Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Менеджер(ка) проектів у відділ фандрайзингу

Red Cross Ukraine
1 неделю назад
12 августа 2022
Киев Пушкінська 30

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Project Manager


 In this role, you will have a unique opportunity to bring great help and benefits to the Ukrainian people.

Requirements:

 • Fluency in Ukrainian, good English (at least B2).
 • Successful cases of project management.
 • Experience of working with large corporate partners.
 • Good interpersonal skills, patience, and persistence.
 • Ability to work under pressure and according to tight deadlines.
 • Essential computer skills (Excel, Powerpoint).

Will be an advantage:

 • Experience of working in a charitable organization.
 • Experience of working in Microsoft 365 and Salesforce.

Main duties:

 • Identification of needs of regional organizations of the URCS in humanitarian aid.
 • Distribution of humanitarian aid provided by partners to regional organizations.
 • Providing reports to corporate partners.
 • Supporting current corporate projects: correspondence, contracts, etc.
 • Developing relationships with partners and attracting them to the new cooperations.
 • Making corporate partners happy.

 Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment according to the Labor Code.
 • Timely payment of wages.

Location Kyiv
If you are interested in this position, please send your application to Отправить резюме by August 15, 2022. All the applications will be reviewed on a rolling basis, and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує вакансію на посаду Менеджера(ки) проектів у відділ фандрайзингу.

У цій ролі ви матимете унікальну можливість принести велику допомогу та користь українському народу.

 Вимоги:

 • Вільне володіння українською, хороша англійська (мінімум В2).
 • Успішні кейси управління проектами.
 • Досвід роботи з великими корпоративними партнерами.
 • Гарні навички міжособистісного спілкування, терпіння та наполегливість.
 • Здатність працювати під напругою та у стислі терміни.
 • Основні навики роботи з комп'ютером (Excel, Powerpoint).

Перевагою буде:

 • Досвід роботи в благодійній організації.
 • Досвід роботи в Microsoft 365 та Salesforce.

Основні обов'язки:

 • Виявлення потреб регіональних організацій ТЧХУ у гуманітарній допомозі.
 • Розподіл гуманітарної допомоги, наданої партнерами регіональним організаціям.
 • Надання звітів корпоративним партнерам.
 • Супровід поточних корпоративних проектів: листування, договори та ін.
 • Розвиток відносин з партнерами та залучення їх до нових співробітництв.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікава, різноманітна та багатозадачна робота.
 • Можливість допомогти українському народу.
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном.
 • Працевлаштування згідно КЗпП.
 • Своєчасна виплата заробітної плати.

Розташування Київ

Якщо вас зацікавила ця посада, надішліть свою заявку на адресу Отправить резюме до 15 серпня 2022 року. Усі заявки розглядатимуться на постійній основі, і відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання. таке раннє застосування заохочується.

Рижкова Діана