Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Junior Java Developer

Room 8 Group
1 месяц назад
04 апреля 2023
Другие страны

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA – international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies' corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers, supporting all aspects of game creation. 

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a specialist with a Java Developer background and skill set to provide technical support, administration, maintenance, and development of Jira software.

Superpowers you have: 

 • P1+ years experience in Java;

 • Understanding/knowledge of OOP principles;

 • Experience with RESTful API, Maven, Spring;

 • Experience writing code and tests for it;

 • Ability to clearly articulate your thoughts and ideas;

 • Ability to qualitatively bring to life other's ideas;

 • Ability to work with other people's code.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience with JIRA Administration, specifically customizing JIRA projects with various schemes, complex workflows, screen schemes, permission schemes, and notification schemes;

 • Knowledge of JQL;

 • Experience in working with Groovy, HTML, CSS, SOY.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Develop of plugins for Jira, and Confluence; 

 • Develop of integrations with third-party systems;

 • Add custom fields in different systems;

 • Work with chatbot;

 • Conduct education of Jira.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);

 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);

 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;

 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;

 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.


Room 8 Group – це об'єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA – міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо Java-розробника для надання технічної підтримки, адміністрування, обслуговування та розробки програмного забезпечення Jira.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • P1+ років досвіду роботи з Java;

 • Розуміння/знання принципів ООP;

 • Вміння працювати з RESTful API, Maven, Spring;

 • Досвід написання коду та тестів для нього;

 • Уміння чітко формулювати свої думки та ідеї;

 • Уміння якісно втілювати чужі ідеї;

 • Вміння працювати з чужим кодом.

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • Досвід роботи з адміністрацією JIRA, а саме налаштування проєктів JIRA за допомогою різних схем, складних робочих процесів, схем екранів, схем дозволів і схем сповіщень;

 • Знання JQL;

 • Досвід роботи з Groovy, HTML, CSS, SOY.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Розробляти плагіни для Jira та Confluence;

 • Розробляти інтеграції зі сторонніми системами;

 • Додавати користувальницькі полі в різних системах;

 • Працювати з чат-ботом;

 • Забезпечувати навчання Jira.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;

 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);

 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;

 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об'єднання найвидатніших талантів;

 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!

Uliana Zaitseva

Room 8 Group is an international art production and game dev outsourcing company

больше 500  сотрудников

с 2012 года  на рынке

 • Курсы иностранного языкаКурсы иностранного языка
 • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Удалённая работаУдалённая работа

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: