Поиск работы на robota.uaukraine

Помічник з інженерних комунікацій (WASH Assistant) Стрий

International Medical Corps
6 дней назад
22 сентября 2022
Стрый

Опис вакансії 

Міжнародний Медичний Корпус забезпечує безпечну, своєчасну, ефективну, справедливу та орієнтовану на пацієнта допомогу; пропонує рішення на основі потреб отримувача допомоги; застосовує підхід, заснований на дотримуванні прав людини; забезпечує доступ до постраждалого населення; і лікує пацієнтів відповідно до принципів медичної етики викладених у Посібнику з медичної етики Всесвітньої медичної асоціації. 

Основна функція помічника з інженерних комунікацій включає надання послуг WASH (Водопостачання, санітарія, гігієна (WASH), та управління відходами (ІР) під час поточного реагування на надзвичайні ситуації. Міжнародний медичний корпус покладає в основу відділу WASH розвитку потенціалу відділу, включаючи роботу та навчання національного персоналу та прямих отримувачів послуг організації. 

Основні Завдання і Обов’язки  

 • Приймати участь у початковій швидкій оцінці стану з'єднувальних конструкцій і систем Водопостачання, санітарії, гігієни (WASH)  для реалізації інтегрованої програми та переконуватися, що вибір місця проведення заходів WASH враховує міжнародні стандарти для систем Водопостачання, санітарії та гігієни у співпраці з командою WASH (фахівець з інженерних конструкцій, менеджер і координатор).  

 • Підтримуйте впровадження систем Водопостачання, санітарії та гігієни (WASH) на місцях у: медичних закладах, громадах (міських і сільських), притулках, школах, навчальних закладах,  включаючи водопостачання (централізовані та децентралізовані системи водопостачання, вибір джерела, зберігання, очищення та розподіл) і каналізацію (системи каналізації), вбиральні) за вказівкою фахівця з WASH та менеджера; 

 • Відповідно до вказівок спеціаліста з WASH та менеджера, підтримувати впровадження на місці систем твердих відходів, контролю за переносниками та дренажу, які повністю враховують місцеві умови, ресурси, звичаї та культурні норми для закладів, пов’язаних з COVID. 

 • Сприяти належному заохочуванню охорони здоров'я та гігієни серед персоналу, пацієнтів і осіб, які доглядають за ними; 

 • Впроваджувати найбільш відповідні заходи профілактики та контролю інфекцій (дезінфекція робочих поверхонь, дезінфекція засобів WASH, прибирання, дезінфекція та стерилізація), повністю враховуючи місцеві умови, ресурси, звичаї та культурні норми; 

 • Тісно співпрацювати/наглядати за підрядниками для технічного обслуговування та ремонту об’єктів водопостачання та каналізації в закладах охорони здоров’я та громадських установах; 

 • Переконуватися, що стандарти SPHERE та ВООЗ (як якісні, так і кількісні) розглядаються протягом програмного циклу та добре задокументовані; 

 • Забезпечувати команду регулярними оновленнями та технічними вказівками щодо прогресу, пріоритетів і проблем – усно та письмово. Крім того, необхідно тісно співпрацювати з командою WASH (фахівцем та менеджером) для отримання необхідних технічних вказівок і напрямків втручання WASH.  
  Інше 
  Виконувати інші обов'язки за дорученням. Обов'язки та задачі, перелічені в цьому документі, є репрезентативними для характера та рівня дорученої роботи та не включають у себе увесь спектр задач.    
   
  Мінімальні вимоги
   

  • Ступінь бакалавра (бажано за спеціальністю інженерних комунікацій, цивільної інженерії, або наявність спеціальної кваліфікації в інженерних комунікаціях). 

  • Мінімум один рік досвіду роботи з проектування та впровадження обладнання Водопостачання, санітарії та гігієни (проектування централізованих та децентралізованих систем водопостачання та каналізації) у надзвичайних ситуаціях; або еквівалентне поєднання освіти та досвіду; 

  • Добре знання та розуміння сектору Водопостачання, санітарії, гігієни, та його апаратного та програмного забезпечення; 

  • Здатність ефективно подавати інформацію (як письмово, так і усно) і належним чином відповідати на запитання вищого керівництва на місцях, колег та вищого уряду. 

  • Здатність розуміти гендерні проблеми в групах отримувачів послуг. 

  • Вільне володіння англійською мовою (бажано).


Буде перевагою 

 • Досвід роботи на різних етапах вирішення надзвичайних ситуацій, включаючи оцінювання,  розробку та реалізацію ефективних заходів просування гігієни в гуманітарному контексті та контексті розвитку; 

 • Досвід у діяльності WASH сумісно з іншими гуманітарними секторами; 

 • Знання мов (українська, російська) обов'язкове, але бажано англійська. 

Кодекс поведінки 

Відповідно до даної посади, людина повинна сприяти та заохочувати культуру дотримання та етики в усій організації та підтримувати чітке розуміння стандартів відповідності Міжнародного Медичного Корпусу та етичних стандартів донорства. Співробітники також несуть відповідальність за запобігання порушення нашого кодексу поведінки та етичних норм, які можуть включати конфлікти інтересів чи етичних норм, чи політики безпеки. Якщо ви бачите, чуєте або дізнаєтеся про порушення кодексу поведінки та етичних норм чи політики безпеки, ви зобов’язані про це повідомити. 

Якщо це наглядова позиція, слід подавати приклад етичної поведінки через власну поведінку та нагляд за роботою інших; забезпечити, щоб ті, хто звітує перед вами, мали достатні знання та ресурси для дотримання стандартів, викладених у кодексі поведінки та етичних норм; контролювати відповідність підлеглих працівників; забезпечити дотримання кодексу поведінки та етичних норм та політики Міжнародного Медичного Корпусу, включаючи політику безпеки та захисту від приниження, знущання та сексуальних домагань на робочому місці, постійно та справедливо; підтримувати працівників, які сумлінно піднімають такі питання або виражають занепокоєння. 

Безпека 

Всі співробітники поділяють відповідальність та зобов’язання щодо безпеки та захисту населення, з яким ми працюємо, включаючи особливо вразливі категорії дорослих та дітей. Це включає захист від наступної поведінки наших співробітників або партнерів: сексуальна експлуатація та насилля; експлуатація праці, нехтування або насилля над дітьми, дорослими, що належать до групи ризику або ЛГБТ-представниками; будь-яка форма торгівлі людьми. 

Рівні можливості

Міжнародний Медичний Корпус з гордістю надає рівні можливості працевлаштування всім співробітникам і кваліфікованим кандидатам без урахування раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, національного або етнічного походження, віку, інвалідності або статусу ветерана.