Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

company-link
Вакансия закрыта

TeamLead of International Contracts

EvoPlay
2 недели назад
15 ноября 2022
Киев

We are looking for a talented and hard-working colleague to join our team in the position of Senior International lawyer/TeamLead of international commercial law department.

SKILLS & EXPERIENCE:

 • 5 + years of professional experience in IT, FinTech, Gamedev, Corporate and International contract law (the main part of the work will be under English and EU laws);
 • ability to lead diverse teams through complex negotiations, keeping all tasks organised and stakeholders clearly informed of deliverables and timelines experience in drafting and reviewing of various commercial contracts (merchant service, software development, marketing, agency agreement etc.);
 • excellent negotiation, drafting and communication skills with the ability to support sales departments and manage enterprise sales deals must be highly motivated, a self-starter and keen to take responsibility and manage swiftly between demanding deadlines:
 • proven management experience is required (will work in a team up to 6 lawyer);
 • experience in M&A transactions will be an advantage;
 • law degree from a reputable Ukrainian university, international LL.M degree is a plus;
 • exceptional writing and editing skills in English and Ukrainian;
 • advanced English is a must.

KEY RESPONSIBILITIES:

 • managing a team of experienced lawyers (up to 6 people);
 • communication with internal clients, building working flow and related business processes; 
 • advising on commercial contracts, negotiations and related issues;
 • structuring various M&A transactions, drafting SPA, SHA, LOI etc;
 • working on different legal projects;
 • day-to-day legal support of company's business matters.

BENEFITS:

 • Corporate psychologist;
 • Gifts for significant occasions;Legal support;
 • Flexible working hours;
 • Direct access to C-level and opportunity to suggest new business ideas and drive changes.

Ми шукаємо талановитого та працьовитого колегу на посаду Старшого Міжнародного Юриста/Тімліда відділу міжнародного комерційного права.

НАВИЧКИ ТА ДОСВІД:

 • 5+ років професійного досвіду в IT, FinTech, Gamedev, корпоративному та міжнародному договірному праві (основна частина роботи буде проходити за законодавством Англії та ЄС);
 • здатність керувати різноманітними командами шляхом складних переговорів, організовуючи всі завдання та чітко інформуючи зацікавлених сторін про результати та часові рамки, досвід у складанні та перегляді різноманітних комерційних контрактів (торговельні послуги, розробка програмного забезпечення, маркетинг, агентська угода тощо);
 • володіти відмінними навичками ведення переговорів, складання проектів і комунікації зі здатністю підтримувати відділи продажів і керувати корпоративними угодами з продажу, повинен мати високу мотивацію, бути самостійним  і прагнути брати на себе відповідальність і швидко керувати між вимогливими дедлайнами:потрібен підтверджений управлінський досвід (буде працювати в команді до 6 юристів);
 • досвід угод M&A буде перевагою;
 • диплом юриста в авторитетному українському університеті, міжнародний ступінь LL.M є плюсом;
 • виняткові навички письма та редагування англійською та українською мовами;
 • просунута англійська є обов'язковою.

КЛЮЧОВІ ОБОВ'ЯЗКИ:

 • керівництво командою досвідчених юристів (до 6 осіб);
 • спілкування з внутрішніми клієнтами, побудова робочого потоку та відповідних бізнес-процесів;
 • консультування з комерційних контрактів, переговорів та пов'язаних з ними питань;
 • структурування різноманітних угод M&A, складання SPA, SHA, LOI тощо;
 • робота над різними юридичними проектами;повсякденний юридичний супровід господарських питань компанії.

ПЕРЕВАГИ:

 • Корпоративний психолог;
 • Подарунки до визначних подій;
 • Юридична підтримка;
 • Гнучкий графік роботи;
 • Прямий доступ до C-level і можливість пропонувати нові бізнес-ідеї та стимулювати зміни.

Акименко Анна

vacancy bottom banner

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: