Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме rabota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
04.01.2019

Experienced Front-end Developer

Future Processing Ukraine
IT - разработка ПО

  What we expect:

  • minimum 5 years of programming experience (JavaScript),
  • very good knowledge of the Node.js platform,
  • very good knowledge of the React framework and REST Api,
  • skills in GIT, Jira and Confluence,
  • team work ability,
  • continuous willingness to improve qualifications,
  • experience in applying best practices in software development,
  • advanced level in English language (B2/C1).

   

  Additional advantages:

  • Knowledge of Linux environment,
  • Knowledge of Jenkins, Docker, Elastic software.

   

  What we offer:

  At Future Processing Ukraine we do believe that people are the crucial component of everything we do.

  Therefore, we guarantee great atmosphere, constant development opportunities, comfortable working conditions, flexible employment and cooperation schemes as well as a package of benefits.

  We are also proud to announce that thanks to cooperation with the City of Ternopil we will be able to offer you attractive negotiable relocation packages.

   

  Project description:

  The project is designed to respond effectively to the dynamically changing market of smart cities and to the growing user requirements for smart solutions used in cities (Smart City).

  These objectives are implemented through the construction of a platform open to cities, which performs the following functions:

  • Management of a network of devices servicing parking lots in the city (including parking meters, devices for inspectors controlling parking lots)
  • Using a network of parking meters in the city to build an original solution based on existing infrastructure

  The solution has been designed and is implemented from the beginning by the Contractor. The software for the BackOffice system is based on the cloud data (Amazon Web Services), and for the parking meter is built based on the existing device (parking meter) supplied by the customer.The developed system is modular (created based on the architecture of micro sites).

  The project consists of:

  • Template for each new module
  • Backoffice modules
  • Graphical user interface for the parking meter

   

  Досвідчений Front-end Developer

   

  Що ми очікуємо:

  • мінімум 5 років досвіду програмування (JavaScript),
  • дуже хороші знання платформи Node.js,
  • дуже хороші знання React framework і REST Api,
  • досвід користування GIT, Jira та Confluence,
  • уміння працювати в команді,
  • постійне прагнення розвитку,
  • досвід застосування best practices в розробці,
  • високий рівень знання англійської мови (В2/С1).

   

  Додаткові переваги:

  • знання Linux,
  • знання Jenkins, Docker, Elastic software.

   

  Що ми пропонуємо:

  У Future Processing Ukraine ми вважаємо, що люди є найважливішим компонентом усього, що ми робимо. Тому ми гарантуємо прекрасну атмосферу, постійні можливості розвитку, комфортні умови праці, гнучкі умови працевлаштування, а також пакет переваг.

  Ми також пишаємось тим, що завдяки співпраці з містом Тернопіль ми зможемо запропонувати вам привабливі пропозиції для релокації.

   

  Опис проекту

  Проект призначений для ефективного реагування на динамічному ринку розумних міст і на зростаючі вимоги користувачів до смарт-рішень, які використовуються в містах (Smart City).

  Ці цілі реалізуються шляхом будівництва платформи, відкритої для міст, яка виконує наступні функції:

  • Управління мережею пристроїв обслуговування площадок для паркування в місті (в тому числі паркоматів, приладів для інспекторів, які контролюють паркування)
  • Побудува оригінальних рішеннь на основі існуючих інфраструктур, використовуючи мережу паркоматів у місті

  Рішення було розроблене і спочатку реалізується Підрядником(нами?). Програмне забезпечення для BackOffice базується на основі даних хмари (Amazon Web Services), і для паркоматів вонобудується на основі існуючого пристрою (паркомату), наданого замовником. Розроблена система є модульною (створена на основі архітектури мікросервісів).

   

  Проект складається з:

  • Шаблону для кожного нового модуля
  • Модулів Backoffice
  • Графічного інтерфейсу паркомату

   

  Contacts

  Future Processing Ukraine

  +38 067 440 68 95

  [адрес скрыт]