KERNEL

проверено
 • Компания проверена по коду регистрации в Гос. реестре.
 • Все вакансии этой компании актуальны и проверены.
http://www.kernel.ua

Команда – найцінніший актив Кернел

Кернел – це більше ніж роботодавець, світовий виробник і лідер різноманітних рейтингів.

Насамперед це компанія, яка надихає, дає свободу для інтелектуального розвитку, дарує енергію для заміщення стереотипних дій творчістю, створює умови та безмежні можливості для вдосконалення. Завдяки цьому Кернел залишається флагманом інновацій, драйвером глобальних змін у житті кожного з нас, компанії та всієї України!

Щорічно Кернел лідирує в рейтингах кращих роботодавців. Провідні позиції компанії підтверджують результати досліджень міжнародної агенції Korn Ferry Hay Group та рейтинги ділових видань.

Також Кернел має престижний статус акредитованого роботодавця Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (АССА).

Відповідальний роботодавець

Ми підтримуємо 16-тисячну команду в їхньому професійному й особистісному розвитку, пропонуємо конкурентну систему винагороди, створюємо такі умови, щоб кожен співробітник відчував себе щасливим на роботі.

Система навчання
та розвитку персоналу

Система навчання та розвитку персоналу

Постійний розвиток і навчання команди є безумовним фактором успіху Кернел. Компанія підтримує амбіції своїх співробітників, надає їм повноваження та створює умови для кар’єрної реалізації. Кожен має максимальні можливості для здобуття нових знань, вдосконалення лідерських навичок і професійних компетенцій – від тренінгів до корпоративних програм МВА та стажування за кордоном.

Саме завдяки команді ініціативних лідерів, експертиза яких синхронізується зі стрімким розвитком галузі й інтелектуальних технологій, компанія впроваджує масштабні проекти і досягає стратегічних цілей.

Система винагороди

Система винагороди

Кернел пропонує співробітникам вигідні умови роботи в різних регіонах України та встановлює нові стандарти в індустрії:

 • конкурентоспроможна заробітна плата й система мотивації, спрямована на досягнення корпоративних та індивідуальних цілей
 • забезпечення соціальних гарантій відповідальне дотримання трудового законодавства
 • фінансування спортивних ініціатив співробітників
 • підтримка у скрутних життєвих обставинах (стихійні лиха, тяжка хвороба, смерть співробітника або пенсіонера підприємства компанії)

Безпека праці

Безпека праці

Здоров'я та безпека співробітників — пріоритет для Кернел. Ми системно підвищуємо культуру охорони праці на всіх активах компанії.

 • Проведення тренінгів з безпеки праці
 • Оснащеність робочих місць відповідно до регуляторних вимог з охорони праці
 • Забезпечення співробітників індивідуальними засобами захисту на виробництві
 • Проведення періодичних медичних оглядів
 • Перевірка робочих місць на відповідність нормам охорони праці зовнішніми організаціями
 • Безперервне вдосконалення практик і процедур на всіх підприємствах компанії.

Внутрішні корпоративні програми розвитку

Ми випереджаємо час, інвестуючи в навчання команди!

Динаміка розвитку Кернел є прямопропорційною темпам розвитку команд. Кожен фахівець у компанії має змогу підвищувати свої професійні та особисті компетенції завдяки тренінгам, коучинг-сесіям, майстер-класам, внутрішнім освітнім проектам, корпоративним програмам МВА, відвідуванню міжнародних конференцій і стажуванню.

Корпоративна
програма МВА

У компанії розроблено 6 МВА-програм для професійного розвитку управлінців різних рівнів залежно від бізнес-напряму: MBA Corporate, MBA in Logistics, MBA in Oil Production, Agri MBA, Agri MBA Expert та MBA Challenger.

Внутрішній
Кернел Шанс

Проект створено для розвитку ініціативних фахівців, які готові розвиватися та рухатися кар’єрними сходинками. Завдяки програмі учасники розкривають лідерський потенціал, набувають навичок системного управління, отримують можливість розширити зону своєї відповідальності.

Внутрішній
тренер

Ми формуємо всередині компанії пул висококваліфікованих спеціалістів, які проходять комплексне навчання. Воно передбачає оволодіння тренінговими технологіями, розвиток комунікативних та ораторських здібностей, розроблення власних тренінгів з урахуванням потреб компанії та проходження сертифікації.

Ключові цінності і керівні принципи компанії

ФІНАНСОВА
СТАБІЛЬНІСТЬ

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ

Стратегічний системний менеджмент
Принципи нашого управління забезпечують перехід від кількісного зростання до якісного. Ми каскадуємо стратегію і цілі на операційний рівень, трансформуємо їх реалізацію в щоденну роботу управлінців, розвиваємо культуру внутрішнього підприємництва та безперервного вдосконалення.
Синергія бізнес-інтеграції
Наші бізнес-сегменти тісно пов’язані між собою стратегічною єдністю та узгодженістю цілей, їхня взаємна інтеграція створює додаткову вартість і сприятливо впливає на загальний фінансовий результат. Ми регулярно проводимо бенчмаркінг сегментів, ефективно використовуємо нашу експертизу і мультиплікуємо успішні корпоративні практики. Ми застосовуємо синергію взаємодії бізнесів, підрозділів і функцій всередині компанії для отримання найвищого результату.
Ефективне управління активами і ресурсами
Ми захищаємо активи, підвищуємо їхню ефективність, дбайливо ставимося до грошових і матеріальних ресурсів, інформації, управляємо ключовими ризиками. Інтереси компанії – наш пріоритет. Кожен із нас особисто відповідає за раціональне, ефективне використання й захист ресурсів компанії.
Зміни та інновації
Ми гнучкі в прийнятті рішень. Ми не боїмося змін, а сприймаємо їх як нові можливості для розвитку. Ми поліпшуємо якість наших активів, будуємо сучасні технологічні підприємства, вдосконалюємо процеси, навчаємо персонал. Ми орієнтуємося на світові практики й адаптуємо під себе найкращі з них, враховуючи політичну та ринкову специфіку, зміни зовнішнього середовища й унікальні особливості нашої компанії.

СТІЙКА ДІЛОВА
РЕПУТАЦІЯ

СТІЙКА ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ

Прозорість і чесність
Кернел – публічна компанія. Прозорість і чесність – запорука нашого успіху у відносинах з колегами, акціонерами, інвесторами та партнерами. Достовірність і відкритість інформації є основою нашої діяльності. Ми вчасно проходимо незалежний аудит і публікуємо фінансову звітність, оприлюднюємо інформацію про нашу стратегію, операційну діяльність, істотні ризики. Ми не маніпулюємо фінансовими даними, проводимо публічні тендери та відкрито аргументуємо свою позицію щодо вибору постачальників.
Відповідальне лідерство
Ми відповідально ставимося до свого лідерства на ринку і того впливу, який маємо на країну, людей і компанії. Ми сприяємо розвитку аграрного сектора, формуємо ділову культуру ведення національного бізнесу. Ми своєчасно реагуємо на звернення партнерів, несемо відповідальність за взяті на себе зобов’язання, виконуємо умови контрактів. Ми захищаємо репутацію компанії, не допускаємо дій, які можуть негативно позначитись на корпоративному іміджі. Ми не приймаємо подарунків і не беремо участі в заходах, що можуть вплинути на ухвалення ділових рішень.
Дотримання законів і правил
Ми дотримуємося чинного законодавства та міжнародних правових норм. Ми шануємо корпоративні цінності й керівні принципи, діємо відповідно до внутрішніх політик і процедур. Ми осуджуємо корупцію та шахрайство на державному рівні, жорстко боремося з їхніми проявами в компанії, протидіємо конфліктам інтересів, які можуть призвести до фінансових і репутаційних втрат. Ми захищаємо та просуваємо інтереси компанії законними професійними способами.
Сталий розвиток і соціальна відповідальність
Ми будуємо компанію з довгостроковою перспективою, тому сталий розвиток вважаємо одним з основних принципів нашої діяльності. Ми створюємо комфортні і безпечні умови праці для наших співробітників, надаємо їм широкі можливості для навчання та професійного зростання.
На всіх виробничих етапах ми мінімізуємо використання енергоресурсів, дбайливо обробляємо землю та контролюємо якість нашої продукції. Ми відкрито співпрацюємо з місцевими громадами й орендодавцями, щорічно реалізуємо сотні масштабних соціальних проектів у регіонах присутності компанії.

ПРОФЕСІЙНА
КОМАНДА ЛІДЕРІВ

ПРОФЕСІЙНА КОМАНДА ЛІДЕРІВ

Партнерство і єдність цілей
Основний принцип нашої внутрішньої взаємодії – партнерство. Ми – професійна команда однодумців, яка рухає вперед компанію – світового лідера агробізнесу. Кожен із нас демонструє правильну модель поведінки та взаємодії в команді. Обіймаючи різні посади у різних дивізіонах і департаментах, країнах і регіонах, ми робимо одну справу та прагнемо спільного успіху. Разом ми здатні вирішити найскладніші завдання і досягти найкращих результатів.
Залученість як внутрішнє підприємництво
Ми ставимося до роботи з любов’ю, захопленістю і самовідданістю, як до власного бізнесу, як до справи життя. Кожен із нас усвідомлює важливість свого впливу на загальний результат і вважає за свій обов’язок зробити внесок у процвітання компанії. Ми гнучкі та легко сприймаємо зміни, оскільки вони є рухом вперед. Ми працюємо з максимальною віддачею, створюючи майбутнє компанії та суспільства.
Взаємоповага і довіра
Культура поваги і довіри – це для нас не просто доброзичливе ставлення одне до одного. Це розуміння та сприйняття бачення, цінностей і керівних принципів компанії. Це прозора структура управління, яка чітко визначає розподіл функцій, дає змогу брати на себе відповідальність і ухвалювати рішення. Це зрозумілі правила гри і відсутність подвійних стандартів. Ми завжди коректні й аргументовані в діловому спілкуванні з колегами та за межами компанії. Ми не витрачаємо енергії на внутрішні розбіжності, а концентруємося на розвитку компанії та досягненні спільних цілей.
Розвиток потенціалу людей
Завдяки правильній стратегії, динамічному зростанню та виваженій кадровій політиці кожен співробітник компанії має можливість здобувати нові знання, реалізовувати власні амбіції та потенціал. 75% керівників на різних рівнях побудували кар’єру в Кернел. Ми приділяємо значну увагу навчанню та розвитку управлінців, спеціалістів і молоді з високим потенціалом. Ми прагнемо створювати таку атмосферу, коли люди із задоволенням ідуть на роботу, пишаються нею, максимально залучаються в бізнес-процеси і зацікавлені в успіхах компанії. Змінюючи нашу культуру на краще, змінюємось і ми самі!