Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

company-link
Вакансия закрыта

Associate Manager: Commercial Finance

BAT Ukraine / British American Tobacco Ukraine
1 месяц назад
17 октября 2022
Киев

«Бритіш Американ Тобакко Україна» входить до складу Групи компаній «Бритіш Американ Тобакко» - провідної міжнародної тютюнової компанії, продукція якої продається у більш ніж 200 країнах.
 Ми прагнемо бути найкращим працедавцем, забезпечуючи комфортні умови праці та розвиток наших працівників

ВАТ  УКРАЇНА ШУКАЄ Associate Manager: Commercial Finance

Відділ фінансів

МІСЦЕРОЗТАШУВАННЯ: Київ 

МЕТА РОБОТИ ТА ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Працювати в партнерстві з бізнесом, щоб:

 • Транслювати стратегії в плани та бюджети, надаючи аналітику та рекомендації стосовно комерційної діяльності компанії
 • Управляти та координувати надання структурованого та глибокого аналізу фінансових і нефінансових даних, що сприятимуть прийняттю фінансових рішень
 • Підтримувати підготовку фінансових і комерційних планів, прогнозів і бюджетів

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ

 • Робити необхідні розрахунки, використовуючи відповідні моделі; порівнювати фактичні дані з місячними фінансовими прогнозами для забезпечення наявності чіткого фінансового плану на рік. Готувати необхідні звіти, вносити коментарі та вчасно надсилати їх. 
 • Виконувати всі визначені активності пов’язані з управлінням ризиками з метою  захисту активів компанії.
 • Впроваджувати передові практики з планування та контролю відповідно до потреб бізнесу.
 • Забезпечувати актуальність даних, пов’язаних з маркетинговими інвестиціями, для підтримки безперебійної роботи компанії, включаючи, але не обмежуючись, дані щодо власників бюджетів, центрів акумулювання витрат і WBS елементів.
 • Відповідно до запитів від старшого менеджера з маркетингових інвестицій або з власної ініціативи здійснювати аналіз даних з метою формування  пропозицій щодо ефективності маркетингових інвестицій або покращення якості прийняття рішень. 
 • Готувати прогноз руху грошових коштів в рамках планування грошових потоків казначейством; аналізувати фактичні дані та відхилення від плану, надавати пояснення у випадку необхідності, і вживати коригувальних дій для постійного підвищення точності прогнозу.
 • Підвищувати фінансову та комерційну обізнаність у бізнес-підрозділах і здійснювати ефективну міжфункціональну комунікацію задля покращення показників діяльності компанії. 

 НЕОБХІДНИЙ ДОСВІД, НАВИЧКИ ТА ЗНАННЯ

 • Вища освіта у сфері фінансів/економіки
 • Відмінне володіння MS Excel і Powerpoint, знання Power BI буде перевагою
 • Розуміння та знання фінансових інструментів і систем, знання SAP/BI/BPC буде перевагою
 • Розуміння та практичні навички методів оцінки інвестицій
 • Вміння спрощувати комплексні завдання та синтезувати, комунікувати  та презентувати складну інформацію
 • Здатність працювати в умовах стресу, обробляти великі обсяги даних і надавати зрозумілі та дієві висновки
 • Високий рівень точності та уваги до деталей
 • Орієнтованість на командну роботу
 • Поглиблений рівень володіння англійською мовою

ПЕРЕВАГИ

 • Конкурентна заробітна плата
 • Щорічний  бонус
 • Добровільне медичне страхування
 • Страхування життя

________________

BAT UKRAINE IS LOOKING FOR AN ASSOCIATE MANAGER: COMMERCIAL FINANCE

FUNCTION: Finance

LOCATION: Kyiv 

ROLE POSITIONING AND OBJECTIVES

Works in partnership with the business to:

 • Translate strategies into plans and budgets, providing commercial insights relating to future performance
 • Manage and coordinate the provision of structured and insightful analysis of financial and non-financial data in order to influence and enable financial decisions 
 • Supports the preparation of financial and commercial plans, forecasts and budgets

 WHAT YOU WILL BE ACCOUNTABLE FOR

 • Make necessary calculations and run respective models to contribute to the analysis of actual data and monthly financial planning with the aim of having an accurate financial plan for the year. Prepare necessary reports, insert comments and send them to the requesting parties in time. 
 • Perform all assigned risk and control activities to ensure that company assets are protected at all times. 
 • Define and implement best practice planning and control techniques in line with business needs.
 • Make sure that all master data related to marketing investments is kept updated at all times to ensure smooth company system and process runs, this includes but is not limited to budget approvers, cost centers and WBS elements.  
 • Perform various analyses as requested by the senior marketing investment manager or as an initiative in order to generate proposals as to marketing investment efficiency or decision making quality improvement. This includes but is not limited to pre and post evaluations of marketing activities, total customer investments, actuals vs plan and competitors. Prepare information for marketing investment meetings and reviews, actively contribute to decision making so that quality actions could be taken based on full, accurate and relevant information.  
 • Prepare cash flow forecasts in order to contribute to cash planning by the treasury, analyze actual data and deviations vs plan, provide explanations where necessary and take corrective actions in order to constantly improve forecast accuracy.
 • Build strong financial and commercial awareness within business units and challenge business managers to improve performance.

 ESSENTIAL EXPERIENCE, SKILLS AND KNOWLEDGE

 • Degree in finance / economics
 • Excellent command of MS Excel and Powerpoint, Power BI knowledge would be an advantage 
 • Understanding and knowledge of relevant finance tools and systems, knowledge of SAP/BI/BPC would be an advantage
 • Understanding and practical skills in investment evaluation methods
 • Ability to simplify complex situations and  synthesise, communicate and present complex information
 • Ability to work under stress, process large volumes of data and create understandable and actionable summaries
 • High level of accuracy and attention to details
 • Collaborative mindset
 • Advanced English

МИ БАТ
  У БAT ми дотримуємося нашої мети - створити краще завтра. Це те, що рухає нашими людьми та наше захоплення інноваціями. Подивіться, що для вас можливо в БAT.
  •    Найкращий роботодавець у світі з 53 000 працівників БАТ на більш ніж 180 ринках
  •    Бренди, що продаються на понад 200 ринках, виготовляються на 44 фабриках у 42 країнах
  •    Нещодавно розробленні Tech Hubs створюють інноваційні можливості світового класу в 4 стратегічних місцях
  •    Лідер різноманітності у Financial Times та переможці International Women’s Day Best Practice
  •    Переможець Seal Award- одна з 50 найбільш стабільних компаній
 

BELONGING, ACHIEVING, TOGETHER
 Співпраця, різноманітність та робота в команді лежать в основі всього, що ми робимо тут, у БАТ. Ми знаємо, що співпраця з колегами з різних країн - це те, що робить нас сильнішими та найкраще підготовленими до досягнення наших бізнес-цілей. Come bring your difference

Iryna Diakova

vacancy bottom banner

Бритіш Американ Тобакко Україна - міжнародна тютюнова компанія

больше 500  сотрудников

с 1995 года  на рынке

 • Офис возле метроОфис возле метро
 • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
 • Бонусы и премииБонусы и премии
 • Регулярный пересмотр зарплатыРегулярный пересмотр зарплаты
 • Оплачиваемая стажировкаОплачиваемая стажировка

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: