Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
02.02.2021

Інженер з ОП та ПБ

Укрнафта
Энергетика и Энергоносители

  Найбільша нафтовидобувна компанія України запрошує на роботу

  Інженер з охорони праці та пожежної безпеки

  Качанівський ГПЗ

  Погарщина

   

  СФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ та ОБОВ'ЯЗКИ

  • Розроблення спільно з структурними підрозділами комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня ОП, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів; комплексних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, здійснення контролю за їх виконанням.
  • Підготовка та внесення пропозицій до колективного договору по Управлінню транспорту, які спрямовані на підвищення рівня ОП та протипожежного захисту.
  • Підготовка проектів наказів, організаційно-технічних заходів, інструкцій, інформаційних листів та інших керівних матеріалів з питань ОП та ПБ.
  • Проведення перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з ОП та ПБ.
  • Проведення аудитів стану охорони праці, пожежної безпеки та екології, а також поведінкових візитів безпеки з відповідним документальним оформленням за встановленими формами.
  • Складання звітності з ОП та ПБ за встановленими формами.
  • Проведення інструктажів.
  • Ведення обліку та аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж, заподіяної ними шкоди.
  • Участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.
  • Участь в складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань.
  • Участь в проведенні атестації робочих місць за умовами праці.
  • Участь в розробленні положень, інструкцій, розділу 'Охорона праці' колективного договору, актів з ОП та ПБ.
  • Участь в організації навчання з питань ОП, роботі комісії з перевірки знань з питань ОП, постійно діючій комісії з питань ОП.
  • Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з ОП та ПБ, розділу 'Охорона праці' колективного договору та актів з охорони праці та пожежної безпеки, що діють в межах Управління транспорту.

   

  НЕОБХІДНИЙ ДОСВІД та НАВИЧКИ

  • Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  • Досконале знання:
  • чинного законодавства України з охорони праці та пожежної безпеки («Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які вчинили втрату працездатності», Кодексу цивільного захисту України тощо);
  • державних та галузевих стандартів з охорони праці та пожежної безпеки («Правил охорони праці на автомобільному транспорті», «Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України», «Правил пожежної безпеки в Україні», «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» тощо);
  • стандартів підприємства (зокрема, СУОП ПАТ «Укрнафта») наказів, профільних розпоряджень ПАТ «Укрнафта» і УТ;
  • виробничу та організаційну структуру Управління транспорту, основні технологічні процеси та режими виробництва;
  • методів і форм пропаганди і інформування про вимоги охорони праці та пожежної безпеки;
  • порядку і правил ведення форм з обліку і складання звітності з охорони праці та пожежної безпеки;
  • основ економіки, організації праці, виробництва та управління; основ трудового законодавства.
  • Досконале володіння Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.
  • Скрупульозність в роботі з документами, здатність до навчання.