Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Технічний фахівець з питань інклюзії (Inclusion Technical Officer)

51 880 ₴   після оподаткування
Handicap International
1 месяц назад
13 апреля 2023
Днепр

Технічний фахівець з питань інклюзії  (Inclusion Technical Officer)

КРАЇНА: Україна

ПІДЗВІТНІСТЬ: Фахівець аварійно-відновлювальних робіт

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ: Дніпро, з можливістю відряджень по Дніпропетровській та Полтавській областях. (Dnipro with travel to other locations of Dnipro Oblast and Poltava Oblast)

Компанія Handicap International має прозорі інституційні політики щодо «Захисту дітей», «Протидії шахрайству, хабарництву та корупції», «Інвалідність, Стать і вік», а також «Захист бенефіціарів від сексуальної експлуатації, знущання та домагань». Вони є обов’язковими для виконання усіма співробітниками, які зобов’язані поважати, підтримувати та просувати ці політики, а також підписати «Кодекс поведінки» компанії НІ.

 ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

 Технічний фахівець з питань інклюзії працює під керівництвом фахівця з питань інклюзії в Україні. Технічний спеціаліст у м. Дніпро допомагає реалізувати  мандат компанії Humanity & Inclusion та її 10-річну стратегію на території своєї країни. Він/вона допомагає реалізовувати проекти компанії на сході України, в Дніпропетровській і Полтавській областях, за допомогою свого технічного досвіду забезпечуючи якість та ефективність цих проектів. Він/вона співпрацює з технічною командою програми.

 ЗАВДАННЯ / СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ

 Завдання 1. Надання необхідних інструкцій та технічної підтримки проектам згідно загальної технічної структури та стандартів в рамках своєї компетенції.

 1. Проводить належний інструктаж та надає підтримку  команді з питань інклюзії в регіональних представництвах, команду проекту, партнерів і/або фахівців інших спеціальностей. 
 2. Забезпечує проведення дій у межах проекту відповідно до вимог внутрішніх технічних стандартів якості та, за необхідності, вносить рекомендації щодо їх покращення або вдосконалення, зокрема стосовно проектів з інклюзії на базовому рівні.
 3. Вносить зміни до документації проекту, за необхідності, відповідно до міжнародних технічних норм і стандартів.
 4. Приймає участь у підготовці регулярних звітів щодо технічних дій у межах своєї компетенції (збір і аналіз зібраних технічних даних) спільно з командою проекту та відділом моніторингу, оцінки, обліку та навчання.
 5.  Проводить моніторинг під керівництвом технічного спеціаліста. 
 6. Приймає участь у підготовці звітів для внутрішніх і зовнішніх донорів (проміжний і кінцевий звіти) за запитом.
 7. Допомагає створювати зв’язки з організаціями та асоціаціями, що працюють в громадах, контактними особами та іншими організаціями (національними та міжнародними) для підсилення інформаційної кампаніїпро наявні послуги, яку проводить компанія НІ, а також підтримує партнерські стосунки з іншими гуманітарними організаціями.
 8. Забезпечує розвиток потенціалу та технічну підтримку діяльності зовнішніх організацій та громад згідно стратегії розвитку сектору у співпраці та з дозволу керівника проекту/технічного спеціаліста

 Завдання 2. Підготовка технічних висновків за результатами роботи проекту 

 1. Збирає необхідні дані для капіталізації або наукового обґрунтування діяльності.
 2. Підвищує рівень технічних знань на основі належних практик під керівництвом фахівця або керівника проекту.
 3. Бере участь у розробці технічних завдань з перевірки діяльності організації.
 4. Впроваджує рекомендації щодо вдосконалення технічної якості проектів.
 5. Сприяє розробці інструментів і матеріалів  з технічної підтримки та нарощування потенціалу у співпраці з технічним спеціалістом в Україні або іншим спеціалістом з питань інклюзії для реалізації інклюзивної діяльності (тренінги, двостороння організаційна підтримка, роз’яснювально-інформаційна робота).
 6. Підтримує апробацію, транформування та контекстуалізацію матеріалів та інструментів за участі людей з інвалідністю та організацій, що опікуються інтересами людей з інвалідністю.  

Завдання 3. Сприяння оновленню інформації про сферу інклюзії 

 1. Проводить відбір представників громад і/або волонтерів.
 2. Сприяє або керує проведенням технічного навчання зацікавлених осіб у складі та поза межами організації у межах своїх компетенцій.
 3. Допомагає складати план розвитку навичок спеціалістів різних відділів, також може виступати в ролі незалежного консультанта.
 4. Надає допомогу в процесі розвитку кадрового резерву у межах свого сектора відповідальності (проводить технічні співбесіди з кандидатами, вносить рекомендації, визначає потреби у навчанні)
 5. Поширює інформацію про технічні інструменти, тренінги, роздаткові матеріали та інші відповідні документи, а також проводить заплановані види діяльності з місцевими організаціями та НГО (за необхідності), після затвердження їх технічним спеціалістом в Україні або безпосереднім керівником. 
 6. Інформує потенційних партнерів про необхідність підтримки з їх боку для координації дій щодо інклюзивності об’єктів на місцевому рівні; повідомляє про такі потреби технічному фахівцю.  

Завдання 4. Забезпечення технічної готовності HI у межах своїх повноважень

 1. Докладає зусиль для збільшення експертного досвіду HI: має право бути технічним експертом компанії НІ на відповідному місцевому рівні та під час роботи з місцевими партнерами.
 2. Сприяння посиленню зовнішнього впливу HI шляхом роботи у складі відповідних мереж.
 3. Участь у розробці нових пропозицій, що стосуються нових можливостей у сфері компетенції спеціаліста.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАЦІВНИКА

Кваліфікація(-ї): 

 • Освіта у сфері трудової терапії, соціальної, педагогічної роботи (з особами з інвалідністю), захисту прав людини та інших дотичних областях АБО практичний досвід роботи з особами з інвалідністю.
 • Обізнаність щодо різних напрямків наукової думки та моделей трактування інвалідності.
 • Обізнаність щодо змісту міжнародних рамкових документів: принципів гуманітарної роботи, популяризація захисту прав людини, популяризація проблематики віку та інвалідності АБО досвід роботи з різноманітними групами осіб з інвалідністю в амбулаторних клініках, громадянських організаціях, міжнародних/національних неурядових організаціях. 
 • Здатність орієнтуватися в мережі контактів учасників процесу, вміння встановити зв’язок та побудувати стосунки з зацікавленими особами.
 • Запрошуємо до співпраці осіб з інвалідністю!

Досвід роботи: (тип і тривалість досвіду роботи)

 • Принаймні 2 роки досвіду в цій галузі, включаючи досвід роботи в країнах з низьким і середнім рівнем заробітку. 
 • Досвід роботи в сфері МНГО та з проектами, пов’язаними з питаннями інклюзії та/або захисту та колективного підходу.  
 • Досвід захисту інтересів людей з інвалідністю та/або вразливістю, бажано в контексті надзвичайних ситуацій.
 • Уміння спілкуватися зрозуміло, точно та відповідально з повагою до співбесідника (дорослого або дитини); уміння адаптувати свій спосіб комунікації та передачі інформації, особливо в контексті міжкультурного спілкування та віддалено.
 • Уміння визначати проблеми та знаходити рішення; уміння опрацьовувати проблемні питання.
 • Вміння планувати, організовувати та оцінювати діяльність у рамках проекту за допомогою чітких, конкретних і вимірюваних цілей та індикаторів спільно з керівником проекту. 
 • Просування принципів спільної участі та співпраці в певних видах діяльності та під час мультидисциплінарної секторальної роботи.
 • Досвід роботи з людьми з інвалідністю або з людьми з вразливих груп буде перевагою.
 • Досвід проведення тренінгів для тренерів буде перевагою. Досвід викладацької роботи буде перевагою.

Навички: (знання, здібності необхідні для виконання обов’язків)

 • Вільне володіння англійською (усно та письмово), українською - обов’язково.

Особисті якості: 

 • Проактивний підхід
 • Уміння працювати в команді/навички нетворкінгу, схильність до співпраці. 
 • Повага до чужої думки та оцінка навичок інших людей для проведення спільної діяльності. 
 • Надання та отримання конструктивних відгуків; обмін інформацією під час роботи в мультидисциплінарних, мережевих і об’єднаних командах.
 • Емпатія. Інтерес до досвіду та почуттів інших людей, «уміння поставити себе на чиєсь місце» та уміння чути про потреби інших. Уміння приймати та не осуджувати інших людей.
 • Стресостійкість і уміння працювати в невизначених ситуаціях.
 • Творчий підхід і гумор, уміння знайти підхід до великої кількості різних людей.
 • Досвід нетворкінгу чи активістської діяльності буде перевагою.
 • Вмотивованість щодо роботи в сфері захисту прав осіб з інвалідністю буде перевагою.

 ENG

JOB TITLE:   Inclusion Technical Officer

COUNTRY:   Ukraine

REPORTS TO:   IHA Specialist

LOCATION:   Dnipro ( with travel to other locations of Dnipro Oblast and Poltava Oblast.)

 Handicap International has clear institutional policies on "Child Protection", "Anti-fraud, Bribery and Corruption", "Disability, Gender and Age" and "Protection of Beneficiaries from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment”. It is therefore mandatory for all staff to commit themselves to respect, uphold and promote these policies, and to sign the HI Code and Conduct.

 GENERAL MISSION

 Inclusion Technical Officer will be working under the responsibility of the Inclusion Specialist of the Ukraine Programme. The Technical Officer, based in Dnipro City, contributes to the implementation of Humanity & Inclusion's mandate and 10-year strategy in her or his home country. She/he contributes to the implementation of projects in East Ukraine, areas of Dnipro and Poltava by providing technical expertise and ensuring that the quality and impact of the project(s) concerned is optimised. She/He works closely with the programme's technical team.

 MISSIONS / RESPONSIBILITIES

 Mission 1. Provides guidance and technical support to projects in accordance with the overall technical frameworks and standards within its sectoral perimeter 

 1. Provide appropriate technical guidance and support to inclusion team in regional bases, project’s team, partners and/or specialists from other areas of expertise. 
 2. Ensures that the project(s) activities are implemented according to internal quality and technical standards and proposes adjustments or improvements if necessary; especially for inclusion projects at the base level.
 3. Adapts project documentation as required in accordance with global technical norms and standards
 4. Contributes to the regular reporting of the technical activities of its perimeter (collection and analysis of the technical data collected) in conjunction with the project team and the MEAL team. 
 5. Conduct relevant monitoring under supervision of the technical specialist. 
 6. Contributes to the internal and external donor reporting (intermediary and final report) as requested.
 7. Support to create links with community based organizations and associations, focal points and other organizations (national and international) to reinforce HI’s information about available services and maintain partnerships between humanitarian actors.
 8. Providing capacity development and technical support activities to external organizations and to the community according to the sector strategy in collaboration with and upon validation of the Project manager/Technical Specialist..

 Mission 2. Provides technical learning from projects 

 1. Collect the elements necessary for capitalisation or scientific documentation exercises
 2. Contribute to technical learning under the responsibility of the specialist or project manager, based on good practice.
 3. Contribute to the terms of reference for evaluations
 4. Implement recommendations for improving the technical quality of projects
 5. Contribute to the development of technical support and capacity development tools and materials with other technical officers and the technical specialist for inclusion to implement inclusion activities (trainings, bilateral organizational support, awareness raising sessions)
 6. Support piloting, translating and contextualizing materials and tools together with persons with disabilities and organizations of people with disabilities.  

Mission 3. Contributes to the animation of the inclusion sector 

 1. Contribute to selection of community agents and/or volunteers
 2. Contribute to or lead the necessary technical training in his or her field both with external and internal actors. 
 3. Contribute to the skills upgrading plan for professionals in their sector and may be a third-party assessor
 4. Can contribute to the development of a local talent pool within its sectoral perimeter (conducts technical interviews of candidates and makes recommendations, identifies training needs)
 5. Disseminate the technical tools, trainings, leaflets and other relevant documents and implement the planned activities among the local organizations and other NGOs (as needed), upon prior validation by the National Technical Officer, if any, or line manager. 
 6. Report any possible partners in need of support and coordination spaces for Inclusion mainstreaming at local level, and communicate these needs to the technical specialist.  

Mission 4. Contributes to ensuring HI's technical influence within its perimeter

 1. Contribute to the influence of HI's expertise: can represent HI's technical expertise in relevant local networks and with local partners
 2. Contribute to HI’s external influence by participating in relevant networks.
 3. Contribute to the drafting of new proposals for new opportunities under his/her technical scope.

PROFILE

Qualification(s): 

 • Educational background in occupational therapy, social work, educational work (with persons with disabilities), protection and other relevant fields. OR Relevant experience working with persons with disabilities. 
 • Is familiar with the different schools of thought and models explaining disability. 
 • Familiar with international frameworks: humanitarian principles, protection mainstreaming, age and disability mainstreaming. Or experience in working with divers groups of persons with disabilities within the local or national OPD, Civil society organisation or I/NGO
 • Knows the networks of actors or is able to establish networks and relationships with relevant stakeholders

 Persons with disabilities  are encouraged to apply! 

Experience (type and amount of experience):

 • Minimum 2 years of experience professional field, including experience in low and middle-income countries 
 • Desired experience with INGOs and projects related to inclusion and/or protection and participatory approaches.    
 • Experience in advocacy related to disability and/or vulnerability, 
 • Communicates in a clear, concise and responsible manner with respect for the interlocutor (adult or child); adapts his/her mode of communication and message, particularly in the context of intercultural communication, and at a distance
 • Identifies problems and activates solutions; knows how to raise problems
 • Knows how to plan, organise and measure project activities by setting clear, specific and measurable objectives and indicators together with the project manager. 
 • Promotes participation and cooperation in the activities of its service sector and in multidisciplinary/sectoral work
 • Experience with people with disabilities or people at risk of exclusion is an asset.
 • Experience with Trainer of trainers (ToT) is an asset. Experience in teaching is an asset.      

Skills  (knowledge, abilities required for the position, refer to skills repository document):

 • Fluent in written and spoken English, Ukrainian is mandatory
 • Good skills in Microsoft word, excel and power point

Personal qualities: 

 • Reactivity
 • Teamwork/networking, cooperation.
 • Respecting each other's opinions and valuing each other's skills for joint action; 
 • Giving and receiving constructive feedback; exchanging in multidisciplinary teams, networking and collaborating.
 • Have an empathetic attitude. Showing interest in what each person experiences and feels, "putting oneself in the other's shoes" and listening to their needs 
 • Adopting an attitude of acceptance and non-judgement of the person.
 • Resilience to stress and uncertainty
 • Creativity and humor to connect with a wide variety of people.
 • Experience in networking or activism is an asset
 • Motivation to support the rights of persons with disabilities is an asset

 

Похожие вакансии по профессиям: