Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Senior Business Analyst ERP

Room 8 Group
1 месяц назад
16 февраля 2023
Киев

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black – international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies' corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an experienced Business Analyst ERP to assist us in working with Microsoft Dynamics 365 F&O and contribute to the prosperity of all companies of the Room 8 Group.

Superpowers you have: 

 • 5 + years of BA/Functional Analyst/Consultant experience in Microsoft Dynamics 365;

 • Excellent knowledge of Finance and Accounting or Procurement, Inventory and Warehouse management, Asset Management or Project management modules;

 • Experience in requirement elicitation and QA methodology;

 • Experience in designing business processes;

 • Deep understanding of business functional areas (Finance and Accounting, Procurement, Inventory and Warehouse management, Asset management);

 • Experience in integration design between different IT systems;

 • Experience in  business requirement gathering and creating functional design documents for developers;

 • Experience in team coordination;

 • Intermediate level of English.

You’re a rockstar if you have:

 • MB-700: Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect сertificate;

 • Certificate in any Microsoft Dynamics 365 functional module;

 • Certificate of business analysis.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Lead the business requirement gathering and analysis process;

 • Draw up the target solution design document for ERP Implementation: organizational structure, scenarios, processes, master data management, extensions, and reports;

 • Analyze the standard ERP functionality and define extensions and customizations needed to cover business requirements;

 • Asses necessary resources and timelines to target solution design implementation and develop an implementation plan;

 • Draw up testing scenarios and plan, data migration strategy and plan, users support strategy and plan;

 • Lead implementation process, document preparation (FRD, FDD), testing and data migration process;

 • Draw up and manage the plan of user support material development and update;

 • Design and support integration of Dynamics 365 Finance and Operations apps with external systems and tools;

 • Gather feedback and suggest improvements to business processes.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);

 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);

 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;

 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;

 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.


Room 8 Group – це об'єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black – міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо досвідченого Business Analyst ERP, який допоможе нам працювати з Microsoft Dynamics 365 F&O та сприятиме розвитку всіх компаній Room 8 Group.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 5 + років досвіду роботи на посаді BA/Functional Analyst/Consultant в Microsoft Dynamics;

 • Відмінні знання модулів «Фінанси та бухгалтерський облік» або «Закупівлі», «Управління запасами та складом», «Управління активами» або «Управління проектами»;

 • Досвід у методології визначення вимог та QA;

 • Досвід проєктування бізнес-процесів;

 • Глибоке розуміння функціональних сфер бізнесу (Фінанси та бухгалтерський облік, закупівлі, управління запасами та складом, управління активами);

 • Досвід проєктування інтеграції між різними ІТ-системами;

 • Досвід збору бізнес вимог та створення функціональної проєктної документації для розробників;

 • Досвід в координації команди;

 • Рівень володіння англійською мовою – Intermediate і вище.

Ти суперзірка, якщо маєш:

 • MB-700: Сертифікат Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect;

 • Сертифікат в будь-якому функціональному модулі Microsoft Dynamics 365;

 • Сертифікати з бізнес-аналізу.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Проводити аналіз процесів та займатися збором бізнес вимог;

 • Складати проектну документацію цільових рішень для впровадження ERP: організаційна структура, сценарії, процеси, управління основними даними та звіти;

 • Аналізувати стандартну функціональність ERP і визначати розширення та налаштування, необхідні для покриття бізнес-вимог;

 • Оцінювати необхідні ресурси та часові рамки для цільового впровадження проекту рішення та розробляти план впровадження;

 • Складати сценарії та план тестування, стратегію та план міграції даних, стратегію та план підтримки користувачів;

 • Вести процес впровадження, підготовки документів (FRD, FDD), тестування та процес міграції даних;

 • Складати та керувати планом розробки та оновлення матеріалів підтримки користувачів;

 • Розробляти та займатися підтримкою інтеграції програм Dynamics 365 Finance and Operations із зовнішніми системами та інструментами;

 • Збирати відгуки та пропонувати варіанти вдосконалення бізнес-процесів.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентна фінансова винагорода;

 • Виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);

 • Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;

 • Різноманітна та інклюзивна культура для об'єднання найвидатніших талантів;

 • Спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!

Iryna Bezghubenko

Room 8 Group is an international art production and game dev outsourcing company

больше 500  сотрудников

с 2012 года  на рынке

 • Курсы иностранного языкаКурсы иностранного языка
 • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
 • Скидки сотрудникамСкидки сотрудникам
 • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
 • Удалённая работаУдалённая работа

Похожие вакансии по профессиям: