Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Employer Brand Manager

Room 8 Group
1 месяц назад
30 ноября 2022
Киев

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA  – international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies' corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation. 

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a creative and inspiring Employer Brand Manager to implement a comprehensive employer brand strategy and drive brand awareness among target candidates and current specialists.

Superpowers you have:

 • Passion for games (bet you didn’t expect that!), technology and people; 

 • Arcane knowledge of the difference between Game Designer and Game Artist;

 • 3+ years of experience in employer branding, talent marketing, brand management, or a related field;

 • Experience in leading and developing an Employer Brand strategy;

 • Excellent verbal and written communication skills;

 • Strong organizational skills alongside the ability to successfully complete several tasks concurrently; 

 • Eye for details to maintain documentation and records, and meet deadlines;

 • The ability to exercise the highest level of confidentiality;

 • Local market proficiency with global ambitions — we are growing, so will you.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Develop strategies and EVPs for each of Room 8 Group’s employer brands with the agency;

 • Coordinate with Room 8 Group employer branding efforts for alignment and consistency of brand experience;

 • Cooperate with different levels of stakeholders to ensure the full performance of employer branding strategies; 

 • Partner with stakeholders to progressively strengthen the Employee Value Proposition (EVP) throughout the specialist's work experience;

 • Develop effective and innovative approaches to deliver EVP for current specialists that are not limited to corporate gifts and events;

 • Inspire candidates and specialists to create and share their stories, work impressions, and experience;

 • Collaborate with the marketing team to design and develop integrated and consistent campaigns and programs;

 • Actively work with the internal and external communications teams to reinforce the communications plan;

 • Develop and promote a communication and creative approach to work that reflects the specialists’ expertise of Room 8 Group and its studios, including diversity, equality, and inclusion;

 • Identify key points of development and growth in the employer branding and recruitment and clearly define priorities;

 • Analyze competitors' brands and stay up to date with the trends in the game dev industry.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);

 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);

 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;

 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;

 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.


Room 8 Group – це об'єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA – міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо креативного та надихаючого Employer Brand Manager для впровадження комплексної стратегії бренду роботодавця та підвищення впізнаваності бренду серед потенційних кандидатів та поточних спеціалістів.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • Пристрасть до ігор (несподівано, так? :)), технологій і людей;

 • Сакральне знання різниці між Game Designer і Game Artist;

 • 3+ роки досвіду у сфері брендингу роботодавця, маркетингу талантів, бренд-менеджменті або в суміжній сфері;

 • Досвід ведення та розробки стратегії Employer Brand;

 • Відмінні комунікаційні навички;

 • Сильні організаційні навички та вміння успішно виконувати кілька завдань одночасно;

 • Уважність до деталей для ведення документації, звітів і дотримання термінів;

 • Вміння дотримуватися найвищого рівня конфіденційності;

 • Знання місцевого ринку та глобальні амбіції — ми зростаємо, і ти теж.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Разом з агенцією розробляти стратегії та EVP для кожного з брендів Room 8 Group;

 • Координувати роботу команди Room 8 Group для узгодження та послідовності взаємодій з брендом;

 • Співпрацювати з усіма стейкхолдерами для забезпечення повної ефективності стратегій розвитку бренду роботодавця;

 • Співпрацювати зі стейкхолдерами для поступового посилення EVP протягом усього досвіду роботи спеціаліста;

 • Розробляти ефективні та інноваційні підходи до EVP для спеціалістів, які не обмежуються корпоративними подарунками та заходами;

 • Надихати кандидатів і спеціалістів створювати та ділитися своїми історіями, враженнями від роботи та досвідом;

 • Співпрацювати з командою маркетингу для розробки комплексних та послідовних кампаній і програм;

 • Активно співпрацювати з внутрішньою та зовнішньою командою для покращення комунікацій;

 • Розвивати та просувати комунікаційний та творчий підхід до роботи, який відображає досвід спеціалістів Room 8 Group та її студій та передбачає різноманітність, рівність та інклюзивність;

 • Визначати основні точки розвитку бренду роботодавця та підбору персоналу, а також чітко визначати пріоритети;

 • Аналізувати бренди конкурентів та бути в курсі тенденцій галузі розробки ігор.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;

 • професійні виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);

 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;

 • різноманітна та інклюзивна культура для об'єднання найвидатніших талантів;

 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!

Аlina Bondar

Room 8 Group is an international art production and game dev outsourcing company

больше 500  сотрудников

с 2012 года  на рынке

 • Курсы иностранного языкаКурсы иностранного языка
 • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Удалённая работаУдалённая работа

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: