Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

company-link
Вакансия закрыта

Learning and Development Officer/Консультант з питань навчання та розвитку

Save the Children
3 недели назад
07 мая 2023
Киев

Save the Children International — гуманітарна організація з понад 100-річною історією. Save the Children була заснована у травні 1919 року в Лондоні.  SCI працює в Україні з 2014. Починала свою роботу на території Донецької області. В теперішній час SCI розширює свою діяльність на вісім міст України. Ми працюємо в напрямках освіти, захисту дітей, подолання дитячої бідності, охорони здоров’я, а також проводимо адвокаційну діяльність, пов’язану із захистом прав дітей.

МЕТА ПОСАДИ:

Спеціаліст з навчання та розвитку (L&D) надаватиме адміністративну та технічну підтримку діяльності з навчання та розвитку. Відповідатиме за підготовку календаря навчання та розвитку, його своєчасне оновлення, а також щомісячних звітів. Він/вона забезпечуватиме поширення інформації щодо навчання серед персоналу та організовуватиме доступ до системи управління навчанням (LMS). Даний співробітник надаватиме підтримку керівникам у проведенні оцінки ефективності та розвитку, а також вестиме трекер оцінки ефективності. Співробітник з питань навчання та розвитку проводитиме функціональні тренінги для координаторів з питань навчання та розвитку в офісах та забезпечуватиме відповідність діяльності з навчання та розвитку в усіх офісах стандартам організації.
SCI є організацією з "подвійним мандатом", і тому однакова увага надаватиметься як гуманітарній роботі, так і роботі з розвитку.  SCI прагне забезпечити дотримання основних прав дітей, таких як безпека, постійний доступ до захисту та освіти. В рамках зобов'язань щодо роботи з дітьми через гуманітарні інтервенції SCI підтримує програми як у раптово виниклих, так і в постійних кризових ситуаціях. Іноді, враховуючи контекст України, від співробітника з питань навчання та розвитку очікуватиметься, що він працюватиме за межами звичайних обов'язків в рамках необхідного для реагування на надзвичайну ситуацію, і матиме можливість відповідно змінювати робочий час.

Основні обов’язки:  

 • Надає адміністративну та технічну підтримку команді від вступного інструктажу до ініціатив з навчання.
 • Веде трекер управління ефективністю та забезпечує своєчасне надання зворотного зв'язку від лінійних менеджерів.
 • Збирає відгуки щодо плану розвитку з інструменту оцінки ефективності та включає їх у план навчання та розвитку.
 • Тісно співпрацює з центральним офісом, регіональним офісом, штаб-квартирою,  HR та різними кластерними групами щодо можливостей навчання для співробітників.
 • Забезпечує своєчасне оновлення та заповнення наступних звітів: щомісячні звіти з навчання та розвитку, L&D snapshot, L&D tracker та L&D календар.
 • Перевіряє введення даних щодо навчання та розвитку в систему HR Oracle та забезпечує своєчасне введення/оновлення та внесення точної інформації в систему для проведення обов'язкових тренінгів.
 • Проводить функціональні тренінги для координаторів з навчання та розвитку в офісах та забезпечує відповідність діяльності з навчання та розвитку в усіх офісах стандартам SCI, проводить фасилітаційні сесії.
 • Тісно співпрацює з командами з метою визначення експертів для проведення навчальних заходів та формування пулу тренерів у країні.
 • Сприяє організаційному навчанню та зміцненню потенціалу в рамках запланованих навчальних заходів шляхом надання зворотного зв'язку команді щодо сфер, які потребують вдосконалення.
 • Використовує всі наявні політики, практики та інструкції (мінімальні стандарти управління персоналом, набори інструментів з управління персоналом у надзвичайних ситуаціях) та забезпечує впровадження належної практики "Save the Children" на місцях.
 • Високі навички тайм-менеджменту

Щоб бути успішним, Вам необхідно  мати:  

 • Освіту на рівні бакалавра у відповідній галузі або еквівалентний досвід роботи
 • 2 роки або більше досвіду роботи у сфері навчання та розвитку
 • Попередній досвід роботи в НУО на управлінському рівні в рамках комплексної програми у сфері реагування на надзвичайні ситуації/гуманітарної допомоги
 • Підтверджений досвід роботи з персоналом 
 • Досвід надання різноманітних послуг з підтримки навчання для менеджерів та персоналу.
 • Досвід надання адміністративної та технічної підтримки навчальним заходам у різних форматах.
 • Відмінні навички вирішення та консультування зі складних питань управління персоналом.
 • Хороша увага до деталей
 • Розуміння підходів до соціального забезпечення, подолання стресу, відпочинку та зворотного зв'язку.
 • Хороші навички фасилітації та вміння проводити вступні інструктажі/тренінги.
 • Хороші комунікативні (письмові та усні) навички англійської мови, досвід управління мультикультурними командами.
 • Бажано мати сертифікат бізнес-тренера (Школа тренерів, курси бізнес-тренерів)

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування
 • Міжнародні умови праці
 • Робочий день з 9 до 17 години
 • Медичне страхування з першого робочого дня
 • Курси іноземної мови за рахунок організації
 • Офіс в центрі
 • Pet friendly office
 • Кава та смаколики в офісі

Політика захисту дітей:

Ми повинні гарантувати безпеку дітей, тому наш процес відбору передбачає ретельну перевірку даних та відображає наше зобов’язання захищати дітей від насильства. 

Здоров'я і безпека:

Очікується, що всі працівники виконуватимуть свої обов’язки відповідно до нашої глобальної політики щодо боротьби проти переслідування.

Якщо  Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук. Резюме англійською мовою буде перевагою при розгляді. Також, будемо вдячні, якщо Ви вкажете очікуваний рівень зарплатні та рівень володіння англійською мовою.

Save the Children International is the humanitarian organization with more than 100 years of history. Save the Children was founded in May 1919 in London.

SCI has been working in Ukraine since 2014. The Organization started its work in the territory of the Donetsk region. Currently, SCI is expanding its activities to eight cities of Ukraine.

We work in the directions of education, child protection, overcoming child poverty, health care, and also we have advocacy activities related to the protection of children's rights

KEY AREAS OF ACCOUNTABILITY:  

 • Provides administrative and technical support to team from induction activities to continuous learning initiatives.
 • Maintains the performance management tracker and ensure timely submission of performance feedback from line managers.
 • Collates feedback on development plan from performance tool and incorporate in the L&D plan
 • Collaborates closely with CO, RO, HQ, HR network group, and different cluster groups on learning opportunities for the teams.
 • Ensures the following reports are timely updated and completed – L&D snapshot monthly reports, L&D tracker, and L&D calendar.
 • Reviews the L&D data entry in HR Oracle system and ensures timely entry/update and accurate information is entered in the system for the mandatory trainings.
 • Conducts functional trainings to learning and development focal staff per offices and ensure L&D activities in all offices are aligned within SCI standards, carry out facilitation sessions.
 • Works closely with teams to identify resource persons for learning activities and build pool of trainers in-country.
 • Contributes to organizational learning and enhanced capacity in planned learning intervention and activities by providing feedback to the team on things and areas that are to be improved.
 • Make use of all available policy, practice, checklists and guidelines (HR minimum standards, emergencies HR toolkits) and ensure Save the Children good practice in place.
 • High Time management skills

QUALIFICATIONS

 • Education to bachelor’s level in a relevant subject or equivalent experience

EXPERIENCE

Essential

 • 2 years or more of work experience with learning and development
 • Prior NGO experience at management level within a complex country program in emergency response/humanitarian environments
 • Proven operational HR track-record – experience of providing different learning intervention support service to managers and staff.
 • Experienced in providing administrative and technical support to learning activities in different modes.
 • Excellent skills in handling and advising on complex people management issues.
 • Good attention to detail
 • Understanding staff care for humanitarian staff, in particular approaches to welfare, stress, R&R and debriefing.
 • Good facilitation skills and ability to deliver induction briefing/training.
 • Strong communication (written and spoken), and interpersonal skills in English, with experience in managing multicultural teams.

Preferable

 • Business-coach certificate (School of coaches, business-coaches’ courses)

WE OFFER:

 • Employment in accordance with Ukrainian legislation
 • International working conditions
 • Working hours from 09.00 till 17.00
 • Medical insurance starting the first working day
 • English courses paid by organization
 • Office in the central part of the city
 • Pet friendly office
 • Coffee and cookies in the office

Child Safeguarding: 

We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse. 

Health and Safety:

The role holder is required to carry out the duties in accordance with SCI Health and Safety policies and procedures. 

If you are interested in the vacancy, we are looking forward for your application. A СV in English will be an advantage. Also, we will be grateful if you indicate the expected salary level and the level of English language proficiency.

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: