Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Інспектор з охорони праці

65 500 ₴  
2 месяца назад
09 ноября 2022
Київул. Фролівська, 1/6

MAG Україна

 Назва посади: Інспектор з охорони праці 

Місцезнаходження: Київ 

Вид працевлаштування: початкове працевлаштування - три місяці з можливістю подальшого постійного працевлаштування 

Орієнтована дата початку: якнайшвидше 

Закриття вакансії: 25 листопада 2022 року

Заробітна плата65 500 UAH грн на місяць без відрахувань Приблизно 53 200 грн на місяць з відрахуваннями 

 Про MAG:

MAG рятує життя та будує майбутнє, працюючи з іншими, щоб відновити землі, забруднені уламками конфлікту, знизити щоденний ризик смерті або ушкоджень для цивільних осіб та створити безпечні умови для розвитку. В 1997 році за свою роботу MAG розділила отримання Нобелівської Премії як член-засновник Міжнародної Компанії із заборони наземних мін.   Наше бачення – безпечне майбутнє для чоловіків, жінок та дітей, які постраждали від збройного насильства або конфлікту.

Про MAG в Україні:

З початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Україна зазнала сильного артилерійського обстрілу, ракет та авіаударів, а також використання наземних мін та касетних боєприпасів. Ступінь конфлікту та використання сильнодіючої та невибіркової зброї вимагає негайного реагування. Метою MAG є рятувати життя та будувати безпечне майбутнє шляхом надання людям освітньої інформації про ризики, щоб допомагати їм залишатися в живих. MAG також знаходиться в процесі акредитації, щоб розпочати проведення робіт зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та розмінування в Україні з метою рятування життя людей, які постраждали від конфлікту.

 ОПИС ВАКАНСІЇ:

Інспектор з охорони праці гарантуватиме безпеку, збереження працездатності та здоров’я працівників підприємства під час виконання ними робочіх завдань та обов’язків. Обов’язки включатимуть:

 • Здійснювати контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.
 • Розробляти інструкції з охорони праці, програми навчання робітників, організувати вивчення працівниками підприємства правил безпечних методів роботи, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.
 • Проводити інструктаж (навчання) з питань охорони праці працівників підприємства, організувати перевірку їх знань.
 • Здійснювати постійний контроль за додержанням працівниками вимог щодо охорони праці.
 • Брати участь у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних або непрофесійних захворювань, вивчати їх причини, аналізувати ефективність запроваджених заходів щодо їх запобігання.
 • Організовувати проведення та здійснювати контроль своєчасного проходження періодичних медичних обстежень працівників усіх категорій, які підлягають медогляду (зайнятих важкими роботами і роботами з шкідливими і небезпечними умовами праці або такими, де є потреба у професійному доборі).
 • Готувати проекти наказів, вказівок і розпоряджень з питань охорони праці.
 • Надавати методичну допомогу посадовим особам і фахівцям в розробці заходів і нормативної документації, що діє в організації з питань охорони праці.
 • Здійснювати перевірку стану безпеки, гігієни праці, виробничої санітарії в організації.
 • Розробляти план комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, виробничої санітарії.
 • Здійснювати контроль за організацією зберігання в надлежному стані захисного одяну співробітників та запобіжних пристосувань і захисних пристроїв, складати звітність з охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни.

 ПРО ВАС:

 • Ми шукаємо кандидата з:
 • Вищою освітою другого рівня за освітнім ступенем магістра у галузі знань «Цивільна безпека» або аналогічна (бажано) або базовою вищою освітою.
 • Знанням сучасних вимог до української Охорони праці. 
 • Здатність працювати з колегами з різними можливостями та спеціальностями.
 • Досвід роботи від одного року на посаді  інженера з охорони праці.
 • Високим рівнем володіння українською та базовим рівнем англійської мови.
 • Вмінням впевнено користуватись пакетом Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint та Outlook.

 Як подати заявку:

Ця вакансія доступна тільки для громадян України. Зацікавлені кандидати можуть подати заявку, подавши резюме та супровідний лист  УКРАЇНСЬКОЮ та АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ до 25 листопада 2022 року.

 Через велику кількість заявок, які ми отримуємо, ми не можемо відповісти на кожну. Якщо ви не отримаєте відповідь від нас протягом 3 тижнів після подання заявки, це означає, що ваша заявка не була успішною.

 Будь ласка, зверніть увагу, що як частина зобовязань MAG щодо захисту, ця посада підлягає перевіркам перед тим, як пропозиція про роботу буде підтверджена. 

MAG дотримується принципів різноманітності, рівності та інклюзивності. Якщо ви вважаєте, що підійшли б на одну із наших посад, ми будемо раді вашій заявці незалежно від вашого досвіду. Ми намагаємось забезпечити інклюзивне та підтримуюче робоче середовище, де всі працівники відчувають повагу та підтримку у використанні свого потенціалу. 

MAG Ukraine 

Position Title: Occupational Health and Safety Officer

Duty Station: Kyiv 

Type of Appointment: 3-month fixed initially, with possibility of permanent

Estimated Start Date: ASAP

Closing Date: 25 November 2022

Salary: 66,500 UAH per month gross / Approx. 53,200 UAH per month net

About MAG:

MAG saves lives and builds futures by working with others to reclaim land contaminated with the debris of conflict, to reduce the daily risk of death or injury for civilians, and to create safe and secure conditions for development. MAG shared the 1997 Nobel Peace Prize as a founding member of the International Campaign to Ban Landmines for our work to ban landmines. Our vision is a safe and secure future for men, women and children affected by armed violence and conflict.

About MAG in Ukraine:

Since the Russian invasion of 24th February, Ukraine has been subjected to heavy artillery bombardment, missiles, and air strikes, as well as the use of landmines and cluster munitions. The scale of the conflict and the use of high impact and indiscriminate weapons requires an urgent and extensive response.  MAG seeks to save lives and build safer futures by providing risk education to communities, to help them stay safe. MAG is also in the process of seeking accreditation to start conducting explosive ordnance disposal and demining activities in Ukraine, to save the lives of people affected by the conflict. 

 

ABOUT THE ROLE:

The Occupational Safety Officer will guarantee the safety and health of MAG’s employees during the performance of their work tasks and duties. Responsibilities will include:

 • Monitor MAG’s compliance with applicable legislation, rules, standards, norms, regulations, instructions on labour protection, industrial sanitation, fire protection and environmental protection
 • Develop labour protection instructions, worker training programmes
 • Ensure MAG’s employees understand and adhere to all relevant Health and Safety rules and procedures
 • Conducts briefings and training on occupational health and safety issues for MAG employees, ensuring understanding through testing and monitoring
 • Perform constant monitoring of employees' compliance with labour protection requirements.
 • Participate in the investigation of cases of industrial injuries, occupational or non-occupational diseases, recommending improvements, and analysing the effectiveness of measures implemented to prevent occurrence
 • Organise and supervise periodic medical examinations of employees who are subject to medical examination
 • Prepares drafts of instructions and recommendations on occupational health and safety issues
 • Provides assistance to the MAG senior management team in the development of measures and documentation on occupational health and safety issues
 • Monitor the overall state of safety, occupational hygiene, industrial sanitation in the organization
 • Develop comprehensive measures to achieve established standards of safety, occupational hygiene, industrial sanitation
 • Monitor employees' protective clothing, safety devices and protective devices. Compile reports on labour protection according to the established forms and in the appropriate terms

ABOUT YOU:

We are seeking a candidate with:

 • Master's degree diploma in the field of "Civil Security" or similar (preferred) or Bachelor degree
 • Up to date knowledge of Ukrainian Occupational Health and Safety 
 • Ability to work with colleagues from/with diverse abilities and specialisms 
 • Experience of working in Occupational Health and Safety at least 1 year as an occupational safety engineer
 • Fluent Ukrainian and basic English

How to apply:

This opportunity is available to Ukrainian nationals only. Interested candidates are invited to submit applications by submitting a CV and covering letter in UKRAINIAN and ENGLISH by 25 November 2022.

Due to the high volume of applications that we receive, we are not able to respond to every application. If you have not heard back from us within 3 weeks of applying, it means that your application has not been successful. 

Please note that as part of MAG's commitment to safeguarding, this post is subject to background checks before an offer of employment is confirmed. 

MAG is committed to the principles of diversity, equality and inclusion. If you think you would be suited to one of our roles we would welcome your application regardless of your background. We strive to provide an inclusive and supportive working environment where all employees feel respected and supported in fulfilling their potential.


Похожие вакансии по профессиям: