Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

company-link
Вакансия закрыта

Market Researcher (Data Analyst)

Room 8 Group
2 месяца назад
05 апреля 2023
Львов

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA – international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies' corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers, supporting all aspects of game creation. 

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a Market Researcher (Data Analyst) to reinforce our dedicated Market Research and Analysis team, which supports senior management decision-making and strategic planning activities by providing actionable insights and recommendations on our Accounts and Prospects assessments.

Superpowers you have: 

 • 3+ years on a similar position,

 • 1+ year experience in SQL,

 • Strong background in identifying and sourcing necessary data from multiple providers / aggregators / databases,

 • Experience in CRMs (Salesforce, Zoho CRM/Analytics, Microsoft Dynamics, etc.),

 • Advanced Excel and PowerPoint skills,

 • Strong project management skills,

 • Excellent written and verbal communication skills,

 • Upper-Intermediate level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience in the Game Dev industry,

 • Power BI, and Tableau experience,

 • Knowledge of any other European language.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Become one of the experts in the Market Research and Analysis team who will constantly be providing knowledge about our current and potential clients on the market and how Room 8 Group should go about it;

 • Keep our database of Accounts up to date: identify, collect, check, cleanse, transform, and analyze various data about our current or potential clients,

 • Prepare companies’ profiles (hierarchy, decision makers, market share, revenue, m&a, investments, key events, etc.),

 • Prepare market profiles (volume, forecasts, market ecosystem, market segmentation, etc.),

 • Analyze reviews, ratings, testimonials, interviews, and news to generate insights and action plans,

 • Develop, implement, and maintain market intelligence datasets, reports, dashboards, and insights for Sales Operations and Management,

 • Collaborate with the CRM engineering team on different aspects of data maintenance,

 • Maintain an in-depth knowledge of the game dev outsource market and trends through reading reports, conducting market research, data modeling, as well as financial modeling and analysis,

 • Convey and visualize market insights from analysis in clear and actionable communications,

 • Develop and help build data flows and pipelines,

 • Adhere to data quality standards.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough),

 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses),

 • Private medical care, paid vacation, and sick leave,

 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents,

 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.


Room 8 Group – це об'єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA – міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо дослідника ринку (аналітика даних) для посилення нашої спеціалізованої команди дослідження та аналізу ринку, яка підтримує прийняття рішень вищим керівництвом і стратегічне планування, надаючи корисну інформацію та рекомендації щодо оцінки наших перспектив.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ роки на схожій посаді,

 • 1+ рік досвіду роботи з SQL,

 • Сильний досвід визначення та отримання необхідних даних від багатьох постачальників / агрегаторів / баз даних,

 • Досвід роботи з CRM (Salesforce, Zoho CRM/Analytics, Microsoft Dynamics тощо),

 • Просунуті знання у Excel і PowerPoint,

 • Хороші навички управління проектами,

 • Відмінні навички письмового та усного спілкування,

 • Рівень англійської мови - вище середнього.

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • Досвід роботи в індустрії розробки ігор або захоплення іграми,

 • Досвід Power BI, Tableau,

 • Знання будь-якої іншої європейської мови.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Одним із експертів у команді дослідження та аналізу ринку, який постійно надаватиме знання про наших поточних та потенційних клієнтів на ринку та про те, як це робити Room 8 Group,

 • Підтримувати нашу базу даних облікових записів в актуальному стані: ідентифікувати, збирати, перевіряти, очищати, трансформувати та аналізувати різні дані про наших поточних або потенційних клієнтів,

 • Виявляти, відстежувати та інтерпретувати різні дані компаній-розробників ігор,

 • Підготовлювати профілі компаній (ієрархія, особи, які приймають рішення, частка ринку, дохід, M&A, інвестиції, ключові події тощо),

 • Підготовлювати профілі ринку (обсяг, прогнози, ринкові можливості та загрози, ринкова екосистема, сегментація ринку тощо),

 • Аналізувати відгуки, рейтинги, інтерв’ю, новини, щоб отримати інформацію та створити план дій,

 • Розробляти, впроваджувати та підтримувати набори даних аналізу ринку, звіти, інформаційні панелі та статистичні дані для операцій з продажу та управління,

 • Співпрацювати з командою інженерів CRM щодо різних аспектів обслуговування даних,

 • Підтримувати глибокі знання про ринок і тенденції аутсорсингу геймдева шляхом читання звітів, проведення маркетингових досліджень, моделювання даних, а також фінансового моделювання та аналізу,

 • Передавати та візуалізувати інформацію про ринок, отриману в результаті аналізу, у зрозумілих і ефективних комунікаціях,

 • Розробляти та допомагати створювати потоки даних і конвеєр,

 • Дотримуватися стандартів якості даних.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду,

 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво),

 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний,

 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об'єднання найвидатніших талантів,

 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!

Uliana Zaitseva

vacancy bottom banner

Room 8 Group is an international art production and game dev outsourcing company

больше 500  сотрудников

с 2012 года  на рынке

 • Курсы иностранного языкаКурсы иностранного языка
 • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Удалённая работаУдалённая работа

Похожие вакансии по профессиям: