Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Заступник керівника групи з проєктів / Deputy Team Leader - Projects

Chemonics International inc. / PFRU
1 месяц назад
15 июля 2022
Киев

Короткий зміст:

Кімонікс шукає Заступника керівника групи (ЗКГ) з проєктів для Фонду «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) в Україні.  Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) — це багаторічна, мультидонорова фінансована програма, координатором якої є Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС Британії) та здійснюється у співпраці з Урядом України.

Метою ФПСУ є створення покращених умов для української держави у партнерстві з громадянським суспільством та приватним сектором, щоб очолити інклюзивне національне, відновлення і відродження в контексті російської агресії. Цей результат покликаний сприяти відновленню більш стійкої, соціально згуртованої, інклюзивної, демократичної та процвітаючої України. ФПСУ надає кошти українським і міжнародним партнерам і реалізує проєкти, засновані на дослідженнях і фактичних даних.

ЗКГ для проектів буде частиною команди вищого керівництва. Вони відповідатимуть за нагляд за всіма програмами ФСПУ, щоб гарантувати, що всі проекти розроблені, реалізовані, адаптовані та завершені на основі доказів, відповідають узгодженим цілям і виконуються за найвищим технічним стандартом і відповідно до програмних зобов’язань щодо гендерної рівності та соціальної інтеграції (ГРСІ), навколишнього середовища та чутливості до конфліктів.

Обов'язки:

 Лідерство та менеджмент 

 • Очолює програмне планування на високому рівні разом з іншим вищим керівництвом ФСПУ, керівництвом програми, урядом України, партнерами та фінансовими партнерами. 
 • Керує директорами проектів (проектів, присуджених Фондом) і забезпечує технічне керівництво іншим технічним персоналом і консультантами, включаючи нагляд за регулярними зустрічами щодо виконання проектів. 
 • Координує проекти, щоб гарантувати, що розробка та реалізація проекту забезпечені достатніми ресурсами для реалізації проектів відповідно до принципів VfM та необхідних стандартів якості, часу та ресурсів. 
 • Забезпечує технічне керівництво та управління командою дослідження, моніторингу та навчання (ДМН), а також координує інтеграцію доказів для стимулювання навчання, розробки та адаптації проектів. 
 • Визначає потреби в потенціалі та проводить або організовує навчання та інше підвищення потенціалу, якщо це необхідно для технічної команди проекту. 
 • Керує та підтримує згуртованість і добробут команди, що включає планування відповідних семінарів і заходів. 
 • Надає членам команди регулярні оновлення щодо програмного прогресу та допомагає вирішувати будь-які проблеми та/або проблеми, що виникають. 
 • Допомагає визначити потреби в персоналі для проектів, які плануються та існуючих проектів Фонду, а також допомагає визначити та вибрати потенційних кандидатів.

Проектування, доставка та адаптація, ДМН та ГРСІ 

 • Гарантує, що портфоліо проектів Фонду розроблено та адаптовано на основі фактичних даних і знань і відповідає ширшій структурі програми PRFU та теорії змін. 
 • Гарантує, що кожен проект Фонду має призначеного директора проекту (може також самостійно виконувати деякі з цих ролей керівника проекту). 
 • Працює разом з керівником групи, персоналом ДМН, директорами проектів та іншими зацікавленими сторонами, щоб керувати ідентифікацією та розробкою нових проектів Фонду, а також гарантує, що розробка та адаптація програми базуються на доказах, щоб максимізувати ефективність результатів політичної стабілізації на основі доказів. 
 • Забезпечує, щоб усі проекти Фонду були розроблені та реалізовані відповідно до процесів Керівництва Фонду, стандартів МЗС Британії щодо програмування, ГРСІ, чутливості до конфліктів та зобов’язань щодо впливу на навколишнє середовище. 
 • Гарантує, що дослідження проводяться для задоволення потреб програми, а також визначення та отримання уроків, що ґрунтуються на фактах, у ході досліджень і реалізації проекту, а також те, що ДМН входить до циклів адаптації програми та проекту.

Залучення клієнтів і зацікавлених сторін 

 • Тісно співпрацює з керівником групи для підготовки та представлення на зустрічах з урядом України та фінансовими партнерами - щомісячними технічними комітетами та квартальними стратегічними комітетами. Типові питання для представлення можуть включати: оновлення контексту, останні дослідження та докази, ключові оновлення програми, отримані уроки та проекти Фонду для затвердження майбутніх премій Фонду. 
 • Встановлює порядок денний і допомагає проводити щотижневі зустрічі персоналу та МЗС Британії . Згодом переглядає та редагує протокол засідання. 
 • Координує відображення програм інших донорів і Уряду України для забезпечення синергії та ефективної координації. Надає рекомендації щодо координації та зустрічей потенційних партнерів, а також проводить координацію та залучення зацікавлених сторін на високому рівні.

Звітність та підготовка документів 

 • Очолює підготовку, редагування та технічний огляд щомісячних звітів та інших ключових результатів і презентацій, збираючи внески від членів команди, якщо це необхідно. 
 • Керує всіма технічними документами до Технічного, Стратегічного та Політичних комітетів, включаючи оновлення шаблонів і забезпечення якості для досліджень, моніторингу та навчання, звітності про проект, дизайну проекту (концепції та проектні документи) та звітів про завершення. 
 • Пише та/або забезпечує редагування, форматування та гарантію якості всіх концептуальних записок, проектних документів, звітів про проект та звітів про завершення робіт відповідно до найвищих стандартів. Забезпечує чіткий процес складання та перегляду, який також вносить технічні дані щодо ГРСІ, ДМН та навколишнього середовища. 

Вимоги

Заступник керівника групи з проєктів матиме такі вимоги до кваліфікації та досвіду: 

 • Принаймні вісім років досвіду в управлінні та впровадженні програм стабілізації або розбудови миру в нестабільних державах і державах, які постраждали від конфлікту, включаючи знайомство з проблемами реалізації програм у цьому контексті. 
 • Досвід розробки та адаптації програм на основі доказів. Безпосередній досвід роботи на посадах ДМН буде перевагою. Бажано мати досвід управління фондами та/або управління адаптивним портфелем проектів. 
 • Відмінні комунікативні навички – зокрема написання англійською на найвищому рівні. Знання української/російської мов буде корисним. 
 • Принаймні п’ять років досвіду роботи на посаді керівника, що включає безпосереднє керівництво персоналом, а також нагляд та оцінку ефективності та результатів; та підвищення кваліфікації персоналу. 
 • Командний гравець і мотиватор, який досягає успіхів у розширенні повноважень і можливостей іншого персоналу, зокрема з приймаючої країни. Здатність працювати та керувати культурно та географічно різноманітним персоналом.
 • Сильні управлінські навички, навички вирішення проблем і стратегічного планування. 
 • Досвід роботи з різними рівнями зацікавлених сторін; місцеві діячі, місцеві та міжнародні НДО, переважно в Україні. 
 • Настійно бажано досвід роботи за попередніми програмами МЗС Британії.

Інструкції щодо подання резюме:

Будь ласка, надішліть супровідний лист із додаванням вашого резюме та іменами і контактами для трьох професійних рекомендацій на англійській мові за адресою Отправить резюме до 14 серпня 2022. Будь-ласка, зазначте «DTL Projects» в темі листа. Кандидати будуть розглядатися на постійній основі, ранні заявки наполегливо заохочуються. Без питань телефоном, будь ласка. Кімонікс зв'яжеться з фіналістами.

Кімонікс є роботодавцем з рівними можливостями і не допускає дискримінації при відборі і прийомі на роботу за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, обмеженої працездатності, генетичної інформації, віку, членства в організації працівників або інших факторів, не пов`язаних із заслугами.

Summary:   

Chemonics seeks a Deputy Team Leader (DTL) for Projects, for the Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) programme in Ukraine. The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) is a multi-year, multi-donor funded programme managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) and governed in collaboration with the Government of Ukraine.   

 The PFRU’s aim is to set improved conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, to lead on inclusive national recovery and revitalization in the context of Russia’s aggression. This outcome is designed to facilitate the rebuilding of a more resilient, socially cohesive, inclusive, democratic and prosperous Ukraine.  The PFRU provides funds to Ukrainian and international delivery partners and implements projects based on research and evidence.

The DTL for Projects will be part of the Senior Management Team. They will be in charge of overseeing all PFRU programming to ensure all projects are designed, delivered, adapted and completed based on evidence, meet the agreed objectives and are delivered to the highest technical standard and in line with programme commitments to gender equality and social inclusion (GESI), environment, and conflict sensitivity.

Responsibilities:  

Leadership and management

 • Leads on high level programme planning alongside other PFRU senior management, programme leadership, Government of Ukraine, partners and financing partners.
 • Manages the project directors (of Fund award projects) and provides technical leadership to other technical staff and consultants, including oversight of regular project-level implementation meetings.
 • Coordinates projects to ensure project design and delivery is adequately resourced to deliver projects in accordance with VfM principles and required quality, time and resource standards.
 • Provides technical leadership and management of the Research, Monitoring and Learning (RML) team, and coordinates the integration of evidence to drive learning, design and adaptation of projects.
 • Identifies capacity needs and delivers or arranges training and other capacity building as required for technical project team.
 • Manages and supports team cohesion and wellbeing, which includes planning relevant workshops and events.
 • Provides regular updates on programmatic progress to team members and helps address any arising issues and/or challenges.
 • Helps identify staffing needs for pipeline and existing Fund award projects and helps identify and select potential recruits.

 Project design, delivery and adaptation, RML, and GESI

 • Ensures the portfolio of Fund projects is designed and adapted based on evidence and learning and fits within the wider PRFU programme design and theory of change.
 • Ensures that each Fund project has a designated project director (may also assume some of these project director roles themselves).
 • Works together with the Team Leader, RML staff, and project directors and other stakeholders to drive identification and design of new Fund projects, and ensures programme design and adaptation is evidence driven to maximise the effectiveness of political stabilisation results based on evidence.
 • Ensures that all Fund projects are designed and implemented in line with Fund Manual processes, FCDO standards in programming, GESI, conflict sensitivity, and environmental impact commitments.
 • Ensures that research is conducted to address programme needs, and evidence-based lessons are identified and learned from research and project delivery, and that RML feeds into programme and project adaptation cycles.

 Client and stakeholder engagement

 • Works closely with the Team Leader to prepare for and present at meetings with the Government of Ukraine and finance partners - monthly Technical Committees, and quarterly Strategy Committees. Typical issues to present may include: context update, latest research and evidence, key programme updates, lessons learned, and Fund projects for approval for future Fund awards.
 • Sets agendas and helps run weekly staff and FCDO meetings. Subsequently reviews and edits meeting minutes.
 • Coordinates mapping of other donor and GoU programmes, to ensure synergy and effective coordination. Makes recommendations for coordination and potential partner meetings and conducts high-level stakeholder coordination and engagement.

 Reporting and drafting

 • Leads on drafting, editing and technical reviews of monthly reports and other key deliverables and presentations, gathering inputs from team members where necessary.
 • Leads on all technical submissions to the Technical, Strategy and Political Committees, including updating templates and providing quality assurance for research, monitoring and learning, project reporting, project design (concept notes and project documents) and completion reports.
 • Writes and/or provides editing, formatting and quality assurance of all concept notes, project documents, project reporting and close out reports to the highest standard. Ensures a clear drafting and review process that also brings in technical inputs on GESI, MEL and environment.

Qualifications:  

The Deputy Team Leader for Projects will have the following qualifications and experience requirements:  

 • At least eight years of experience in managing and implementing stabilisation or peacebuilding programmes in fragile and conflict affected states (FCAS), including having familiarity with the challenges of programmatic delivery in that context.
 • Track record of designing and adapting programmes based on evidence. Direct experience of RMEL roles would be an advantage. Experience in fund management and/or managing an adaptive portfolio of projects is highly desired.
 • Excellent communications skills – in particular writing in English at the highest standard. Ukrainian/Russian language skills beneficial.
 • At least five years of supervisory work experience involving direct leadership of staff, and oversight and evaluation of performance and deliverables; and professional development of staff.
 • Team player and motivator who thrives on empowering and enabling other staff, in particular from the host country. Ability to work with and manage culturally and geographically diverse staff.
 • Strong managerial, problem solving and strategic planning skills.
 • Experience working with different levels of stakeholders; local actors, local and international NGOs, preferably in Ukraine.
 • Experience working on prior FCDO programmes is strongly preferred.

Application instructions: 

Please send a cover letter, a full detailed Curriculum Vitae or Resume, and the names and contact information for three professional references to Отправить резюме by 14 August, 2022. Please include “DTL for Projects” in the subject line. Applications will be considered on a rolling basis and early applications are strongly encouraged. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists. 

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, colour, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organisation, or other non-merit factors. 


Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: