Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Агент з розповсюдження гуманітарної допомоги (Distribution agent)

20 000 ₴   20000 у місяць
Handicap International
1 месяц назад
02 декабря 2022
Черновцы

Агент з розповсюдження гуманітарної допомоги  (Distribution agent)

КРАЇНА: Україна

ПІДЗВІТНІСТЬ: Керівник проекту у відділ базових потреб   

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ: Чернівці (Chernivtsi)

Тривалість контракту 3 місяці.

Компанія Handicap International має прозорі інституційні політики щодо «Захисту дітей», «Протидії шахрайству, хабарництву та корупції», «Інвалідність, Стать і вік», а також «Захист бенефіціарів від сексуальної експлуатації, знущання та домагань». Вони є обов’язковими для виконання усіма співробітниками, які зобов’язані поважати, підтримувати та просувати ці політики, а також підписати «Кодекс поведінки» компанії НІ.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

Реєстрація та видача гігієнічних наборів вразливим групам населення згідно вимог компанії HI. В обов’язки в основному входить адресна доставка наборів. 

HI проведуть навчання перед початком роботи. 

ЗАВДАННЯ / СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ

Завдання 1. Забезпечення готовності до видачі наборів:

 1. реєстрація бенефіціарів (збір інформації, заповнення опитувальних листів).

Завдання 2. Підготовка наборів перед видачею: 

 1. Допомога в пакуванні наборів.
 2. Завантаження/вивантажування наборів за необхідності.

Завдання 3. Видача гігієнічних наборів:

 1. Передача наборів домогосподарствам.
 2. Перевірка передачі наборів саме зареєстрованим бенефіціарам.
 3. Перевірка правильності зібраної інформації перед видачею наборів.

БАЖАНІ АНКЕТНІ ДАНІ

Кваліфікація(-ї):

 • Без диплома

Досвід роботи: 

(тип і тривалість досвіду роботи)

 • Попередній досвід роботи з компанією НІ;
 • Попередній досвід роботи з НГО та/або соціальна робота.
 • Понад 1 роки досвіду роботи з кодування та видачі наборів.

Навички:

(знання, здібності необхідні для виконання обов’язків, посилання на документ, що підтверджує досвід роботи);

 • Високий рівень володіння українською/російською мовами (усно і письмово);
 • Високий рівень володіння: Microsoft Word, Excel, PowerPoint.
 • Здатність допомагати членам команди складати та переглядати плани роботи.
 • Англійська - в межах виконання посадових обов’язків

Особисті якості:

 • Уміння виконувати інструкції та бути частиною команди;
 • Гнучкість;
 • Уважність до деталей;
 • Хороші організаторські здібності;
 • Практичність, динамічність і орієнтованість на результат;
 • Здатність працювати під тиском та керувати стресом.


 Distribution agent 

COUNTRY: Ukraine

REPORTS TO: Basic Needs Project Manager   

LOCATION: Chernivtsi

Contract duration 3 months.

Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

GENERAL MISSION

Registration and Distribution of hygiene kits to vulnerable population following HI processes. The modality will mainly be door-to-door distribution. 

HI will provide training at the beginning of the contract. 

MISSIONS/RESPONSIBILITIES

Mission 1. Ensuring the preparation of the distribution:

 1. Registers the beneficiaries (collects information, fills online questionnaires).

Mission 2. Preparing kits before distribution:

 1. Participates in kits packaging.
 2. Loads/unloads the truck if needed.

Mission 3. Distribution of hygiene kits:

 1. Distributes kits to households.
 2. Ensures that registered beneficiaries receive their kits.
 3. Ensures the proper data collection for distribution.

PROFILE SOUGHT

Qualification(s):

 • No specific diploma.

Experience 

(type and amount of experience):

 • Previous experience with HI;
 • Previous experience with non-governmental organisation and/or social work
 • More than 1 years’ experience in  encoding and distributing kits.

Skills

(knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document):

 • Excellent communication and writing capacities in Ukrainian and Russian;
 • Proficient: Microsoft Word, Excel, PowerPoint.
 • Being capable of helping team members to plan and review the drafted plans.
 • English language (working capacity)

Personal qualities:

 • Ability to follow instructions and to be a member of a team;
 • Flexibility;
 • Strong attention to details;
 • Good organizational skills;
 • Practical, dynamic and solution oriented.
 • Good capacity to withstand pressure and manage stress.


Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: