Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Провідний експерт по роботі з інвесторами в Управління залучення та супроводження

22 700 ₴   65000
UkraineInvest
2 месяца назад
09 января 2023
Киевул. ул. М.Грушевского 12/2

Your responsibilities in a role of Investment Advisor of Investment Advisory Department will include:

 • Develop and maintain a network of potential foreign investors with a view to attract them to set-up or expand business operations in Ukraine.
 • Develop and maintain a network of contacts that would facilitate introduction to potential foreign investors.
 • Provide potential and existing foreign investors with relevant and up to date information on doing business in Ukraine in cooperation with Legal Department and Department of Analytics. 
 • Search (inbound and outbound), analyze and present investment opportunities in Ukraine to prospective investors.
 • Advise and provide support to investors in the implementation of investment projects.
 • Organize and conduct investment promotion activities for Ukrainian business representatives and local authorities (incl. webinars and trainings).
 • Contribute to investment promotion activities outside of Ukraine (conferences, forums, exhibitions etc.).
 • Participate in advocacy in favor of amending the legislation aimed to enhance investment attractiveness of Ukraine, including communication with central executive authorities.

For the successful performance you should have:

 • Work experience in business consultancy, deal origination, transaction support, investment banking, customer relations / account management (experience obtained in international company or abroad will be an advantage).
 • Higher education in Economics, Finance, Management, Marketing or another relevant field.
 • Knowledge of business environment of Ukraine (regulatory policy in the field of investments, relevant reforms).
 • Understanding of the main trends in the field of foreign direct investment in Ukraine and abroad.
 • Outstanding communication and relationship-building, analytical and presentation skills are core for the successful performance. Ability to work independently and in a team. Ability to prioritize and work effectively within a limited time frame.
 • Written and verbal proficiency in Ukrainian and English (upper-intermediate or higher is a must).
 • Additional professional experience and foreign language skills might be an advantage.

Remuneration level: before personal taxes and contributions deduction. 

The position requires working within the territory of Ukraine.

Please send your CV (in English or Ukrainian) for this vacancy to the following email address:

Отправить резюме .

Deadline: February 28, 2023
 

****************************************************************************************

У ролі провідного експерта по роботі з інвесторами Управління залучення та супроводження Ви будете:

 • Налагоджувати контакти та підтримувати мережу потенційних інвесторів з метою залучення їх до започаткування або розширення бізнесу в Україні.
 • Налагоджувати контакти та підтримувати мережу інших іноземних стейкхолдерів, що можуть сприяти залученню інвестицій в Україну.
 • Надавати, у співпраці з відділами Аналітики та Юридичним, інформаційну підтримку потенційним та наявним іноземним інвесторам щодо актуальних умов ведення бізнесу в Україні.
 • Здійснювати пошук (вкл. обробку вхідних запитів та проактивний), аналіз та презентацію потенційних інвестиційних можливостей в Україні для потенційних іноземних інвесторів.
 • Надавати консультаційний супровід іноземним інвесторам, що реалізують проекти із започаткування або розширення бізнесу в Україні.
 • Організовувати заходи із промоції інвестиційних можливостей серед представників українського бізнесу та органів місцевої влади, вкл. проведення вебінарів та тренінгів.
 • Долучатися до організації заходів з промоції інвестиційних можливостей в Україні за кордоном (конференції, форуми, виставки тощо).
 • Долучатися до адвокації на користь змін законодавства задля покращення інвестиційної привабливості в Україні, вкл. комунікацію з центральними органами виконавчої влади.

Необхідні досвід та навички:

 • Досвід роботи в бізнес-консалтингу, залученні угод / клієнтів, супроводі угод, , інвестиційному банкінгу, побудові відносин із клієнтами / аккаунт-менеджменті (досвід роботи в іноземних компаніях або за кордоном буде перевагою).
 • Вища освіта за напрямками «Економіка», «Фінанси», «Менеджмент», «Маркетинг» або за іншим пов’язаним напрямком.
 • Розуміння бізнес-середовища України (регуляторні засади ведення бізнесу та здійснення інвестицій, релевантні реформи).
 • Розуміння основних трендів у сфері прямих іноземних інвестицій в Україні та за кордоном.
 • Відмінні комунікативні навички та навички побудови бізнес-відносин, а також аналітичні та презентаційні навички – ключові якості для ефективної роботи. Важливими також є вміння працювати самостійно та в команді, а пріоритезувати завдання з огляду на можливі обмеження в часових рамках.
 • Вільне володіння усною та письмовою українською та англійською мовами – обов’язково.
 • Додатковий професійний досвід та знання інших іноземних мов вітається та може бути перевагою.

Рівень винагороди:  до вирахування податків і зборів.

Ця вакансія передбачає роботу в межах території України.

Надсилайте своє резюме (українською або англійською мовою) із зазначенням назви посади, на яку претендуєте на електронну адресу:

Отправить резюме .

Дедлайн: 28 лютого 2023 року.

Шаповалова Еліна