Поиск работы на robota.uaukraine

Координатор з питань психічного здоров’я та психо-соціальної підтримки/MHPSS coordinator

Save the Children
5 дней назад
24 мая 2023
Днепр
В офисе/на месте
Полная занятость

Save the Children International — гуманітарна організація з понад 100-річною історією. Save the Children була заснована у травні 1919 року в Лондоні. 

SCI працює в Україні з 2014. Починала свою роботу на території Донецької області. В теперішній час SCI розширює свою діяльність на вісім міст України, і Дніпро є одним із них. 

Ми працюємо в напрямках освіти, захисту дітей, подолання дитячої бідності, охорони здоров’я, а також проводимо адвокаційну діяльність, пов’язану із захистом прав дітей.

Основні обов’язки:

 • Координатор MHPSS відповідає за управління діяльністю та заходами MHPSS, за забезпечення планування та успішної реалізації проектної діяльності в Україні під загальним керівництвом програмного менеджера. Координатор MHPSS безпосередньо працює над плануванням, реалізацією, моніторингом та звітуванням проекту з виконанням обов'язків з управління бюджетом.
 • Під керівництвом керівника програми та за технічної підтримки Технічного радника MHPSS Координатор MHPSS підтримуватиме міжгалузеву інтеграцію вимірів MHPSS у реалізацію програми INSERT COUNTRY/AREA, спираючись на доказовий, психосоціальний, розвиваючий та багаторівневий підхід, відповідно до глобальних та регіональних стандартів. 
 • Роль включатиме пряме впровадження заходів та послуг MHPSS, а також розбудову потенціалу, навчання та нагляд за персоналом із захисту дітей, освіти, охорони здоров'я та харчування та партнерами в INSERT COUNTRY/AREA.

Щоб бути успішним, Вам необхідно  мати:

 • Вища освіта в галузі психології, соціальних наук, психічного здоров'я або відповідних ступенів
 • Досвід роботи з дітьми та підлітками, обізнаність у питаннях розвитку дитини та психічного здоров'я дітей та підлітків
 • Досвід у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки (MHPSS) у гуманітарному контексті, досвід роботи з мігрантами та біженцями є перевагою.
 • Досвід координації/управління проектами
 • Досвід успішного встановлення та управління  партнерськими відносинами з донорами та урядовими колегами
 • Знання та досвід ефективного фінансово-бюджетного контролю
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування, спілкування та презентації
 • Вільне володіння письмовою та розмовною англійською та українською мовами

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування
 • Міжнародні умови праці
 • Робочий день з 9 до 17 години
 • Розташування офісу в центрі Дніпра  

 Політика захисту дітей:

Ми повинні гарантувати безпеку дітей, тому наш процес відбору передбачає сувору перевірку даних та відображає наше зобов’язання захищати дітей від насильства. 

Здоров'я і безпека:

Очікується, що всі працівники виконуватимуть свої обов’язки відповідно до нашої глобальної політики щодо боротьби проти переслідування.

Якщо  Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук. Резюме англійською мовою буде перевагою при розгляді. Також, будемо вдячні, якщо Ви вкажете очікуваний рівень зарплатні та рівень володіння англійською мовою. 

Save the Children International is the humanitarian organization with more than 100 years of history. Save the Children was founded in May 1919 in London.

SCI has been working in Ukraine since 2014. The Organization started its work in the territory of the Donetsk region. Currently, SCI is expanding its activities to eight cities of Ukraine, and Dnipro is one of them.

We work in the directions of education, child protection, overcoming child poverty, health care, and also we have advocacy activities related to the protection of children's rights.

Main responsibilities:

 • The MHPSS Coordinator is responsible for management of MHPSS activities and interventions, to ensure planning and successful implementation of the project activities in Ukraine under the overall leadership of the CP Program Manager. The MHPSS Coordinator directly works on project planning, implementation, monitoring and reporting with budget management responsibilities.
 • Under the supervision of the CP Program Manager, and with the technical support of the MHPSS Technical Advisor, the MHPSS Coordinator will support cross-sectorial integration of MHPSS dimensions in INSERT COUNTRY/AREA programe delivery, building on an evidence-based, psychosocial, developmental, and multi-leveled approach, in line with global and regional standards. 
 • The role will encompass direct implementation of MHPSS interventions and services, alongside capacity building, coaching and supervision of Child Protection, Education, Health and Nutrition staff and partners in INSERT COUNTRY/AREA. The MHPSS Coordinator will act as Focal Point for MHPSS in INSERT COUNTRY/AREA and will participate in relevant local coordination platforms.

To be successful, you need to have:

 • A university degree in psychology, social science, mental health or relevant degrees
 • Experience with children and adolescents, knowledge on child development and child and adolescent mental health  
 • Experience in mental health& psychosocial support (MHPSS) field in the humanitarian context, experience in working with migrants and refugees is an asset.
 • Experience in project coordination/management
 • Experience in successfully establishing and managing collaborative relationships and partnerships with donors and government counterparts
 • Knowledge of and experience in effective financial and budgetary control
 • Excellent interpersonal, communication and presentation skills
 • Fluency in written and spoken English and Ukrainian.

 We offer:

 • Official employment
 • International working conditions
 • Working day from 9 a.m. to 5 p.m
 • Location of the office in the center of Dnipro

 Child Safeguarding: 

We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse. 

Health and Safety:

The role holder is required to carry out the duties in accordance with SCI Health and Safety policies and procedures. 

 If you are interested in the vacancy, we are looking forward for your response. A СV in English will be an advantage. Also, we will be grateful if you indicate the expected salary level and the level of English language proficiency. 

Єлизавета Іванова

Save the Children Проверенная

Негосударственные организации / NGO Сайт компании
Save the Children

Похожие вакансии