Поиск работы на robota.uaukraine
Удаленная работа

System Administrator (English)

35 000 — 40 000 ₴  
PharmBills
2 недели назад
28 февраля 2023
Киевул. вулиця Сім'ї Прахових, 58/10метро Университет
Удаленная работа
Гибридная
В офисе/на месте
Полная занятость
Медицинская страховка
Корпоративные мероприятия
Офис в центре

Pharmbills — провідна аутстафінгова компанія США, яка працює в сферах охорони здоров’я, нерухомості, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту, документообігу, ІТ-підтримки та обслуговування клієнтів. Наші клієнти – лідери ІТ-індустрії, фінансових і медичних холдингів.  За останні 7 років нам вдалося: Розширили компанію до понад 600 спеціалістів; Запустили внутрішню освітню академію з американськими тренерами; Сформували екосистему рішень для якісного обслуговування клієнтів у різних сферах бізнесу. Зараз ми шукаємо системного інженера. 

Ви ідеально підходите, якщо у вас є: 

 • Досвід роботи в системному адмініструванні від 1 року;
 • Англійська мова рівня В2+
 • Базовий досвід адміністрування робочих станцій і серверів Windows;
 • Active Directory і GPO (групові політики);
 • Вміння усувати технічні проблеми, виконувати RCA (Root Cause Analysis);
 • Розуміння концепції мереж (модель OSI, фізичні компоненти) та адресація IPv4;
 • Знання конфігурації брандмауера. NAT, DHCP, DNS;
 • Базові знання конфігурацій сховищ (NAS, SAN, рівні RAID);
 • Досвід у щоденному моніторингу продуктивності системи та негайному реагуванні на проблеми з безпекою чи зручністю використання;
 • Здатність відповідати на запити про інциденти та вирішувати їх;
 • Вміння оновлювати системи та процеси за потреби для покращення функціональності та вирішення проблем безпеки;
 • Здатність виконувати багато завдань, спритність і висока функціональність у командному середовищі;
 • Сильні комунікативні, міжособистісні, аналітичні навички та навички вирішення проблем;
 • Відмінні міжособистісні та організаційні навички;
 • Самомотивація;
 • Сильне бажання зрозуміти, що, а також чому і як стався інцидент безпеки.

 Плюсом буде: Досвід роботи з будь-якою з наступних технологій: Labtech / Connectwise, Acronis Backups, Sonicwall Security Products, Microsoft Exchange, SMTP, Microsoft SQL Server, Hyper-V, VMware. 

Основні завдання: 

 • Оперативна обробка попереджень, усунення несправностей і виправлення;
 • Усунення інцидентів безпеки, аналіз попереджень про загрози та реагування на них;
 • Endpoint Protection — розгортання та адміністрування антивірусних продуктів;
 • Розгортання критичних оновлень безпеки для ОС Windows і прошивки пристрою;
 • Участь у проектній роботі IT Operations;
 • Виконувати резервне копіювання та відновлення з резервних копій на клієнтські сервери; сканування мережі;


Pharmbills is a leading US outstaffing company working in the fields of healthcare, real estate, finance, accounting and auditing, document management, IT support, and customer service. Our clients are leaders of the IT industry, financial and healthcare holdings. In Ukraine, our teams are represented in Odessa, Kharkiv, Kyiv, and Vinnytsia.

For the last 7 years we have succeeded:

Scaled the company to more than 550 specialists;

Launched an in-house educational academy with American coaches;

Formed an ecosystem of solutions for high-quality customer service in various business areas.

Now we are looking for a System Operations Engineer with B2 + English level.

We are perfectly a match if you have:

 • 1+ years of experience in System Administration;
 • Basic experience with administration of Windows workstations and servers;
 • Active Directory and GPO (group policies);
 • Ability to troubleshoot technical issues, perform RCA (Root Cause Analysis);
 • Networking concepts (OSI model, physical components) and IPv4 addressing;
 • Firewall configuration. Familiarity with traffic rules, NAT, DHCP, DNS;
 • Basic knowledge of storage configurations (NAS, SAN, RAID levels);
 • Expertise in monitoring daily system performance and responding immediately to security or usability concerns;
 • Ability to respond to and resolve incident requests;
 • Ability to upgrade systems and processes as required for enhanced functionality and security issue resolution;
 • Ability to multi-task, nimbleness, and highly functional within a team environment;
 • Must be adaptable to work in a varied, fast-paced exciting, ever-changing environment;
 • Strong communication, interpersonal, analytical, and problem-solving skills;
 • Excellent interpersonal and organizational skills;
 • Self-motivated to improve knowledge and skills;
 • A strong desire to understand the what as well as the why and the how of a security incident.

It will be a plus:

 • Experience with any of the following technologies: Labtech / Connectwise, Acronis Backups, Sonicwall Security Products, Microsoft Exchange, SMTP, Microsoft SQL Server, Hyper-V, VMware.

Main focus tasks:

 • Operational alert handling, troubleshooting, and remediation;
 • Addressing security incidents, analyzing and acting on threat alerts;
 • Endpoint Protection — deployment and administration of antivirus products;
 • Deployment of critical security updates for Windows OS and device firmware;
 • Participation in IT Operations project work;
 • Perform backups and backup restores to client servers;
 • Network scans;
 • New product testing.


Елена