Поиск работы на robota.uaukraine

Провідний бухгалтер

9 000 — 12 000 ₴   премії, надбавки
4 недели назад
29 апреля 2023
Киевул. просп. Перемогир-н. Шевченковскийметро Шулявка
В офисе/на месте
Полная занятость
Бонусы / премии
Бесплатное обучение
Корпоративные мероприятия

Провідний бухгалтер повинен мати повну вищу освіту або базову вищу освіту і стаж роботи не менше 2 років в бюджетній сфері.

Повинен знати закони, постанови, розпорядження та накази вищестоящих органів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; форми і методи бухгалтерського обліку, план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій та кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій; організацію документообігу на дільницях обліку; порядок документального оформлення та відображення в системі бухгалтерського обліку господарських засобів та їхній рух; методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності.

Повинен вміти використовувати сучасні комп’ютерні та інформаційні технології. 

Провідний бухгалтер виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, матеріальних цінностей, зобов?язань і господарських операцій (облік основних засобів та інших необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, реалізації продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності; розрахунки з постачальниками і замовниками за надані послуги тощо), нарахування заробітної плати, нарахування і перерахування платежів до держбюджету, внесків на державне соціальне страхування.

Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до лічильної обробки.

Приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, готує їх до лічильної обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності.

Здійснює нарахування заробітної плати працівникам, прийом і контроль первинної документації за відповідними ділянками бухгалтерського обліку та готує їх до обробки.

Відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з рухом основних засобів та інших необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей і коштів.

Здійснює нарахування та перерахування податків і зборів до державного і місцевого бюджетів, внесків до фондів соціального страхування, платежів у банківські установи, заробітної плати, інших виплат і платежів.

Готує дані за відповідними ділянками бухгалтерського обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.

Складає фінансову, бухгалтерську, податкову та статистичну звітність  (звітність до фондів соціального страхування, персоніфікованої пенсійної звітності, відомості за формою 1 ДФ, декларація з податку на додану вартість).

Групує документи первинного обліку (прибуткові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти списання та переміщення матеріалів і основних засобів).

Складає накопичувальну відомість на основі опрацьованих первинних документів.

Складає меморіальні ордери №№ 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14.

Видає доручення працівникам на одержання товарно-матеріальних цінностей та веде книгу їх обліку.

Бере участь у проведенні інвентаризацій коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов?язань.

За тимчасової відсутності (через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо) головного бухгалтера виконує обов’язки головного бухгалтера.

Офіційне оформлення на роботу з дотриманням усіх соціальних вимог згідно чинного законодавства.

Неля Анатоліївна