Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Xamarin Developer

Abona Deutschland GmbH
1 месяц назад
14 июля 2022
Львов

Abona is a German company that has been successfully presenting its own product on the market for 25 years - an ERP system that helps our clients to effectively manage the business processes of their enterprises. Now we are looking for a Xamarin Developer to replenish the Kyiv team.

Benefits of working with us:

 • Opportunity to grow and develop among professionals.
 • Less meeting, more code.
 • Availability of business analytics and project management.
 • European values in relation to employees.
 • Informal atmosphere within the team.
 • Loyal and motivating leadership.
 • Working in a multinational environment.
 • Modern equipment, medical insurance at the expense of the Company.

Requirements:

 • Experience in C#, .Net framework (2+ years).
 • Xamarin Mobile cross-platform developing for iOS and Android.
 • Knowledge of Mobile design principles, patterns, and best practices.
 • Good communication skills.
 • Intermediate+ English (verbal technical communications).

Responsibilities:  

 • Mobile development for both iOS and Android using Xamarin.
 • Participation in different projects.
 • Mentoring less experienced developers.
 • Keep constant contact with our development headquarter in Germany.

Also, we offer:

 • Official employment under a labor contract or as an FOP.
 • Work schedule Mon-Fri 9.00-18.00.
 • Flexible start of the working day until 10.00.
 • Remote work for.
 • 24 days of vacation.

Abona – німецька компанія, яка вже 25 років успішно представляє на ринку власний продукт – ERP-систему, яка допомагає нашим клієнтам ефективно керувати бізнес-процесами своїх підприємств. Зараз ми шукаємо Xamarin Developer для поповнення київської команди.

Переваги роботи з нами:

 • Можливість рости та розвиватися серед професіоналів.
 • Менше зустрічей, більше коду.
 • Наявність бізнес-аналітиків та менеджера проекта.
 • Європейські цінності по відношенню до працівників.
 • Неформальна атмосфера в колективі.
 • Лояльне та мотивуюче керівництво.
 • Робота в багатонаціональному середовищі.
 • Сучасне обладнання, медичне страхування за рахунок Компанії.

Вимоги:

 • Досвід роботи з C#, .Net framework (2+ роки).
 • Кросплатформена розробка Xamarin Mobile для iOS та Android.
 • Знання принципів, шаблонів і передових практик мобільного дизайну.
 • Хороші комунікативні навички.
 • Середня англійська (вербальна технічна комунікація).

Обов'язки:

 • Мобільна розробка для iOS і Android за допомогою Xamarin.Участь у різних проектах.
 • Наставництво менш досвідчених розробників.
 • Підтримуйте постійний зв’язок із нашим головним офісом розвитку в Німеччині.

Також ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування за трудовим договором або як ФОП.
 • Графік роботи пн-пт 9.00-18.00.
 • Гнучкий початок робочого дня до 10.00.
 • Віддалена робота для.
 • 24 дні відпустки.

Daryna Slobodyan

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: