Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Business Development Manager

Room 8 Group
1 месяц назад
19 апреля 2023
Львов

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA – international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies' corporate life and business processes while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation. 

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a Business Development Manager with experience working in the Game Development/Outsourcing Industry (1-2 years at least, might be in the role of Associate to Business Development Manager).

Working from Ukraine with assigned accounts from the EMEA region reporting to the Head of Business Development EMEA.

Superpowers you have:

 • 1+ years experience in game development/outsourcing/sales; 

 • Fluent English; 

 • Good communication skills; 

 • Interest in working in sales; 

 • A broad network of connections in the industry; 

 • Goal-oriented, thinking ‘out of the box mindset’.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Evaluate and analyze business opportunities with assigned accounts; 

 • Outreach to assigned accounts promoting Room 8 Group services; 

 • Develop and manage strategic partnerships with target accounts; 

 • Be responsible for sales and  up-sales activities, create proposals and presentations;  establish relationships with clients and prospective clients, and  close/sign new deals; 

 • Identify opportunities for campaigns, services, and distribution channels increasing sales;

 • Attend industry events to explore and report on market changes and creative trends;

 • Increase sales and develop long-term partnerships with a high level of clients’ satisfaction;

 • Achieve annual sales plan and sales targets for assigned accounts.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);

 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);

 • Private medical care paid vacation, and sick leave;

 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;

 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.


Room 8 Group – це об'єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA – міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо Business Development Manager з досвідом роботи в індустрії розробки ігор/аутсорсингу (від 1-2 роки досвіду, можливо, у ролі Associate to Business Development Manager).

Робота з України з потенційними та поточними клієнтами з регіону EMEA, підпорядкована Head of Business Development EMEA.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 1+ роки досвіду в ігровій індустрії/аутсорсингу/продажах

 • Вільне володіння англійською

 • Сильні комунікативні навички

 • Інтерес до роботи в сфері продажів

 • Широка мережа зв'язків у галузі;

 • Цілеспрямованість та креативне мислення.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Оцінювати та аналізувати бізнес-можливості з потенційними клієнтами

 • Звертатися до потенційних клієнтів, рекламуючи послуги Room 8 Group

 • Розвивати та керувати стратегічними партнерствами з цільовими клієнтами

 • Відповідати за продажі та up-sales, створювати пропозиції та презентації; налагоджувати відносини з клієнтами та потенційними клієнтами, укладати/підписувати нові угоди;

 • Визначати можливості для кампаній, послуг і каналів розподілу, що збільшують продажі;

 • Відвідувати галузеві заходи, щоб досліджувати зміни ринку та творчі тенденції;

 • Збільшувати продажі і розвивати довгострокові партнерські відносини з високим рівнем задоволеності клієнтів;

 • Досягати річного плану продажів і цілей продажів.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримай ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;

 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);

 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;

 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об'єднання найвидатніших талантів;

 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!

Iryna Bezghubenko

Room 8 Group is an international art production and game dev outsourcing company

больше 500  сотрудников

с 2012 года  на рынке

 • Курсы иностранного языкаКурсы иностранного языка
 • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Удалённая работаУдалённая работа

Похожие вакансии по профессиям: