Вакансия закрыта

Вероятно, работодатель нашел резюме нужного кандидата в базе резюме robota.ua
А ваше резюме есть в базе?
Создать резюме
Внимание! Это - архив вакансий. Вакансии, которые Вы здесь найдете, неактуальны и помещены сюда исключительно в ознакомительных целях.
29.08.2019

Інженер з охорони праці та навколишнього середовища

JACOBS DOUWE EGBERTS
FMCG

  ОСНОВНІ ЗАДАЧІ:

   

  • Побудова JDE системи з охорони праці та навколишнього середовища та пожежної безпеки для успішного запуску виробництва в листопаді 2016 року (включаючи отримання відповідиних дозвільних документів) та подальше підтримання ефективної роботи даних систем

   

  Охорона праці:

   

  • Контроль за вчасним проведенням технічних оглядів виробничого устаткування; дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами та іншими засобами виробництва
  • Організація роботи комісії з оцінки ризиків з охорони праці, розслідування випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та ін. Вивчає їх причини, аналізує ефективність запроваджених заходів щодо їх запобігання
  • Робота з отриманням дозволів на виконання робіт \ експлуатацію устаткування підвищеної небезпек;
  • Участь в проектах проектах щодо поліпшення умов і безпеки праці.

   

  Навколишнє середовище:

   

  • Складання перспективних і поточних планів з охорони навколишнього середовища, впровадження ефективних технологій зменшення забруднення навколишнього середовища,
  • Ведення обліку відповідних екологічних показників та звітності (даних екологічного моніторингу, охорони атмосферного повітря, поводження з відходами та ін)
  • Розслідування причин і наслідків викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, готує пропозиції щодо їх запобігання;

   

  Інше:

   

  • Відповідальність за розробку та проведення спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці та навколишнього середовища
  • Проведення перевірки функціонування системи управління Якобз на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 та OHSAS 18001:2007 шляхом проведення внутрішніх аудитів процесів
  • Ведення відповідного обліку та звітності згідно законодавчих та корпоративних вимог

   

  ОЧІКУВАННЯ ВІД КАНДИДАТА:

   

  • Любов до кави
  • Повна вища освіта відповідного напряму підготовки
  • Досвід роботи в міжнародній компанії в сфері охорони праці та охорони навколишнього середовища - не менше 3 років
  • Практичні знання основних технологічних процесів та режимів виробництва; устаткування підприємства і принципи його роботи
  • Глибокі знання законодавства України Закон України щодо охорони праці та виробничої санітарії, охорони навколишнього середовища
  • Глибоке розуміння системи стандартів безпеки праці,
  • Самостійність та достатній рівень експертизи для запуску процесів з охорони праці та навколишнього середовища
  • Вміння приймати рішення в нестандартних ситуаціях, стресостійкість
  • Знання англійської мови на середньому рівня
  • Демонстрація цінностей:

  ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ДУХ

  ДИСЦИПЛІНА

  ПРОСТОТА

  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  ЄДНІСТЬ

   

  ПРАЦЮЮЧИ З НАМИ, ВИ ОТРИМУЄТЕ:

  • офіційне працевлаштування;
  • достойну заробітну платню;
  • справедливу винагороду ваших успіхів за програмами винагород та визнання;
  • можливість розвитку на робочому місці;
  • робота у великому, цікавому колективі;
  • харчування за рахунок компанії.