Вся необхідна інформація під час війни ukraine flag

Поиск работы на robota.ua

Координатор(ка) із комплаєнсу

Red Cross Ukraine
4 дня назад
05 августа 2022
Киев Пушкінська 30
Бесплатное обучение
Курсы иностранного языка
Регулярный пересмотр зарплат
Корпоративные мероприятия
Офис в центре

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Compliance Coordinator. 

In this role, you will have a unique opportunity to bring great help and benefits to the Ukrainian people.

Requirements:

 • Certified Risk Manager/ Certified Internal Auditor/Certified in Risk and Information Systems Controls/ Registered Auditor/MBA
 • 3-5 years experience in a similar role
 • Over 3 years’ experience in Finance, Accounting or Audit
 • Minimum of 3 years’ experience of coaching, facilitating, managing and/or supporting staff in Finance, HR, Logs, and Legal.
 • Preferred experience of working for a humanitarian aid organization preferably in a developing/conflict country/context.
 • Broad experience in Support Service Management  
 • Strong organizational development background (e.g. change management, HR, leadership, strategy development and implementation). 

Main duties:

 • Act as the lead for external and internal audits.
 • Responsible for compliance with Governments laws 
 • Monitor compliance with URCS policies and procedures at all the levels of Organization
 • Manage compliance requirements for all agreements
 • Establish an internal control and/or risk framework and then implement and monitor mitigation measures of those risks

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment according to the Labor Code.
 • Timely payment of wages.

Location Kyiv

If you are interested in this position, please send your application to Отправить резюме by August 20, 2022. All the applications will be reviewed on a rolling basis, and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду Комплаєнс-координатора(ки).

У цій ролі ви матимете унікальну можливість принести велику допомогу та користь українському народу.

Вимоги:

 • Сертифікований ризик-менеджер/Сертифікований внутрішній аудитор/Сертифікований у сфері управління ризиками та інформаційними системами/Зареєстрований аудитор/MBA
 • 3-5 років досвіду роботи на аналогічній посаді
 • Понад 3 роки досвіду роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку чи аудиту
 • Мінімум 3 роки досвіду навчання, фасилітації, управління та/або підтримки персоналу у фінансах, кадрах, журналах та юридичних справах.
 • Бажаний досвід роботи в організації з надання гуманітарної допомоги, бажано в країні, що розвивається/конфліктній ситуації.
 • Великий досвід управління службою підтримки
 • Сильний рівень організаційного розвитку (наприклад, управління змінами, HR, лідерство, розробка та реалізація стратегії).

Основні обов'язки:

 • Виконувати обов’язки керівника зовнішніх і внутрішніх аудитів.
 • Відповідає за дотримання державних законів
 • Контролювати дотримання політики та процедур URCS на всіх рівнях Організації
 • Керуйте вимогами дотримання всіх угод
 • Встановіть систему внутрішнього контролю та/або систему ризиків, а потім запровадьте та відстежуйте заходи пом’якшення цих ризиків

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікава, різноманітна та багатозадачна робота.
 • Можливість допомогти українському народу.
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном.
 • Працевлаштування згідно КЗпП.
 • Своєчасна виплата заробітної плати.

Робота в м. Київ

Якщо вас зацікавила ця посада, надішліть свою заявку на адресу Отправить резюме до 20 серпня 2022 року. Усі заявки розглядатимуться на постійній основі, і відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання.

Білоус Тетяна

Похожие вакансии

Похожие вакансии по городам: