missing Persons. 
 • Supporting the strengthening of the capacities of the Medicolegal System and first responders in UA and in relation to the search of missing persons and identification of dead bodies resulting from the conflict. 
 • Organizing/ facilitating tailored forensic trainings and workshops aiming at enhancing the capabilities of forensic stakeholder.
 • Disseminating the organizations’ communications on forensic science and forensic action in humanitarian setting by participating and contributing to internal and external working meetings when required.
 • Conducting briefing to internal and external interlocutors on forensic issues relevant to the organisation and help sensitize on issues related to forensic action armed conflict and other humanitarian settings and thereby ensuring that staff is appropriately knowledgeable about forensic programmes. 
 • Completing all actions in relation to assistance/ donation activities aimed at improving forensic facilities and ensuring the safe management of the dead.

Position requirements:

 • Postgraduate degree in medical, biological or forensic sciences.
 • Fluent command in English, Ukrainian and Russian.
 • At least 6 years’ experience in forensic case work.
 • Contributions to scientific publications on forensic practise, especially in the fields of humanitarian or human rights investigations, a strong asset
 • Experience in negotiations and public relations, particularly in promoting the implementation of professional and ethical standards in his/her field of expertise.
 • Experience in forensic training an asset. 

We offer: 

 • Official employment and competitive wages;
 • Medical Insurance;
 • English courses;
 • The opportunity to work and develop in an international working environment in the humanitarian sector.
 • By joining our organization, you will have an opportunity to practice your profession in stimulating, complex and sometimes challenging environments, where your work can really make a difference. 

Dear candidates! Please send us your CV till the 19.08.2022

Гладышко Юлия

vacancy bottom banner

Smart Solutions Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Smart Solutions