Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Business Analyst ERP

Room 8 Group
2 месяца назад
22 марта 2023
Львов

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA – international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies' corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation. 

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a Business Analyst ERP to assist us in working with Microsoft Dynamics 365 F&O and contribute to the prosperity of all companies of the Group.

Superpowers you have: 

 • 1+ years of BA/Functional Analyst/Consultant experience in Microsoft Dynamics 365 or other ERP;

 • Experience in working with requirement elicitation and QA methodology;

 • Experience in creating business requirements or functional design documents for developers;

 • An understanding one of business functional areas (Finance and Accounting, Procurement, Inventory and Warehouse management, Asset management);

 • Intermediate level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • Certificate in any of the ERP;

 • Certificate of the business analysis;

 • Finance or Accounting, Procurement, Inventory and Warehouse management, Asset management courses/background.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Gather and analyze business requirements;

 • Identify controls in business processes; 

 • Analyze requirements for reporting and output documents; 

 • Create the registers of required reporting and output forms;

 • Configure and test business processes in the system;

 • Support process description and technical documentation preparation;

 • Prepare Functional Design Documents to provide requirements for developers;

 • Perform testing for new processes and developed functionality;

 • Create training materials and documentation for end users;

 • Train users and support everyday operations in ERP system;

 • Gather feedback and suggest improvements to business processes.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);

 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);

 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;

 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;

 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.


Room 8 Group – це об'єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black – міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо Business Analyst ERP, який допоможе нам працювати з Microsoft Dynamics 365 F&O та сприятиме стрімкому розвитку всіх компаній Групи.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 1+ років досвіду на позиції BA/Functional Analyst/Consultant з Microsoft Dynamics 365  або іншій ERP;

 • Досвід роботи з методологією збору вимог та QA;

 • Досвід збору бізнес вимог та створення функціональної проєктної документації для розробників;

 • Розуміння як мінімум одної з функціональних сфер бізнесу (фінанси та бухгалтерський облік, закупівлі, управління запасами та складом, управління активами);

 • Рівень володіння англійською мовою – Intermediate та вище.

Ти суперзірка, якщо маєш:

 • Сертифікати по будь-якій з  ERP;

 • Сертифікати по бізнес аналізу;

 • Закінчені курси або досвід з фінансами або бухгалтерським обліком, закупівлями, управлінням запасами та складом, управління активами.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Збирати та аналізувати бізнес-вимоги;

 • Визначати засоби управління в бізнес-процесах;

 • Аналізувати вимоги до звітів та вихідних документів;

 • Створювати реєстри необхідної звітності та вихідних форм;

 • Налаштовувати та тестувати бізнес-процеси в системі;

 • Описувати процес підтримки та підготовки технічної документації;

 • Готувати функціональні проєктні документи для надання вимог до розробників;

 • Тестувати нові процеси та наявні функціональні можливості;

 • Створювати навчальні матеріали та документацію для кінцевих користувачів;

 • Навчати користувачів та підтримувати повсякденні операції в системі ERP;

 • Збирати фідбек та пропонувати вдосконалення бізнес-процесів.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентна фінансова винагорода;

 • Виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);

 • Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;

 • Різноманітна та інклюзивна культура для об'єднання найвидатніших талантів;

 • Спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!

Iryna Bezghubenko

Room 8 Group is an international art production and game dev outsourcing company

больше 500  сотрудников

с 2012 года  на рынке

 • Курсы иностранного языкаКурсы иностранного языка
 • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Удалённая работаУдалённая работа

Похожие вакансии по профессиям: