Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Administrative Warehouse Assistant

Room 8 Group
1 месяц назад
06 февраля 2023
Варшава, Польша

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA – international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies' corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation. 

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming!

We are looking for new talent to join our Administrative Department to fill the Assistant position - a specialist ready to help with distributing  the corporate equipment and maintaining the warehouse.

Superpowers you have:

 • 1 year of experience in a similar position;

 • An ability to implement practical solutions based on a variety of requirements;

 • Knowledge of business ethics;

 • Knowledge of PC and office equipment;

 • An ability to work in a team;

 • Experience working with Google Docs;

 • Competent oral and written use of language;

 • An ability to independently schedule time and set priorities;

 • Organizational skills;

 • Pedantry and love of order;

 • Knowledge of normative and methodical materials on the warehouse organization;

 • Knowledge and compliance with standards for storing equipment and components.

 • Intermediate level of English.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Maintain the work of the warehouse with corporate equipment;

 • Collect and analyze equipment information following the company requirements;

 • Structure existing documents and databases;

 • Maintain an inventory register of equipment;

 • Negotiate with equipment suppliers;

 • Process requests from structural units for the purchase of corporate equipment;

 • Accept equipment from suppliers and distribute it within the warehouse;

 • Maintain the balance and formation of the order for purchasing equipment.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);

 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);

 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;

 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;

 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.


Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо новий талант у наш адміністративний відділ на посаду асистента - спеціаліста, готового допомогти нам в розподділі корпоративного обладнанням та обслуговуванням складу.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 1 рік досвіду роботи на аналогічній позиції;

 • Здатність впроваджувати ефективні рішення на основі різноманітних вимог;

 • Знання ділової етики;

 • Знання ПК та офісної техніки;

 • Вміння працювати в команді;

 • Навички роботи з документами через Google Docs;

 • Грамотне усне та письмове мовлення;

 • Вміння самостійно планувати час та розставляти пріоритети;

 • Організаторські здібності;

 • Педантичність та любов до порядку;

 • Знання нормативних та методичних матеріалів з питань організації складського господарства;

 • Знання та дотримання стандартів та технічних умов для зберігання техніки та комплектуючих.

 • Середній рівень володіння англійською мовою.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Контролювати роботу складу з корпоративною технікою;

 • Збирати та аналізувати інформації по техніці відповідно до  вимог компанії;

 • Структурувати існуючі документи та баз даних;

 • Займатися інвентаризаційним реєстром обладнання;

 • Вести переговори із постачальниками техніки;

 • Комунікувати з іншими відділами, вирішувати питання щодо повсякденної адміністративної діяльності;

 • Приймати техніку від постачальників, займатися її розподіленням на склад;.

 • Контролювати залишки та формування замовлення на закупку обладнання.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;

 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);

 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;

 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;

 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!

Yuliia Hordiienko

Room 8 Group is an international art production and game dev outsourcing company

больше 500  сотрудников

с 2012 года  на рынке

 • Курсы иностранного языкаКурсы иностранного языка
 • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Удалённая работаУдалённая работа

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: