Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Менеджер програми ПЗПСП (Психічного здоров’я та психосоціальної підтримки)

International Medical Corps
2 месяца назад
04 октября 2022
Киев

Міжнародний Медичний Корпус надає екстрену допомогу постраждалим від катастрофи незалежно від того, де вони знаходяться, незалежно від умов, працюючи разом для відновлення, відтворення й отримання навичок та інструментів, необхідних для самообслуговування. 

Менеджер програми працює у тісній співпраці з Фахівцем ПЗПСП та Координатором ПЗПСП по трьох основним складовим програми ПЗПСП Україна: 

 • Планування та організація: охоплює всі аспекти реалізації проекту з позиції управління, включаючи формування оцінки, розробки пропозиції, планування діяльності відповідно до місії та цілей організації, а також сприяння в розробці нових програм для підтримки стратегічного напрямку діяльності організації.  

 • Моніторинг, спостереження та звітність: розробка відповідних інструментів Моніторингу та Оцінки (M&E), навчання персоналу, регулярне оновлення (щоденне, щотижневе та щомісячне) та звітування. 

 • Бюджет, обсяги та адміністративне спостереження: Підтримувати оновлені плани витрат та обсягів додатково до координації з відділами підтримки. 

Менеджер програми відповідальний за всі види діяльності, що належать до його сфери відповідальності. Він/вона відповідає за якість всіх аспектів роботи програми (підбір персоналу, робота в команді, підзвітність перед бенефіціарами та донорами й т.д.) 

 • Під керівництвом Координатора ПЗПСП і Фахівця ПЗПСП Менеджер програми проводить зустрічі з відкриття грантів та спостерігає за плануванням нових проектів.  
 • Проводити зустрічі з відповідними співробітниками ПЗПСП для розробки детальних планів діяльності. 
 • Надавати підтримку та рекомендації щодо розробки планів відділу персоналу та закупівель разом з Керівниками Програми та іншими відповідними співробітниками.
 • Проводити щотижневі (або раз на два тижні) зустрічі з Фахівцем для отримання оновлення щодо результатів реалізації та розв'язання відповідних проблем. 
 • Розробити інформаційну панель для всіх проектів ПЗПСП, яка включає інформацію про гранти, географічні місця, цілі та основні терміни. Підтримувати постійне оновлення інформаційної панелі та регулярно ділитися нею з усіма співробітниками. 
 • Забезпечення своєчасної реалізації всіх проектів шляхом надання підтримки та інструкцій щодо підвищення якості діяльності програми, забезпечуючи щоденне спостереження за польовим персоналом, забезпечуючи виконання програми згідно з планом 
 • Навчання польового персоналу відповідних аспектів управління програмою, таких як аналіз ситуацій, оцінка, моніторинг показника, управління даними тощо. 
 • Співпраця з усіма відповідними партнерами та внутрішніми підрозділами для забезпечення послідовності та якості надання послуг та запобігання дублювання роботи. 
 • Впровадження та управління змінами та інтервенціями для забезпечення досягнення цілей проекту.  
 • Проведення зустрічей із зацікавленими сторонами для того, щоб зробити комунікацію щодо програмних питань та рішень щодо послуг легкою та прозорою. 
 • Аналіз ризиків програми.  
 • Керівництво з визначення ключових галузей програми для нарощування потенціалу персоналу. 
 • Забезпечити вчасну обробку всіх потреб підтримки програми. 
 • Забезпечити реалізацію всіх заходів програми в рамках політики та керівних принципів Міжнародного Медичного Корпусу та донорів.  
 • Моніторинг, спостереження та звітність:  
 • Переконатися заздалегідь, що всі співробітники мають повне розуміння принципів ПЗПСП Міжнародного Медичного Корпусу, проектів, цілей, показників, планів роботи тощо, крім всіх відповідних форм та інструментів. 
 • Зберігати фінальні копії всіх проектів, бюджетів, обсягів робіт і звітів. 
 • Робота з Фахівцем ПЗПСП і персоналом Моніторингу та Оцінки (M&E) для розробки/оновлення інструментів Моніторингу та Оцінки (M&E) ПЗПСП.  
 • Проводити регулярні візити до різних місць для забезпечення безпосередньої підтримки персоналу та  та спостерігати за ходом роботи. 
 • Розробляти й підтримувати оновлені графіки всіх звітів, оцінок та опитувань і заздалегідь забезпечувати розуміння персоналом основних термінів для звітів.  
 • Контролювати процес збору даних, що виконується польовим персоналом та переглядати подані звіти. 
 • Забезпечити розробку та впровадження ефективних процесів моніторингу та оцінки 
 • Контролювати складання щомісячних і квартальних звітів вчасно і точно 
 • Забезпечувати якість звітів і вчасне виконання. 
 • Бюджет, обсяги й адміністративна робота:  
 • Проводити регулярні зустрічі з фахівцями та іншим PM для регулярного перегляду бюджетних витрат і відповідного оновлення планів витрат.  
 • Слідкувати за питаннями, що стосуються персоналу, логістики та закупівель. 
 • Проводити регулярні щотижневі/раз на два тижні зустрічі з керівниками програм (та асистентами) для контролю за перебігом усіх відповідних питань закупівлі/логістики, включаючи замовлення на закупівлю (PR), GIO, виробничі завдання (WO) тощо.  
 • Співпрацювати з іншими підрозділами підтримки в рамках Міжнародного Медичного Корпусу для забезпечення безперебійної реалізації програми з підтриманням гарної координації й комунікації між відділами.  
 • Відвідувати зустрічі, пов’язані з програмою.  

Додаткові обов’язки:  

 • Бути активними з точки зору координації з відповідними урядовими й неурядовими установами. 

 • Вести й відвідувати робочі групи ПЗПСП і зустрічі підгруп. 

 • Представляти програму ПЗПСП в рамках Міжнародного Медичного Корпусу в Україні під час візитів та зустрічей донорів.  

Інші обов’язки, доручені керівником. 

Кваліфікація  

Диплом магістра в галузі соціальної роботи, психології, освіти або інших релевантних галузях.  

Досвід  

Мінімум 2 роки досвіду в управлінні проектами/програмами  

Компетентність    

 • Сильні письмові та усні навички спілкування українською, російською та англійською мовами 

 • Можливість подорожувати в короткі терміни до місць проектів та інших державних установ при необхідності.  

 • Відмінні навички міжособистісного, письмового та усного спілкування.  

 • Сильні організаційні та управлінські навички.  

 • Продемонстрована здатність працювати в команді, в мультикультурному середовищі, розставляти пріоритети завдань, відповідати термінам виконання, та забезпечити якісну роботу;  

 • Знання комп’ютера з продемонстрованим досвідом використання Microsoft Office, зокрема Word, Excel і PowerPoint.  

 • Здатність щотижня відвідувати польові майданчики.  

Норми поведінки      

Відповідно до даної посади, людина повинна сприяти та заохочувати культуру дотримання та етики в усій організації та підтримувати чітке розуміння стандартів відповідності Міжнародного Медичного Корпусу та етичних стандартів донорства. Співробітники також несуть відповідальність за запобігання порушення нашого кодексу поведінки та етичних норм, які можуть включати конфлікти інтересів чи етичних норм чи політики безпеки. Якщо ви бачите, чуєте або дізнаєтеся про порушення кодексу поведінки та етичних норм чи політики безпеки , ви зобов’язані про це повідомити.      

Якщо це наглядова позиція, слід подавати приклад етичної поведінки через власну поведінку та нагляд за роботою інших; забезпечити, щоб ті, хто звітує перед вами, мали достатні знання та ресурси для дотримання стандартів, викладених у кодексі поведінки та етичних норм; контролювати відповідність підлеглих працівників; забезпечити дотримання кодексу поведінки та етичних норм та політики Міжнародного Медичного Корпусу, включаючи політику безпеки та захисту від приниження, знущання та сексуальних домагань на робочому місці, постійно та справедливо; підтримувати працівників, які сумлінно піднімають такі питання або виражають занепокоєння.

Безпека      

Всі співробітники поділяють відповідальність та зобов’язання щодо безпеки та захисту населення, з яким ми працюємо, включаючи особливо вразливі категорії дорослих та дітей. Це включає захист від наступної поведінки наших співробітників або партнерів: сексуальна експлуатація та насилля; експлуатація праці, нехтування або насилля над дітьми, дорослими, що відносяться до групи ризику або ЛГБТ-представниками; будь яка форма торгівлі людьми. 

Рівні можливості      

Міжнародний Медичний Корпус з гордістю надає рівні можливості працевлаштування всім співробітникам і кваліфікованим кандидатам без урахування раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, національного або етнічного походження, віку, інвалідності або статусу ветерана. 

Вакансія відкрита до 08.09.2022


Oksana Vasyliuk