Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

IFRS Accounting Team Lead

Room 8 Group
3 недели назад
10 мая 2023
Киев

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA – international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies' corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation. 

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an IFRS Accounting Team Lead to bring professional experience and manage the IFRS Accounting Unit across all companies of Room 8 Group.

Superpowers you have:

 • 5+ years of experience in IFRS Accounting;

 • 3+ years at large international groups as a chief accountant or Big4 as a senior auditor/audit manager;

 • 2+ years of experience in management;

 • In-depth knowledge of IFRS accounting and reporting standards;

 • A license in DipIFR, ACCA;

 • Attentiveness, responsibility, punctuality;

 • Strong communication skills;

 • Ability to work in a team;

 • Knowledge of MS Office Excel/Google Sheets;

 • Higher education (degree in Accounting, Finance, Economics or other appropriate qualification);

 • Advanced level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience working with Microsoft Dynamics.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Manage and supervise the IFRS Accounting Team;

 • Conduct accounting under IFRS for complex and intergroup transactions (business acquisitions, consolidations, D&A, financial statement disclosures, etc.)

 • Perform end-of-the-period closing procedures;

 • Prepare documentation supporting intergroup transactions (operating, investing, financing);

 • Partner with the Audit & Compliance team to ensure IFRS, GAAP, and Tax compliance;

 • Supervise the preparation of standalone financial statements for all legal entities within the Group and submit it to external auditors;

 • Prepare the consolidated financial statements of the Group (annually, full package under IFRS) and respond to external auditors’ requests;

 • Prepare the condensed interim consolidated financial statements of the Group (in compliance with IAS 34) and supervise the external auditors’ review engagement;

 • Lead the implementation and testing of IFRS and tax accounting, as well as reporting in MS Dynamics;

 • Perform other operational accounting-related tasks.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);

 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);

 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;

 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;

 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.Room 8 Group – це об'єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA – міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо IFRS Accounting Team Lead, який буде ділитися професійним досвідом та керуватиме підрозділом бухгалтерського обліку з МСФЗ у всіх студіях Room 8 Group.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку з МСФЗ від 5 років;

 • 3+ роки у великих міжнародних компаніях в ролі головного бухгалтера або Big4 як старший аудитор/аудит менеджер;

 • досвід керівної роботи від 2-х років;

 • глибоке знання стандартів обліку та звітності МСФЗ;

 • ліцензія DipIFR, ACCA або Local CPA;

 • вища освіта (диплом з бухгалтерського обліку, фінансів, економіки чи інша відповідна кваліфікація);

 • гарне знання MS Office Excel/Google Sheets;

 • розвинуті комунікативні навички 

 • уміння працювати в команді;

 • уважність, відповідальність, педантичність;

 • рівень англійської Advanced.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш досвід роботи з Microsoft Dynamics.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • керувати та контролювати групу бухгалтерського обліку з МСФЗ;

 • вести облік відповідно до МСФЗ для складних операцій та операцій всередині групи (придбання бізнесу, консолідація, D&A, розкриття фінансової звітності тощо);

 • проводити виконання процедур закриття періоду;

 • готувати документацію, що підтверджує внутрішньогрупові угоди (операційні, інвестиційні, фінансові);

 • співпрацювати з командою з аудиту та дотримання вимог, щоб забезпечити відповідність МСФЗ, GAAP та податків;

 • контролювати підготовку окремої фінансової звітності для всіх юридичних осіб у групі, надавати інформацію зовнішнім аудиторам;

 • готувати консолідовану фінансову звітність групи (щорічно, повний пакет МСФЗ), відповідати на запити зовнішніх аудиторів;

 • готувати скорочену проміжну консолідовану фінансову звітність групи (відповідно до IAS 34) та наглядати за проведенням перевірки зовнішніми аудиторами;

 • керувати впровадженням та тестуванням МСФЗ та податкового обліку та звітності в MS Dynamics;

 • виконувати інші завдання, пов’язані з оперативним обліком.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;

 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);

 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;

 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об'єднання найвидатніших талантів;

 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!

Iryna Bezghubenko

Room 8 Group is an international art production and game dev outsourcing company

больше 500  сотрудников

с 2012 года  на рынке

 • Курсы иностранного языкаКурсы иностранного языка
 • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Удалённая работаУдалённая работа

Похожие вакансии по профессиям: