Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

company-link
Вакансия закрыта

Senior Security Manager (CIVMIL)/Старший управитель з питань безпеки та захисту

Save the Children
1 неделю назад
22 мая 2023
Киевул. Рильський провулок, 6

Save the Children International — гуманітарна організація з понад 100-річною історією. Save the Children була заснована у травні 1919 року в Лондоні.  SCI працює в Україні з 2014. Починала свою роботу на території Донецької області. В теперішній час SCI розширює свою діяльність на вісім міст України. Ми працюємо в напрямках освіти, захисту дітей, подолання дитячої бідності, охорони здоров’я, а також проводимо адвокаційну діяльність, пов’язану із захистом прав дітей.  

МЕТА ПОЗИЦІЇ: 

Фахівець виконуватиме подвійну роль:

1) Надавати високоякісне стратегічне керівництво та технічні консультації, підтримку та зміцнення потенціалу Представництву (CO) Save the Children (SCI) в Україні, а також місцевим/національним партнерським організаціям. Він/вона керуватиме плануванням та впровадженням стратегій і практик, які можуть збільшити охоплення та ефективність програм SCI в Україні, особливо у важкодоступних районах, шляхом участі в гуманітарних переговорах, координації та аналізу доступу, цивільно-військової координації, залучення озброєних недержавних суб'єктів та конфліктологічної чутливості.  Ця роль вимагає постійного аналізу конфліктів і конкретних переговорних контекстів, глибокого розуміння програмних цілей SCI, в тому числі роботи SCI в рамках програми "Центр захисту".

2) Допомагати Директору з питань охорони та безпеки в управлінні всіма аспектами охорони та безпеки SCI в Україні, включаючи створення, управління та підтримку ефективної системи охорони та безпеки SCI по всій країні, а також, за необхідності, підтримувати зв'язок з Регіональним офісом та Центром SCI. Він/вона звітуватиме директору з питань охорони та безпеки, забезпечуючи належну координацію та управління безпекою всіх територіальних підрозділів та персоналу з питань охорони та безпеки. Посадова особа підтримує ефективну систему управління безпекою та гарантує, що всі мінімальні операційні стандарти безпеки та охорони "Save the Children" постійно діють у всіх операційних зонах SCI. Це включає постійну оцінку загроз і ризиків для програми/персоналу SCI та надання рекомендацій керівництву щодо управління організаційними ризиками.

Основні обов’язки:  

 • Підтримка Представництва ООН в Україні у розробці, адаптації та впровадженні інструментів і практик для оцінки ризиків і можливостей для захисту прав дітей та розширення гуманітарного простору шляхом більш ефективної взаємодії та переговорів з органами влади, збройними формуваннями, громадами та іншими відповідними зацікавленими сторонами по всій Україні. 
 • Консультування з питань розробки програм, щоб забезпечити адаптивність та контекстуальну обумовленість оперативної діяльності. 
 • Активна участь у роботі Національної робочої групи з питань доступу в Україні та механізмів цивільно-військової координації (OCHA CMCoord).
 • Надання безпосередньої підтримки відповідним групам реагування або CO SMT у їхній взаємодії з органами влади, озброєними суб'єктами або громадами щодо конкретних проблем з доступом та/або інших принципових питань. Це може включати підтримку Кризової команди, планування взаємодії або безпосередній внесок у розбудову відносин та переговори.  
 • Співпраця з командою з адвокації з метою систематичного використання даних про ключові проблеми та перешкоди доступу для впливу на осіб, які приймають рішення, та зацікавлені сторони в країні, а також для участі у відповідних міжвідомчих дискусіях та обговореннях щодо оперативної політики та адвокації на національному, регіональному та глобальному рівнях (наприклад, в рамках Робочої групи з питань гуманітарної адвокації, Робочої групи з питань адвокації в Україні, Робочої групи з питань гуманітарної адвокації).
 • Очолювання роботи з обміну досвідом та навчання персоналу SCI та партнерів з питань гуманітарних принципів, цивільно-військової координації, гуманітарних переговорів, інформування про порушення/централізації захисту, конфліктно-чутливих підходів до відносин з озброєними суб'єктами та інших відповідних тематичних напрямків. 
 • Співпраця з Координатором з питань безпеки та охорони для вирішення щоденних питань оперативного рівня безпеки та охорони в офісі.
 • Забезпечення дотримання всіма регіональними офісами в Україні мінімальних операційних стандартів та стандартних операційних процедур "Save the Children" з питань безпеки та охорони.
 • Забезпечення, щоб усі необхідні вказівки та підтримка надавалися оперативно, в повному обсязі та відповідно до правил і принципів під час надзвичайних ситуацій.
 • Надання підтримки Групі з управління інцидентами (ГУІ) у разі виникнення кризових ситуацій, пов'язаних з безпекою, за відсутності директора з питань безпеки та охорони, а також бути готовим взяти в них участь.
 • Допомагати  забезпечувати застосування стандартних операційних процедур з безпеки та захисту в усіх регіональних представництвах в Україні. 
 • Моніторинг ситуації та відповідне коригування політик і процедур безпеки.

Щоб бути успішним, Вам необхідно  мати:    

 • Ступінь бакалавра у спорідненій галузі або принаймні 3-5 років аналогічного досвіду роботи у спорідненій галузі.
 • Мінімум 7 років служби в Збройних силах України
 • Мінімум 2 роки прогресивного досвіду роботи в некомерційній організації з програмами міжнародної гуманітарної допомоги, включаючи управління ризиками безпеки та гуманітарний доступ.
 • Вільне володіння українською, російською та англійською мовами з відмінними навичками письмового та усного спілкування англійською мовою.
 • Досвід і знання роботи в гуманітарному секторі, в тому числі з питань гуманітарного захисту та доступу в умовах збройних конфліктів і надзвичайних ситуацій з цивільно-військовою координацією та залученням недержавних збройних формувань.
 • Здатність аналізувати інформацію та приймати швидкі, обґрунтовані рішення.
 • Вміння будувати та управляти відносинами з персоналом, громадою, урядом, військовими, неурядовими організаціями.
 • Навички ефективного управління людьми.
 • Гнучкість та вміння працювати під тиском.

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування
 • Міжнародні умови праці
 • Робочий день з 9 до 17 години
 • Медичне страхування з першого робочого дня
 • Курси іноземної мови за рахунок організації
 • Офіс в центрі
 • Pet friendly office
 • Кава та смаколики в офісі

Політика захисту дітей:

Ми повинні гарантувати безпеку дітей, тому наш процес відбору передбачає ретельну перевірку даних та відображає наше зобов’язання захищати дітей від насильства. 

Здоров'я і безпека:

Очікується, що всі працівники виконуватимуть свої обов’язки відповідно до нашої глобальної політики щодо боротьби проти переслідування.

Якщо  Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук. Резюме англійською мовою буде перевагою при розгляді. Також, будемо вдячні, якщо Ви вкажете очікуваний рівень зарплатні та рівень володіння англійською мовою.

Save the Children International is the humanitarian organization with more than 100 years of history. Save the Children was founded in May 1919 in London.

SCI has been working in Ukraine since 2014. The Organization started its work in the territory of the Donetsk region. Currently, SCI is expanding its activities to eight cities of Ukraine.

We work in the directions of education, child protection, overcoming child poverty, health care, and also we have advocacy activities related to the protection of children's rights

Responsibilities: 

Within delegated authority, the The Senior Security Manager (CIVMIL) will be responsible for the following duties: 

 • Support the Ukraine CO to develop, adapt and implement tools and practices to assess risks and opportunities to advance children’s rights and increase humanitarian space through more effective engagement and negotiations with authorities, armed actors, communities, and other relevant stakeholders across Ukraine. 
 • Advise on programming to help ensure operational footprints are adaptive, conflict-sensitive and contextually driven. 
 • Actively participate in and contribute to the Ukraine National Access Working Group, and Civil-military coordination mechanisms (OCHA CMCoord).
 • Direct support to relevant response teams or CO SMT in their engagement with authorities, armed actors or communities around particular access challenges and/or other principled engagements. This could involve Crisis Team support, engagement planning or direct contribution in relationship building and negotiations.  
 • Work with the Advocacy team to systematically use evidence on key challenges and impediments on access to influence decision-makers and stakeholders in-country and to feed into relevant interagency and discussions on operational policy and advocacy at country, regional and global level (e.g. HCT, Ukraine Advocacy Working Group, Humanitarian Advocacy Working Group).
 • Lead on capacity sharing and training of SCI and partner staff on humanitarian principles, civil-military coordination, humanitarian negotiations, reporting of violations/centrality of protection, conflict sensitive approaches to relations with armed actors, and other relevant thematic areas. 
 • Work with the CO S&S Coordinator to manage daily Safety and Security operational level issues for the Country Office.
 • Ensure all Ukraine Area Offices comply with all Save the Children S&S Minimum Operating Standards and Standard Operating Procedures
 • Ensure that all required directions and support is provided promptly, at scale and in line with the rules and principles during emergencies, working closely with the Area Director, Safety and Security Director (SSD) and Security Focal Points (SFP).
 • Thorough the SSD provide support to the Incident Management Team (IMT) for security-related crisis, in the absence of the SSD to be prepared to participate.
 • Assist the SSD to ensure Safety and Security SOPs are being applied throughout Ukraine Area Offices. 
 • Monitor the security environment and adjust security policies and procedures accordingly.

Qualifications

 • Bachelor’s degree in a related field or at least 3-5 years comparable related experience.
 • Minimum 7 years serving within the Ukraine Military
 • Minimum 2 years progressive non-profit work experience with international humanitarian assistance program/s, including security risk management & humanitarian access.

 Experience and skills

 • Fluent in Ukrainian, Russian and English languages with excellent English communication skills both written and verbal.
 • Experience and working knowledge in the humanitarian sector, including on humanitarian protection and access in armed conflict and emergencies with Civil-Military coordination and Non-state Armed Actors engagement.
 • Ability to analyse information and make quick, informed decisions.
 • Ability to build and manage relationships with staff, community, government, military, NGOs.
 • Effective people management skills.
 • Flexible and work well under pressure.
 • Demonstrated ability to grain credibility with colleagues and stakeholders at all levels of an organization with good team building skills.
 • Competent level skills in core IT applications, particularly MS Office.
 • Ability to work in challenging and complex environments.
 • A commitment to the values and principles of Save the Children.
 • High level of commitment to the principles of development and to the organizational and programmatic goals of Save the Children.

We offer:

 • Employment in accordance with Ukrainian legislation
 • International working conditions
 • Working hours from 09.00 till 17.00
 • Medical insurance starting the first working day
 • English courses paid by organization
 • Office in the central part of the city
 • Pet friendly office
 • Coffee and cookies in the office

Child Safeguarding: 

We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse. 

Health and Safety:

The role holder is required to carry out the duties in accordance with SCI Health and Safety policies and procedures. 

If you are interested in the vacancy, we are looking forward for your application. A СV in English will be an advantage. Also, we will be grateful if you indicate the expected salary level and the level of English language proficiency.

Похожие вакансии по профессиям: