Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

company-link
Вакансия закрыта

Reporting Coordinator/Координатор з питань звітності

Save the Children
4 недели назад
28 февраля 2023
Киевул. Рильський провулок 6

Save the Children International — гуманітарна організація з понад 100-річною історією. Save the Children була заснована у травні 1919 року в Лондоні. SCI працює в Україні з 2014. Починала свою роботу на території Донецької області. В теперішній час SCI розширює свою діяльність на вісім міст України, і Київ є одним із них. Ми працюємо в напрямках освіти, захисту дітей, подолання дитячої бідності, охорони здоров’я, а також проводимо адвокаційну діяльність, пов’язану із захистом прав дітей.

МЕТА РОЛІ:

Під керівництвом та за підтримки Грантового менеджера, координатор зі звітності відповідатиме за забезпечення своєчасного та якісного подання всіх звітів за грантами. Це буде здійснюватися шляхом керівництва процесами звітності перед донорами за участю ключових зацікавлених сторін (менеджерів проектів, технічних спеціалістів, MEAL та фінансової команди). Ця посада буде працювати в першу чергу над тим, щоб забезпечити відповідність грантових звітів вимогам донорів та їх постійну готовність до надання донорам.  Він/вона також забезпечує своєчасне оновлення Системи управління грантами (СУГ) для всіх поданих звітів і підтримує ключові показники ефективності (КПЕ) звітності в "зеленій" категорії та відповідає поставленим цілям. У всіх процесах звітності координатор звітності забезпечує дотримання вимог донорської звітності.  Він також забезпечує завчасне ознайомлення ключового персоналу, залученого до процесів звітності, з вимогами до звітності, а також координує проведення тренінгів з написання звітів.

ДОСВІД: 

 • Попередній досвід управління проектами та управління проектним циклом, включаючи розробку, реалізацію та оцінку проектів;
 • Досвід керівництва підготовкою успішних фінансових (описових та бюджетних) пропозицій та звітів для донорів, включаючи ECHO, DFID та OFDA, а також членів Save the Children.  Розуміння процесів КПД та апеляцій;
 • Продемонстрований досвід участі в багатосекторальних оцінках потреб;
 • Досвід та готовність працювати через системи участі та підзвітності громади;
 • Досвід управління та моніторингу бюджету;
 • Досвід проведення оцінок потреб;
 • Досвід представництва та здатність ефективно представляти інтереси SC на зовнішніх форумах;

ЗНАННЯ ТА ЯКОСТІ:

 • Освіта на рівні магістра у відповідній галузі або еквівалентний досвід роботи на місцях;
 • Сильні організаторські здібності та вміння працювати в умовах багатозадачності;
 • Відмінні аналітичні здібності та вміння вирішувати проблеми;
 • Високий ступінь культурної компетентності, здатність працювати з дуже різноманітною командою;
 • Політично та культурно чутливий, з якостями терпіння, такту та дипломатичності;
 • Прихильність та розуміння гендерних питань, недискримінації та участі дітей.
 • Підтверджена спроможність проводити навчання та тренінги для персоналу з питань звітності;
 • Відданість цілям та принципам SC. Зокрема, добре розуміння мандату УСБ ООН та орієнтованості на дітей, а також здатність забезпечити, щоб це продовжувало лежати в основі нашої підтримки;
 • Відмінні навички усного та письмового спілкування англійською мовою (обов’язково).

Ми пропонуємо:

 • Офіційне працевлаштування
 • Міжнародні умови праці
 • Робочий день з 9 до 17 години

Політика захисту дітей:

Ми повинні гарантувати безпеку дітей, тому наш процес відбору передбачає сувору перевірку даних та відображає наше зобов’язання захищати дітей від насильства. 

Здоров'я і безпека:

Очікується, що всі працівники виконуватимуть свої обов’язки відповідно до нашої глобальної політики щодо боротьби проти переслідування.

Якщо  Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук. Резюме англійською мовою буде перевагою при розгляді. Також, будемо вдячні, якщо Ви вкажете очікуваний рівень зарплатні та рівень володіння англійською мовою. 

Save the Children International is a humanitarian organization with over 100 years of history. Save the Children was founded in May 1919 in London. SCI has been working in Ukraine since 2014. It started its work in the Donetsk region. Currently, SCI is expanding its activities to eight cities of Ukraine, and Kyiv is one of them. We work in the areas of education, child protection, overcoming child poverty, health care, as well as conduct advocacy activities related to the protection of children's rights.

ROLE PURPOSE: 

Under the direction and support of the Award Manager, the Reporting Coordinator will be responsible for ensuring that all awards reports are submitted on time and with high quality. This will be through leading the donor reporting processes involving key stakeholders (project managers, technical specialists, MEAL, and the finance team). This position will work primarily in ensuring awards reports meet donor requirements and are always donor-ready.  He/she also ensures the Awards Management System (AMS) is updated for all submitted reports on time and maintains the reporting Key Performance Indicators (KPI) are in the green category and meet the target. With all the reporting processes, the reporting coordinator ensures that the donor reporting requirement is maintained.  The role holder will also ensure key personnel involved in the reporting processes are aware of the reporting requirements in advance and also coordinate report writing training.

EXPERIENCE: 

 • Previous first phase emergency response experience in similar role;
 • Previous experience of project management and project cycle management, including project design, implementation and evaluation;
 • Experience of leading the preparation successful funding (narrative and budget) proposals and reports for donors, including ECHO, DFID and OFDA and Save the Children members.  Understanding of CAP and Appeal processes;
 • Demonstrated experience of participating in multi-sector needs assessments;
 • Experience of and commitment to working through systems of community participation and accountability;
 • Experience of budget management and monitoring;
 • Experience of leading needs assessments;
 • Experience of representation and ability to represent SC effectively in external forums;

KNOWLEDGE AND QUALITIES:

 • Education to MSc/MA/MEng level in a relevant subject or equivalent field experience;
 • Good understanding of donor compliance and SC reporting mechanisms and requirements;
 • Proven capacity to deliver training and coaching of staff on reporting;
 • Strong organizational and multi-tasking skills;
 • Excellent analytical and problem solving abilities;
 • High degree of cultural competency; ability to work with a highly diverse team;
 • Excellent/ high level oral and written communications skills in English;
 • Politically and culturally sensitive with qualities of patience, tact and diplomacy;
 • Commitment to the aims and principles of SC. In particular, a good understanding of the SC    mandate and child focus and an ability to ensure this continues to underpin our support;
 • Excellent/ high level oral and written communications skills in English (necessarily);
 • Politically and culturally sensitive with qualities of patience, tact and diplomacy;
 • Commitment to the aims and principles of SC. In particular, a good understanding of the SC    mandate and child focus and an ability to ensure this continues to underpin our support;

Олександра

Похожие вакансии по профессиям: